ÎNTRUPAREA CUVÎNTULUI

30 oct.

Link la documentul întreg: –– ÎNTRUPAREA CUVÎNTULUI

Publicitate

Program de CODARE 666 -gavrilamesager

7 nov.

– Aveţi ataşat programul de codare a cuvintelor la puterea [p1].
Link:  Codare-gavrilamesager  Programul este în securitate maximă, nu conţine virus.

Forma de codare; fiecare literă este insoţită de numărul de ordine din poziţia alfabetului.
Calcule;
1. Se adună numerele dela baza fiecărei litere care formeasză cuvîntul, şi se notează în paranteză […].
2. Se adună fiecare cifră dela baza literei, şi se noteaza după numărul din paranteză, urmat de o liniuţa / diagonală.
3. Se adună cifrele intre ele din rezultatul doi, şi se notează rezultatul, după liniuţa diagonal.
– Aceste trei rezultate reprezinta forma codului.
– Pentru a afla rezultatul codului cuvîntului, se adună toate numerele din forma codului, şi se obţine rezultatul codului respectiv, şi se notează începînd cu semnul egal.

– Pentru înţălegerea acestor coduri, este necesară citirea textelor din biblia traducerea şi versiunea Dumitru Cornilescu, la care face referire codul, şi tot odata să aveţi în faţă, pagina 2 cu titlu timpul în spaţiu, din postarea Sfîrşitul vremurilor si al veacurilor. Pe acea pagină puteţi urmări gradele cercului cu codurile care le însoţeşte la vremea respectivă. Aceste două postări au o strînsă legătura.

-Această prezentare, confirmă şi dovedeşte Adevărul, menţionat în; Ioan 12, vs.49, 50. Şi Daniel 12, vs.4; Tu, ___ Daniele, ţine ascunse aceste CUVINTE, şi PECETLUIEŞTE [666]270/9=945 cartea, pînă la vremea sfîrşitului. vs.9. cap.8, vs.26.
Deci informaţia ne este prezentată, dar sub PECETE! De vei cunoaşte PECETEA, vei avea acces la informaţia decodată.

Urmează să vă prezint o serie de coduri identice grupate pe similarităţi;

Dumnezeu [136]55/10/1=202.
Începutu    [136]55/10/1=202.
Capu Unghiului [202]76/13/4=295.

Cel din tîi [108]45/9= 162.
Isus [81]18/9=108.
Exod cap.3,vs.14;  Eu Sînt     [108]36/9=153.
Ioan cap.6, vs.63; Duh Viaţă [108]36/9=153.
Genesa [63]36/9=108, Are 50 capotole + 58 pagini = 108, acesta este ce spune în
Luca 13/21; Aluatul [108]36/9=153.
~~~Creştin [108]36/9=153, Efeseni, 12/5.

Dumnezeu Isus [217]73/10/1= 301.
Capul Unghiului [217]82/10/1=310.
Matei 25/31; Isus, va şedea pe scaunul de domnie al slavei sale [523]217/10/1=751.

Matei, cap.1,vs.20; Căci ce sa zămislit în ea, este dela Duhul Sfînt [482]185/14/5=686.
Ioan, cap.1,vs.3;    Toate lucrurile au fost făcute prin El                   [482]185/14/5=686.

Isus Trup [171]45/9=225. –– 2Ioan, vs.7 ; 1Corinteni cap.12,vs.27.
Apoc. cap.9,4; Pe frunte PECETEA lui Dumnezeu [387]171/9=567.
Tit, cap.2,vs.14; Apocalipsa, cap.5,vs.9; Răscumpăraţi  [171]63/9=243;  Romani, cap.11,vs.25.
Omega [51]33/6=90, Oile[51]24/6=81; deci 90+81= 171.
Genesa, cap.7,vs.1; Intră în corabie                        [171]63/9=243.
Apocalipsa capitol 13 spune de semnul fiarei. Adunate versetele; 1+…18=171.
– Sufletul îmi suspină pentru voi oameni din întunerec, pe ce limbă vreţi să vă mai vorbească Tatăl nostru, ca să înţelegeţi CHEMAREA LUI?

~~~Isus sa născut în vremea lui V27 gradul 207°, pentru a înplini cuvîntul ;
Caprele Oile Isus [207°]81/9=297°.
Isaia, cap.11, vs.10; Vlăstarul  [153]45/9=207.
Evrei, cap.1, vs.2. La sfîrşitul acestor zile ne vorbit prin Hristos [666]207º/9=882.
Apocalipsa, cap.19,vs.13;  Numele lui este cuvîntul lui Dumnezeu [540]207°/9=756.
~~~Unu Doi Trei Patru Cinci Şase Şapte Opt NOUĂ [558]207/9=774.

Genesa, cap.2,vs.2;   În ziaua a şaptea Dunezeu şi-a sfîrşit lucrarea pe care o făcuse [711]261°/9=981.
Isaia, cap.61,vs.2;   Să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare    [711]261°/9=981.
Psalmii cap.37, vs10; Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul [657]261º/9=945.
Matei, cap.25, vs.31; Cînd va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri [711]261º/9=981.
Apocalipsa, cap.13,vs.14;      Care avea rana de sabie şi trăi [261°]99/18/9=387.
Matei, cap.25,vs.33;      Iar caprele la stînga lui                        [261°]99/18/9=387.
Apocalipsa, cap.14,vs.20;     O mie şase sute de stadi (i)        [261°]99/18/9=387.
1Corinteni, cap.13,vs.9;     Căci cunoaştem  în parte               [261°]108/9=378.
~~~                                    Pîrga de legătură între                       [261]108/9=378.
Ioan, cap.21,vs.15,16,17;     Mieluşeii oiţele oile                      [261°]108/9=378.

~~~ SfÂrşitul zilelor vieţii Şarpelui      [486]153/9=648.
Daniel, cap.7,vs.25; O vreme două vremi şi ojumătate de vreme   [486]198/18/9=711.
Mat.cap.24,vs.34; Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta[486]198/18/9=711.
Mat. 25/33;   Şi va pune oile la dreapta iar caprele la stînga            [486]198/18/9=711.

Luca, cap.20,vs.13; Am să trimet pe Fiul Meu    [279°]108/9=396.
~~~Tatăl şi Fiul una sînt                                          [279]90/9=378.
Luca, cap.13,vs.24;   Nevoiţivă să intraţi              [279°]90/9=378.
~~~      Isus la dreapta Tatălui                                 [279]90/9=378.

Genesa, cap7,vs.12;  Ploaia a căzut pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de
nopţi  [774]288°/18/9=1089. !!! [774]-288=486, dute si ascultă ce spune [486] !
Genesa, 1/2;  Pămîntul era pustiu [288°]99/18/9= 414.
~~~
Trei sute şaizeci de grade       [288]108/9=405.
~~~ Cuvîntul Dumnezeu                 [288]108/9=405.

Apocalipsa, cap.19,vs.16;   Împăratul împăraţilor [297°]99/18/9=423.
Genesa, cap.3,vs.7;   Atunci li sau deschis ochii     [297°]99/18/9=423.
~~~~~~~ Împărăţia lui Dumnezeu                            [297°]108/9= 414.
Luca, cap.23,vs.34; Tată iartăi caci nu ştiuce fac   [297]108/9=414.

~~~ Domnul Dumnezeu          [234]99/18/9=360°.
~~~Orişice ochi mă va vedea  [234]99/18/9=360°.
Romani, 11/36; ISUS, din El, prin El, şi         [261º]90/9=360º
Ioan, cap.17,vs.17; Cuv(Â !!!)ntul Tău este Adevărul   [360]135/9=504, (!!!).
~~~CuvÂntul tău este minciună (!!!)                                   [360]135/9=504.
Dani. 7, vs.23; Fiara apatra este o apatra Âmpărăţie      [360]135/9=504.
Matei, 24/35;       Cerul şi pămÂ(!!!)ntul vor trece            [360]135/9=504.
Daniel, 7/25; (avem doua vremi jumate);
Ovreme [96]42/6=144×2.5=360 apoi va veni sfîrşitul!
Daniel, 12/10:    Dar cei pricepuţi vor înţelege         [360]153/9=522.
Ioan, cap.19,vs.37;  Vor vedea pe cine au străpuns    [360]144/9=513.

Luca, 2/11;   Vi sa născut un Mîntuitor        [369]117/9=495.
Apocalipsa, cap.1,vs.7; Şi orice ochi Îl va vedea [243]99/18/9=369.
Ioan, 3/26; Căci dupăcum tatăl are viaţa în Sine              [369]144/9=522.
Matei, cap.28,vs.18; Toată puterea mia fost dată în cer  [369]144/9=522.
~~~ Pomul cunoştinţeim binelui                                          [369]144/9=522.
Ioan, cap.17,vs17;  CuvÎntul Tău este Adevărul .           [369]135/9=513.
~~~Dumnezeu Cuvîntul Isus                                            [369]126/9=504..

~~~Dumnezeu Cuvîntul Trup                                                      [378]135/9=522.
Apocalipsa, cap.21,vs.6;   Sa isprăvit Eu sînt Alfa şi Omega  [378]135/9=522.
~~~ Scaun de domnie al slavei                               [258]114/6=378.
Matei, cap.26,vs.8;   Acesta este sîngele Meu              [258]114/6=378.
Apocalipsa, cap.9,vs.4;    Pecetea Lui Dumnezeu       [258]114/6=378.
Cen. 7,vs.6;     Noe era de şase sute de ani            [258]114/6=378.
-Vreu sa vă fie clar si lămurit, pentru voi cei căpoşi şi tari la cerbice, si încercaţi să întunecaţi lucrările Tatălui cel Sfînt din ceruri; Pecetea lui Dumnezeu nu este 666, şi cînd se pune, nu se va cere acordul celui ce va fi însemnat cu ea! Dar semnul Fiarei 666, fa fi primit CU ACORDUL CELUI ÎNSEMNAT! Care a fost semnul pe stîlpii uşii, a poporului Israel în egipt, cînd a venit nimicitorul întîilor născuţi? exod 12/22, 24.
Daniel, cap.8,vs.18;  Căci vedenia aceasta priveşte vremea [378]162/9=549.
Genesa, cap.7,vs1;     Intră în corabie tu şi toată casa ta       [378]126/9=513.
~~~( Isus sa născut în vremea lui V27 ) ;
~~~        AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢU V                  [378]144/9=531.
Galateni, cap.4,vs.4; Dar cînd a venit împlinirea vremii  [378]144/9=531.
~~~Dumnezeul celor trei veacuri                                [378]144/9=531.
~~~Ziua de odihnă în centrul creaţiei                 [378]144/9=531.
~~~ Isus la dreapta Tatălui                                      [279]90/9=378.
Luca, cap.13,vs.24;        Nevoiţivă să intraţi          [279]90/9=378.
~~~ Pîrga de legătură între                                      [261]18/9=378.
Ioan, cap.21,vs.15,16,17;  Mieluşeii Oiţele Oile  [261]108/9=378.
Efes. 3/18; ___Adîncimea lui Dumnezeu___        [264]111/3=378.
Ps. 136/1….26; Căci în veac ţine îmdurarea Lui [264]111/3=378, se repetă de 26 de ori, căci aceasta este adîncimea la care se coboară, pentru cei din valea umbrelor mortii din Isaia cap.9, vs.2; poporul, care umbla înîntunerec, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei [972]405/9=1386 ţine minte acest cod, îl vei întilni mai jos.

– Cine are întelepciune să gîndească, căci Satana se va da drept Dumnezeu– 2Tesaloniceni, cap.2,vs.4, analiză cu;
Apocalipsa, cap.13,vs.17;   Numărul numelui fiarei [300]111/3=414.
Matei, cap.26,vs.26;       Acesta este Trupul Meu        [300]111/3=414.
luca, 17/22 (titlu); Venirea fiului omului                     [300]111/3=414.
Luca, cap.17,vs.21;       Împărăţia lui Dumnezeu       [297]108/9=414.
Da, unii din voi veţi încerca să dovediţi caci Isus este Fiara, căci Cuvîntul Tatălui meu este încercat, chiar foarte încercat; O veţi face ACUM şi la VREMEA CÎND VA VENII !!!! Aş avea multe taine să vă mai spun, dar încă nu a sosit vremea.

Isaia, cap.7,vs.14;     Dumnezeu este cu noi            [273]111/3=387.
Matei, cap.26,vs.53;     Douăsprezece legiuni        [267]114/6=387.
Matei, cap.11,vs.30;    Caci jugul meu este bun     [267]114/6=387.
~~~În Biblie, pagina 667, adunate versetele 357+ capitolul 30=387.
Apocalipsa, cap.13,vs.16;    Care avea rana de sabie şi trăia [261°]99/18/9=387.
Apoc. cap.14,vs.20;   O mie şase sute de stadi (i)               [261°]99/18/9=387.
Genesa, cap.5,vs.31;     Toate zilele lui Lameh          [261°]99/18/9=387, cercetati importanţa cronologiei omenirii, pe care a avuto Lameh…

~~~Dumnezeul lui Avraam Isa_c şi Iacov                                     [405]144/9=558.
Apoc. cap.22,vs.16;    Eu sînt Rădăcina şi Sămînţa lui David  [405]144/9=558.
Marcu, cap.10,vs.30;    Iar în veacul viitor viaţa vecinică       [405]144/9=558.
Ioan, 5/43:   Eu am venit în numele Tatălui meu                [405]162/9=576.

~~~Dumnezeu şi Cuvîntul       [322]115/7=444.
~~~Dumnezeu Adevărul Isus  [322]115/7=444.
~~~Botezul cu Duhul Sfînt       [322] 115/7=444.

~~~ Alfa Cuvîntul Dumnezeu                                                [313]124/7=444.
Matei, cap.18,vs.22;    Şaptezeci de ori cîte şapte              [313]124/7=444.
Apoc. 1/6; şi afăcut din noi o împărăţie                              [313]124/7=444.
~~~ Alfa Cuvîntul Omega Număr                                          [310]130/4=444.
Matei, 26/49:        Plecăciune Învăţătorule                         [310]130/4=444.
Luca,cap.22,vs.48;     Iudo cu o sărutare vinzi                   [331]106/7=444 .
~~~ Dumnezeu Cuvîntul Trup Număr     [486]171/9= 666 !!!! .
Luca,cap.22,vs.53;     Puterea întunerecului                       [319]121/4=444.
~~~ CuvÂ(!!!)ntul tău este adevăr                                         [319]121/4=444.
::::: Â este identitatea Şarpelui           !!!!!!                           [319]121/4=444.
Mat. 13/38;  Ţarina este lumea sămînţa bună sînt fiii              [156]12/3=615.
Numeri, cap.21,vs.8;   Făţi un şarpe înfocat şi spînzurăl       [444]156/12/3=615.
Daniel, cap.8,vs.14;   Două mii trei sute de seri şi dimineţi   [444]156/12/3=615.
Apoc. cap.13,vs.11;       Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt          [444]165/12/3=624.
Luc.13/32; Duceţivă, lea răspuns El, şi spuneţi                                       [444]165/12/3=624.
Apoc. 13/14;        Ea a zis locuitorilor pămîntului              [444]147/12/3= 606.
Mat. 4/2;    Patruzeci__zile patruzeci__ nopţi                    [444]147/12/2= 606.
Apoc. 13/7;         I s-a dat să facă război cu sfinţii                [328]112/4=444.
Daniel, cap.18,vs.10,11,12;  În numele Domnului le tai (3) [310]130/4=444x 3=1332:2=666.
Mat. 8/12; Vor fiaruncaţi în întunerecul de afară       [444]174/12/3=633.
~~Seară= 78, noapte= 132, dimineaţă= 144, Ziua= 90 !! 78+132+144+90= 444x 6 zile=2664!

~~~ Dumnezeu Duhul fiul Isus       [360]126/9=495.
~~~Cuvîntul se transformă în         [360]126/9=495.
~~~Numărul celor răscumpăraţi   [360]126/9=495. ____Romani,11/25.____
Marc.cap.15,vs.2;  Eşti tu împăratul iudeilor [366]123/6=495.
~~~Fiul Omului Isus Hristos          [381]111/3=495.
~~~Isus Mîntuitorul Lumiii           [381]111/3=495
~~~Codul literelor alfabetului limbi RomÎne                                           [495]198/18/9=720.
Luca, cap.17,vs.6;   Dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar [495]198/18/9=720.
Luca, 18/11;            Sămînţa este Cuvîntul lui Dumnezeu [495]180/9=684.
~~~În Biblie, pagina 666, are versete; 466+ capitolul 29= 495.
~~~Pagina din biblie o mie două sute cincisprezece [495]216/9=720, ea vorbeşte de semnul fiarei. Şi: 1215-720=495 ; 1215-216=999. Deci: 999+495=504, aceasta este identitatea pentru a ajunge în desăvîrşirea lui 999.
Matei cap.11, vs.6. Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire [675]297/18/9=999.

~~~Toate literele din alfabet, adunate cu numărul lor de ordine!!!! A1+….Z31=496.
Genesa, cap.1;               Perioada creaţiei cuprinde versete, 1+….31=496.
Luca, cap.19,vs.44;   Pentrucă n-ai cunoscut vremea cînd ai fost [496]199/19/10/1=725.
Luca, 6/39;    Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb        [496]199/19/10/1=725.

~~~Pomul cunoştinţei binelui şi răului [504]180/8=693.
~~~Dumnezeu Cuvîntul Isus                  [369]126/9= 504.
Mat. 11/3; Tu eşti Isus care are să vină [369]126/9=504.
~~~ Isus Împăratul Împăraţilor           [378]117/9=504.
~~~ Domnul Dumnezeu A este Sfînt de trei ori [504]198/18/9=729.
Ioan, 6/54; Cine mănîncă trupul Meu şi bea sîngele Meu are [504]216/9=729
~~~ Numărul                  [123]  42  /  6  =  171 +
~~~ Celor                         [66]    30  /  3  =   99
~~~ Răscumpăraţi          [171]  54  /  9  =  234
                                                                       504
cod (p9); I99 S198 U234 S198 [729]63/9=801. (atenţie pentru cei ce merg în sens invers, contra CuVÎNTULUI; 729-63=666)!
1Ioan, cap.2, vs1; Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit [729]252/9=990.
Ioan, 14/3; Şi după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc [510]213/6=729.
Luca, cap.2, vs.30,31,32; Căci au văzut ochii mei mîntuirea Ta, ISUS HRISTOS, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului tău Israel [2079]729/18/9=2835.
Ioan, 9/37; Cel care vorbeşte cu tine, acela este Hristosu [525]12/3=729.

~~~Dumnezeu [136]55/10/1=202x 3 (de 3 ori sfînt,…) = 606.
Luca, cap.1,vs.13; Va fi chemat ISUS fiul lui Dumnezeu   [439]160/7=606.
Hagai, 2/6; Căci aşa vorbrşte Domnul oştirilor                   [439]160/7=606.
Marcu, cap.4,vs.11; Vouă va fost dat să cunoaşteţi taina  [439]160/7=606.
1 Ioan, cap.2, vs.1; Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus  [435]156/12/3=606.
Coloseni, cap.1, vs.18; El este Capul trupului, al Bisericii [435]156/12/3=606.
Marcu, cap.15,vs.2; Eşti tu împăratul iudeilor? Da sînt      [448]151/7=606.
~~~Dumnezeu Duhul fiul Hristosul                                         [448]151/7=606.
~~~Dumnezeu Cuvîntul Isus Mireasa                                      [448]151/7=606.
~~~Isus vîndut cu treizeci de talaţi                                          [448]151/7=606.
Daniel, cap.12,vs.13;     Iar tu dute pînă va veni sfîrşitul     [448]151/7=606.

Daniel, cap.12,vs.9;    Dute Daniele căci cuvintelea cestea vor fi   [441]198/18/9= 666.
Ioan, 6/63; Cuvintele pe cari vi le-am spus Eu, sînt [477]180/9=666.
~~~Alfa, Cuvîntu Dumnezeu, Omega      [477]180/9=666.
Matei, cap.25,vs.32;   Cind va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri va şedea pe scaunul de domnie al slavei  [1107]441/9=1557. !!![1107]- 441=666, de acea îl vrea Satana disperat!
Matei, cap.6,vs.13; Căci a ta este împărăţia şi puterea şi slava ÎN [486]171/9=666.
~~~ Dumnezeu Cuvîntul Trup Număr [486]171/9=666.
Mat. 25/13; Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul Î [486]171/9=666.
~~~ Cuvîntul 213 + Hristosul 219 + Isus 108 + Trup 126=666. Nu uitaţi; acesta este rezultatul creaţiei lipsite de Dumnezeu! Cerceteaza Ioan cap.1. Deci DIN aceasta formul se va ataşa lui DUMNEZEU cei ce au primit dreptul de răscumpărare. Nu va miraţi de aceste rezultate, căci Cuvîntul spune clar; CĂCI TOATE LUCRURILE PROVIN DI ACEASTĂ FORMULĂ, AVÎNDUL PE DUMNEZEU ÎN CAPUL TUTUROR LUCRURILOR.
Matei, cap.26,vs.27,28;    Beţi toţi din el căci acesta este sîngele Meu    [462]201/3=666,dar cine spune aceasta???
ISUS, beţi toţi din el căci acesta este sîngele Meu [543]219/12/3=777,verifică această destinaţie data de identitatea, ISUS.
Genesa, cap.1,vs.2;       Pămîntul era pustiu şi gol peste faţa adîncului de ape
era   [666]270/9=945.
****************************************
~~~ Trei sute şasezeci de grade, apoi va veni sfîrşitul fiarei [666]243/9=918!!
Maleahi, 4/1; Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi [666]243/9=918!!
Matei, 27/66; Ei au plecat, şi au întărit mormîntul, pecetluind piatrR[666]243/9=918!!
~~~ AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXY Şarpele Satana Fiara [666]243/9=918!!
Ioan,14/30; Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpînitorul [672]240/9=918!!.
~~~ cod la puterea (p9):
  Ş207 A9 R189 P171 E63 L135 E63 [837]72/9=918!!,
  (p9); S198 A9 T216 A9 N153 A9     [594]63/9= 666 !!!
[594]+[837]= 1431!!!
~omie patru sute treizeci şi unu
, Şarpele şi cu Satana [666]225/9=900, da, aceasta este înălţimea la care vrea să ajungă Şarpele, căci aici se ÎNTĂLNESTE cu;
~Cuvîntul Dumnezeu se face Trup în Isus Hristos [666]225/9=900, confirmat de Ioan cap.1.
Şi ca dovadă că Cuvîntul Tatălu meu din ceruri, este adevărat, hai să urcăm (cei ce pot) doar o treaptă mai sus în înţelepciunea Lui:
Isaia cap.14, vs.13; Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele [1431]567/18/9=2025 adunării dumnezeilor [1701]666/18/9=2394. Deci; 1431567-18-9=837el este Şarpele ! şi 1701-666-18-9=1008el este … ? socotiţil voi căci este real, în faţa ochilor voştrii, eu vă dau startul: Apocalipsa cap.22, vs.10; Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei din cartea aceasta. Căci vremea Ygrec este aproape [1008]414/9=1431!
!!!!!!!
~~~deci; Satana 666 + Şarpele 918 = 1584, cu acesta se va intîlni toată specia umană, la sfîrşitul acestui veac, manifestindusi toată forţa şi puterea, în ULTIMA FIARA din Apocalipsa cap.13, vs.11, ascultă ce vesteşte Cuvîntul:
cod (p1); Apoi am văzut ridicîndu-se din pămînt o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur [1125]450/9=1584, el este Satana666+Şarpele918!
Şi pentru a vă fi clar si lămurit, vouă păpor RomÂn, cercetează atent această informatie: Aşa cum am mai spus in toate postările mele, codul; [60] 33/6=99, este codul al optulea cap al Fiarei, care fa fi inputernicită pentru a distruge specia umană (cerceteaza Apoc. cap.17, vs.11). Şi ca dovadă căci este adevărat, cercetează;
Apoc.13, vs.18; Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şasezeci treizecişitrei şase [1584]612/9=2205. Atenţie la apoc.13, vs.17; el spune căci identitatea fiarei se poate descoperi pe DOUĂ căi: 1) NUMELE FIAREI. 2) NUMĂRUL NUMELUI EI!

~~~Satana împărăţia care va fost pregătită dela întemeierea lumii    [666]261°/9=936.
!!! Oameni buni, treziţivă şi cercetaţi serios CUVÎNTUL, căci el este DUMNEZEU, şi veţi înţălege dece este 666 şi 666+. Şi ei se întîlnesc in intersecţia lui 30Y,261º, priviţi acele două drumuri din el Y, căci se văd clar cum se întîlnesc, [sau mai corect spus; se despart] şi va continua ~~DOAR UNUL, drumul celor RĂSCUMPĂRAŢI 171~care va intra pe uşa cerurilor o mie o sută şase zeci şi unu~~. Dar cînt veţi vedea prioritatea intrării prin această uşă, surpriza voastră va fi;
Luca, 13/30, (titlu: uşa cea strîmtă); Şi iată că sînt unii din cei de pe urmă, cari vor fi cei dintîi, şi sînt unii din cei dintîi cari vor fi cei de pe urmă [1161]450/9=1620.
Da ei 171, deoarece uşa cea strîmtă din 27V, în momentul cînd sa deschis V207º, ei au intrat pe ea si nu au ezitat, pentru a putea ajunge la destinaţia dorită (luca 13. vs.22…30). Ceilalţi fiecare se va ridica la rîndul cetei lui, 1Corinteni 15/ 20…24.
~Cuvîntul Dumnezeu se face Trup în Isus Hristos [666]225/9=900.
Evrei; 1/2; La sfîrşitul acestor zile nea vorbit prin Hristos [666]207º/9=882. Deci avem două uşi pentru a intra în cer, pe porţi în cetate; 207+1161=1368 = C45U234V243Î108N153T216U234L135=[1368] (p9). Acest Cuvînt sa făcut trup, Ioan cap.1.
1Timotei, cap.2, vs.5; Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos [1368]477/18/9=1872.
Efeseni, cap.3, vs.14, 15; Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie [1368]513/9=1890. Din nou; Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie ! în ceruri şi pe pămînt [1638]612/9=2259.
cod(p9); H90 R189 I99 S198 T216 O162 S198 U234 L135 ~[1521]108/9=1638.  Acum doriţi să stiţi ce cuprinde 1161? Descoperiţil şi voi căci este DOVEDITOR în faţa ochilor voştrii, dar voi aveţi ochi şi nu vedeţi, aveţi urechi şi nu auziţi!!! Eu vă deschid doar un geam, voi să căutaţi uşa; Pagina 666 din biblie+capitol 29+466 versete = 1161, (…). Deci o uşă deschisă pentru toată lumea, V207º, şi una închisă 1161 care nu se va deschide decit cu parola pecetei lui Dumnezeu, şi ei vor ajunge în 777. FOARTE MULŢI vor bate la ea. Cod; Isus Hristosul uşa cea strîmtă V douăsute şapte [666] 207º/9=882, Efeseni 2/18.  Gîndeşte; 171+1161=1332-666=666. Psalmii, cap.24; ….. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi vecinice, ca să intre…! Mat. 7,vs.13,14; Intraţi pe poarta cea strîmtă V___. vs.14) Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sînt ceice o află [1332]495/18/9=1853, deci 1332-666=666! adunăm versetele; 13+14=27V. Şi acum să vo spun pe limba voastră;   Intraţi pe poarta cea strîmtă ISUS____ vs,14; Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţimi sînt cei ce o află [1386]504/9=1899.
cod(p9); H90 R189 I99 S198 T216 O162 S198 U234 [1386]99/18/9=1512.
Ioan, cap.3, vs.14,15; şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El [1386]531/9=1926.
Apoc. cap.6, vs.11; Fiecăruia din ei is’a dat o haină albă, şi li s’a spus să se mai odihnească puţină vreme, pînă se va împlini NUMĂRUL tovarăşilor lor[1386]504/9=1899. Efeseni cap.2, vs.6; El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în HRISTOS [990]369/18/9=1386. Din nou; El ne’a înviat împreună, şi ne’a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos ISUS [1071]387/18/9=1485, Romani cap.12, vs.5. Aceasta confirmă Ioan cap.14/2,3,4; cap.20/31. Faptele Apostolilor cap.4/12, şi în multe alte locuri.
Temă de casă, pentru cel ce are discernămînt să socotească mai adînc:
1); 1161-666=495+171=666. 2); 171×3=513+495=1008. 3); 495x3=1485.
~~~Isus Mîntuitorul lumIII [381]111/3=495.
Matei, cap.1, vs.15; Isus, s-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în evanghelie [1161]441/9=1611, …(p9) Domnul [882]+ Isus [729]=?
Apoc.22/14; Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibe parte la pomul vieţii Isus, şi să intre pe PORŢII în cetate omie opt [1162]469/19/10/1=1661.
Apoc. cap.3,vs.7; Iată ce zice Cel Sfînt, Cel Adevărat, Celce ţine cheia lui David, Celce deschide, şi nimeni nu va închide, Celce ÎN [999]459/18/9=1485.
Apoc. 3/14; Iată ce zice Celce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu [1077]402/6=1485. Îţălegeţi, caci Şarpele, în continu face copi false după lucrarea Creatorului nostru şi a întregului univers. Copiii Tatălui cel Sfînt din ceruri, nu trebuie să aibe nici o îngrijorare cu privire la aceste două numere: 666 şi 666+, ei va trebuii sa treacă prin ele ca prin oricare alte numere, căci destinaţia lor este puţin mai în faţă 1335, Daniel 12, vs.11,12, şi nici decum in stagnarea lui 666 in care vor fi foarte mulţi oameni confortabili şi îl vor îmbrăţişa şi inchina. Mai am multe informaţii pe acest subiect dar încă n-a sosist vremea să le public caci voi va hrăniţi cu lapte si n-aveţi dinţi in gură pentru PUTEREA CUVÎNTULUI ADEVĂR.
Şi acum pentru a vă convinge că acest mesaj este din partea Creatorului speciei umane, vă prezint cele două destinaţii a alergării voastre pe acest pămÂnt:
Genesa cap.6, vs.3; Zilele omului vor fi de osută douăzeci de ani, apoi va veni sfîrşitul [837]315/9=1161.
(p9) LUCIFER [837], (p9) ŞARPELE [837].
Isaia, 14/12 şi 14; Fiu al zorilor 14) mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca [666]234/9=909.
Psalmii, 107/20; a trimes cuvîntul Său şi ia tămăduit, şi ia scăpat de groapă Â [666]234/9=909.
Apoc. 11/15; Împărăţia lumii a trecut în mînile Domnului nostru [666]234/9=909.
~~~ Sfîrşitul acestui veac în gradul douăsute şasezeci Ş [666]234/9=909.
~~~ AĂ!BCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXY cuvîntul lui [666]234/9=909.
~~~ AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXY Domnul DumneZ [666]252/9=927.
Daniel, 8/14; Două mii trei sute de seri şi dimineţi, apoi va veni Judecata [666]252/9=927.
Luca, 2/30,31; Căci au văzut ochii mei mîntuirea Ta, pe care ai pregătito să fie [666]252/9=927, Ioan 5/22, 27.
Cred că aţi observat caci din Y261º, specia umană intră în prezenţa ZEULUI adevărat, şi toţi cei ce au trăit în plăcerea EULUI ci nu a ZEULUI, vor fi separaţi de cei ALEŞI, ….., Matei cap.12, vs.18. cap.25, vs.31__46!
**********************************
Şi iata că astăzi 2 februarie 2019 ora 11.22 pm. Tatăl meu ma înpins să public aceasta taină a celor Două Uşi ce am vrut so ţin pecetluită;
Ioan, cap.10, vs.9: Eu sînt uşa V DOUĂ SUTE ŞAPTE, dacă intră cineva prin mine [666]252/9=927 !
Eu sînt uşa V DOUĂ SUTE ŞAPTE dacă intră cineva prin mine vafi mîntuit [843]312/6=1161 !
1Cor.3/11; Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decît cea care a fost pusă, şi care este [801]351/9=1161. Cod (p9); I99 S198 U234 S198~[729]63/9=801.
Psalmii 118/22; Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în [576]216/9=801.
Isaia 28/16; Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatrA din capul unghiului clădirii, temelie puternică [1386]540/9=1935.
cod (p9) HRISTOSU [1386]. Oare înţelegeţi voi compoziţia acestei temelii şi unde îşi are fundaţia?…., Apocalipsa 21/19.
Şi acum iata ÎMPĂRĂŢIA care sa cladit pe această TEMELIE;
Romani cap.14,vs.17; Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci neprihănire,pace şi bucurie în Duhul Sfînt [1161]432/9=1602 ; şi drumul pentru a ajunge în ea, este; 1161-432=729 ISUS !
Dacă aţi înţelege voi limba Creatorului nostru, bucuria var inunda sufletul si priorităţile vieţi acesteia ar fi cu totul altele. Ştiu că vă vorbesc pe o altă limbă, pe care chiar eu însumi o mai învăţ. Dar fac doar ceea ce trebuie să fac, chiar dacă este împotriva concepţilor şi lagica mea. CUVÎNTUL ESTE VIU!!!
**********************************
Matei, cap.13,vs.8;  Un grăunte a dat o sută altul şaizeci şi altul treizeci   [675]225/9=909.
Apoca.  cap.19,vs.16; Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta[459]189/18/9=675.
Apocalipsa, cap.3,vs.12; Numele meu cel nou Domnul Dumnezeu    [459]207/9=675. (459+207=666+9=675).

Genesa, cap.7,vs.12;     Ploaia a căzut pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de
nopţi     [774]288/18/9=1089.
~~~Unu Doi Trei Patru Cinci Şase Şapte Opt Nouă [558]207/9=774.

Genesa, cap.15,vs.4;    Nu el va fi moştenitorul tău ci cel ce va ieşi din   [553]220/4=777.
Apocalipsa, cap.19,vs.10;  Căci mărturia lui Isus este Duhul Proorociei [570]192/12/3=777.
~~~Hristosul lui Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului            [777]273/12/3=1065.
Mat. 25,vs.31; Judecata viitoare, cînd va veni Hristosu, Fiul omului în slava Sa [777]273/12/3=1065.
Luca, cap.2,vs.29; Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpîne [543]219/12/3=777.
;;; ISUS, beţi toţi din el căci acesta este sîngele Meu   [543]219/12/3=777.
Ioan. 3,14; Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşatrebuie să fie [777]291/12/3=1081.
Apoc. 5,vs.9; Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat [777]291/12/3=1018.
Marcu, cap.4,vs.11;   Vouă______ va fost dat să cunoşteţi taina împărăţiei [565]205/7=777.
Apocalipsa, cap.21,vs.6;    Eu sînt Alfa şi Omega Începutul şi Sfîrşitul      [565]205/7=777.

==== Deci; 777 – 606 = 171 AMIN ! Oare mai este nevoie să mai vorbesc eu??? Eu un mesager care nu pot vorbi pe nivelul înţelepciunii oamenilor acestei lumi din acest veac, căci înţelepciunea mea, nu este înţelepciunea acestei lumii, 1Corinteni cap.2, vs.6 pînă la 16, […..]. Dar glasul Creatorului meu continuă să strige, nu pot tăcea, auziţi şi veţi auzii ecoul Lui.
~~~Ridicăte înpicioare înţeleptule al acestui veac, şi dovedeste, tehnic sau cum ştii tu prin înţelepciunea ta,  căci acest Cuvînt al Tatălui meu, este coincidenţă sau întîmplare în similarităţile lui, ţinînd cont de grila de măsura dela 1 la 777 !!! Este foarte important pozitia in cod, pe care o ţine numerele identice! Vă atenţionez, căci litera  nu trebuie folosită in scriere. Ea se poate folosi în cercetarea codurilor, pentru a afla o informaţie ascunsa. Acesta; Â , reprezintă identitatea Şarpelui ! Aşa cum aţi observat, in cîteva versete, am introdus cuvinte care nu erau menţionate in acel verset, dar leam scris cu roşu. Această formă de analiză este doar pentru cercetare şi nu este vrednică de luat în calcul ca find LITERĂ DE LEGE. Trebuie sa fim foarte serioşi in aceasta formă de cercetare a codurilor, căci nu are nimeni dreptul sa adauge sau să scoată nimic, din ce este scris în Cuvîntul Sfînt, Apocalipsa cap.22, vs.18,19,20,21! Feriţivă sa daţi o interpretare personală a textelor codate! Lăsaţi informaţia să curgă FĂRA SENS, precum RÎUL care izvoreşte din Stînca muntelui şi se revarsă din albia lui, si acoperă intinderea pămÂntului! Căci direcţia scurgerii lui este spre cele mai JOSNICE zone ale pămÂntului, si ele îl va absorbi, inţelegindui SENSUL! Opriţivă, şi nu mai creeaţi diguri Rîului Divin! Pînă cînd, pînă cînd oare vor mai rezista digurile voastre, pentru a directiona Rîul doar printre stÂnci? Cine eşti tu Adame să dai culoare Creatorului tău? Cine eşti tu Adame să defineşti pe Creatorul tău, pe Cel ce este înainte de început? Cine eşti tu vierme ce te târeşti pe acest pământ? Tu eşti doar o literă din Cuvînt Divin şi Sfînt, trimis pe acest Pămînt, pentru a forma un cuvînt, format din Lumină şi pămÎnt în abisul Ântunecat, (Efeseni cap.3, vs.14, 15). Da, o literă din CuVÎNT, şi nu eşti capabil sa te identifici cunoscînduţi locul şi direcţia încotro eşti împins de VÎNT, Ioan 3/9, Eclesiastul 11/5. Şi atunci cum poţi să defineşti CUVÎNTUL? Cuvîntul Infinit ce a fost segmentat şi Întrupat. Segmentul DumneZEU coborît de sus, întrupat în fiul său Isus, rădăcina speciei umane, printre miliardele altor specii ale CREATORULUI universului. Îi cauţi un nume, un nume de Zeu, pentru străini, căci nu îndrăzneşti săi spui TATĂ in adevăratul Său Nume! Le recomanzi un Zeu, celor din jur, un Zeu imaginar. Căci Cuvîntul Tatăl Creator, nu oglindeşte în viaţa ta, Romani 8/14,15,16. Matei 6/9. El te mai aşteaptă încă, în pragul uşii V207 cu dorinţa în inimă de a te întoarce acasă, tu fiul al pierzării ce formezi un număr, inconştient.
~~~O taină mai am de spus; Aceste informaţii ce vi leam prezentat, sînt ca şi cum teaş plimba pe străzile unui oraş şi admiri locuinţele. Pot sa spun căci în interiorul acestor „LOCUINŢE” sînt foarte multe informaţii VII şi ADEVĂRATE, care pentru majoritatea oamenilor sînt greu de înţeles. La timpul hotorît, voi posta o parte din aceste informaţii TAINICE.
~~~Acum la încheiere vă pot da „numărul de telefon”, care confirmă aceste informaţii; Ioan cap.16, vs.13, el poate fi accesat doar de cel ce are Pecetea Creatorului Universului.
~~~~~~~~ Privesc în jur şi ascult, îmi înalţ cugetul spre cer şi pot vorbiii. ~~~~~~~~~~
-Iată o provocare la luptă, pentru cei ce mînuiesc sabia Cuvîntului, ci nu îndrăznesc sa taie cu ea în faţă, ci doar în spate. Şi aceasta pentru a avea drumul pavat cu aplauze, dînd învăţături după pofta inimii publicului auditor: Planul UNU al CUVÎNTULUI DUMNEZEU; Vremea lui Israel, in faţa lui Hristos: Matei cap.15, vs.24. şi cap.10, vs.5, 6. Luca cap.19, vs.41, 42, 43, 44. Deci: Pentreu cine a venit Hristosul în această lume? Planul DOI; Vremea Păgînilor, în faţa lui Hristos; Matei cap.26, vs.39, 42, 44. Şi acum te întreb pe tine învăţătorule făţarnic; este important să cunoaştem VREMURILE? Luaţi exemplu dela MAGI!!! Matei cap. 2. În versetul 21, Dumnezeu COMUNICĂ cu Magii. Luca cap.12, vs.54___56. Mulţi aşa zişi „creştini”, condamnă ce nu cunosc şi iubesc ce nu există~dăinuie, {fanatism religios, îndoctrinat}. Acum voi oiţe oarbe ce sînteţi păstorite, legate la ochi, înţelegeţi, căci lipsa de cunostinţă, duce spre prostime, şi prostimea este uşor de manipulat; Osea cap.4, vs.6. Căci cei ce au pus mîna pe CHEIA cunostinţei tainelor Ceresti, nu doresc sa deschidă tainele peceţilor SFÎNTULUI CUVÎNT DUMNEZEU ! Luca cap.11, vs.52; Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentrucă voi aţi pus mîna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împedecat să intre.
~~~ În numele Creatorului nostru, daţi acest mesaj mai departe, spre binele vostru şi a celor ce vor urma pînă la sfîrşitul acestui veac, Amin!!!         2018/11/00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~  gavrilamesager    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

ARBORELE GENETICE ALE UNIVERSULUI NOSTRU

23 dec.

ARBORELE GENETICE ALE UNIVERSULUI NOSTRU  <–- INTRA PEACEST LINK

 

ARBORELE GENETIC AL UNIVERSULUI NOSTRU POZA

SFIRSITUL VREMURILOR SI AL VEACURILOR ⏳

5 dec.

SFARSITUL~VREMURILOR~SI~AL~VEACURILOR <––Intra pe acest link !

Timpul in Spatiu

A1~ alfa ~SI~ omega ~O18

16 feb.

A1 ~ alfa ~ Si ~ omega ~ O18

– Recomand insistent sa deschideti linkul de mai sus, chiar daca va trebui sa asteptati ceva timp pina la deschiderea lui.

.                     6 6 6
Nr. Fiarei;60/33/6
.                    60336~in code binary; 1’110’101’110′110= ↓432/9 441
– in fata lui; 60335~binary;      1’110’101’110’101′111 =  534/12/3= 549
– urmat de; 60337~ binary;    1’110’101’110’110’001=  433/10/1 =444
.                  181’008 =189/18/9=216                               1’399=400= 4
.                                                                                   9+12+10=  31Z  = 4
– deci ordinea este: 549 ~ 441 ~ 444 Ω                              3 + 1 =    4
549 + 45 [1+2+…9=45] = 594                 666 – 441 = 225

Alfa si Omega Poza

– Codul binary 110 = 6, si 111 = 7 , le gasiti in ultima grupa din prezentarea de mai sus. Dece trebuie sa ajunga la 111 ? pentru ca 111’111’111 x 111’111′111 = 12345678987654… restabilind ordinea, si el este MIREASA[79]25/7=111 a lui Hristos , pe limba si intalesul nostru. In cele 3 grupe de coduri binare de mai sus, avem 31 de 1, care sint developate pe PIRGA UNIVERSULUI dela 1A…31Z.

Contact; gavrilacinci@yahoo.com

The End of the Human Race ~ Ω

15 sept.

TIMPUL VREMURILOR ← Click this link!

-This document contains codes which can only be visible by using certain tools.
-The attached document contains decoded text found in the Romanian Bible translated by Dumitru Cornilescu. To better understand the attached document, it is recommended that the other posts on this website be read.
-This document contains information from the beginning of creation and through the end of this human race.
-I pray that our Creator gives us wisdom to understand His Word which is alive and working. Amen.

TIMPUL VREMURILOR POZA 3 Pg.

– Pentru a vedea mai clar aceste 3 pagini verzi, apasa pe titlu TIMPUL VREMURILOR, el find link.

NUMARUL NUMELUI FIAREI ; 666

31 aug.

Postarea  nr.7                Numarul Numelui Fiarei Postat de Gavrila. Scris in 31/08/2012. – Aceasta descoperire a avut loc in ziua de; 20 / 08 / 2012. Sa poti intalege aceasta prezentare, este nevoie sa citesti celelalte postari de pe acest web. https://gavrilamesager.wordpress.com . Va sugerez insistent sa cititi postarea din 7/11/2018, cu titlul; PROGRAM DE CODARE 666. Citeste in Cuvintul Creatorului ce se gaseste in Biblie si vezi in Apocalipsa capitolul 13 versetele 16, 17 , 18. Daca citesti rar si gindit acest text vei intelege ca acest numar trebuie SOCOTIT sa il descoperi si sa obtii 666, de oarece este MASCAT. Dar iata ca sa inplinit vremea cind Tatal nostru ceresc a hotarit sa faca de cunoscut aceasta forma de a SOCOTI acest numar.  Multi asa zisi „crestini’, de ar fugi de satana asa cum fug de cifre ar fi foarte bine. Cuvintul Sfint ne spune sa socotim acest numar. Va spun cu toata convingerea ca nu ramine decit sa se formeze, si sa iasa la iveala in forta si autoritate peste omenire la vremea hotarita, NUMELE care va forma acest rezultat de cod. Pentru cei ce nu cunosc cum se formeaza codurile cuvintelor, vezi postarea nr. 1. Fiecare litera este insotit de numarul de ordine din pozitia alfabetului. Va dau un exemplu;  OM= O 18 M 16= [34] 16 / 7

Numele Fiarei :? ? ? ? ? ?

Numarul Fiarei :     [60] 33 / 6

Adam         Noe           Fiara; ??????

[24]            [42]                 [60]

15                 24                     33

6                   6                      6

– Cerceteaza in Genesa capitolu 3 cu versetul 7; ….Gol [42] 24/ 6 . Acum cerceteaza Apocalipsa cap.16, vs.15 (=31). Deci Om 7 ne ascultind porunca Creatoruli sa transformat in Adam 6. Astfel Satana [66] a marcat PRIMUL 6 pe ADAM. Al doilea 6 a fost marcat Noe, mai corect spus; al doilea 6 sa inplinit cu Noe, citeste in Genesa capitolul 6 vs. 8, de acea Noe a rausit sa treaca mai departe, altfel se sfirsa lumea complect in acea vreme.  Trebuie sa observati caci chiar si cifra capitolului 6 ne arata ca este un 6 inplinit. Al treilea 6 va vi marcata Fiara [un nume ~ un numar de om] care va incheia va UMPLE negativ acel GOL ce LA CUNOSCUT ADAM, dar Isus va umple pozitiv acel Gol. Hai sa ne deschidem ochii si sa cercetam realitatea; stim destul de bine ca in vechime literele puteau fi inlocuite cu cifre si foarte USOR aflai numarul de cuvint~ Om. Dar de ce se mai cere atunci intelepciune si pricepere pentru socotire??? Eu va pot spune cu siguranta ca au fost si sint multi oameni care au numarul [codul] numelui lor sau a functiei lor 666. Care din ei este Fiara ?? [  ] Deci este clar ca acest numar nu poti sal atribui oricarui om cum fac multi „viteji”. Dar iata ca Creatorul cerurilor si pamintului nea facut de cunoscut codul [60]33/6 = 99, {6+0= 6, 3+3= 6, 6= 6}, [336+60= 396],  find codul fiarei inainte de ai pune oameni numele si acest cod apartine acelei fiare ce sa nascut in Adam si creste pina va ajunge la ultima forma a codului ce vi lam prezentat, ea nascind un conducator~imparat care ii va purta identitatea si autoritatea ~ reciproc, formind o unitate ~ unicat satanic, ea~imparatul find al 8-lea si face parte din numarul celor 7, Apocalipsa cap.17, vs.11. Acest cod isi va inpune autoritate peste toata lumea si va cere inchinare, dar cînd îi veti cunoaste numele veti ramînea „muti”, constatind ca numele fiarei este identic cu acest cod [60] 33/6= 99. Dumnezeu nu minte. De ce este prezentat codul in aceasta forma? Pentru acelas motiv in care tu si eu sintem identificati, ex. ; anul, ziua, luna ~ [1965]27/8. De tinut minte ca acesti trei de 666 sint la diferite puteri si reprezinta un numar foarte mare, de acea lea trebuit atita timp pina sa format numarul 666. Acest numar este o evidenta [recensamint] al oamenilor nascuti pe pamint sub dominatia pacatului. Da, recensamint, numaratoarea, inscriere si insemnarea cu microcip care este inpotriva Creatorului cerceteaza 2 Samuel cap.24, vei spune ca este o nebunie ce vei citi, da acelas lucru spune si Creatorul pentru uni care se gasesc in intunerec si nu pot intalege adevarul. Cerceteaza si in Luca cap.2, vs.1 pina la 7, si in Apocalipsa cap. 13, vs,16, 17, 18, si cap.14, vs.1, cred ca nu este greu sa obseervi ce se intimpla in momentul unui astfel de recensamint~numaratoare~inscriere~insemnare. Isus sa nascut in vremea unei inscrieri importante, la fel Isus va veni in momentul unei inscrieri~insemnari importante. Toti sintem nascuti in pacat dar nu toti ne tinem de colacul de SALVARE, renuntind la falsul colac 666. Va prezint citeva cuvinte cu rezultatul codurilor lor, care fac subiectul acestei prezentari: Satana [66] 21 / 3, Diavol [78] 33 /6, Uriciunea [126] 45 /9  Pustiirii [156] 39 / 12 / 3, Semnul [103] 40 / 4  Fiarei [59] 23 / 5, Sfirsitul [162] 45 / 9, Isus [81] 18 / 9. Sa explic cum sa format acel cod al Fiarei [ ultimul cod ]. Daca ai inteles explicatilea din postarile anterioare, si a definitiei ; Isus din El prin El si pentru EL, atunci vei intelege mai usor aceasta prezentare. Am introdus codul lui Isus dupa fiecare cod si astfel am obtinut codul fiarei. Cuvintul Creatorului ne spune foarte clar in mai multe texte in Biblie ca;  Isus din El, prin El si pentu El sint toate lucrurile, citeste in Romani cap. 11 vers. 36 si in 1Corinteni capitolul 15 versetul 20 pina la vers. 26, aici ne spune clar caci El este PIRGA de legatura. Daca nu era El lumea noastra nu exista si nici nu mai continua de la Noe. Isus este Cheia decodari acestui nume al Fiarei.

Analiza codului Fiarei:

Adam         Isus        Noe          Isus     Fiara; ??????

[24]   +      18   =     [42]   +      18         =      [60]        =   ! 162

15    +          9    =      24     +       9          =       33         =      90

6      +          ↓                6     +      ↓                      6         =       18  

    0             ↓                 0              ↓                     0                  270+

45       +      ↓  {27}       72       +   ↓   {27}          99 =216   +   66  =   282 +

.               [81]                            [81]                                       ↓              ↓            

.              108             +             108             =       216     +   108 =    324                            

.                     135                           135                                   444        606 

45+27+72+27=171 acestea sint cei ce au mincat trupul si au baut singele lui Isus, este Nmarul 171 celor Rascumparati [171].

45+81+72+81+99+!±66=    ↓ 444+ 81+ EL 81= 606 – 66 = 540

45+81+72+81+99+  81=      ↓ 459

45+108+72=225+108+99= ↓ 432       [+234=666] 

.                                            1’335 Daniel cap.12, vs.12, ~ ∩+108 

.                                                                       [12x12=144×3= 432]

DUMNEZEU [136]55/10/1= 202 x 3= 606 { pozitiv + }

– Rezultatul din primul rind; 162, este identic cu codul de la cuvintul SEMNUL [103] + FIAREI [59] = 162 si tot odata identic si cu codul de la cuvintul SFIRSITUL [162], acum adunam rezulatul codului numelui fiarei 99 + rezultatul codului cuvintului fiara 63 = 162 . Rezultatul 216 este numarul [codul] Neamurilor care vor fi rascumparate din aceasta lume, cerceteaza Romani cap. 11, vs.25, Neamurilor[153]54/9= 216 acest rezultat [cod] 216, este identic cu codul de la cuvintul SFIRSITUL adunind toate numerele; [162] + 45 + 9 = 216, acest cod 216 + SATANA [66] = 282 find egal cu URICIUNEA [126] + PUSTIIRII [!156] = 282, Microcip[106]43/7= !156. SFIRSIT[121]31/4= 156! Ce rol are acest Microcip 156 ? are rolul sa DESPARTA[102]39/12/3= 156!, neamul cel RASCUMPARAT[159]51/6= 216 de UriciuneaPustiirii= 282. TINETI MINTE; o parte din URICIUNEA[126] merge la Satana acceptind MICROCIP 156 care va fi implantat pe mina dreapta sau pe frunte rezultind 282 si o parte merge la Isus prin cudul 108 rezultind 234. Cerceteaza in Matei cap.24 vs.15, pentru a intelege mai bine ce este uriciunea, cerceteaza in Luca cap. 16 vs. 15 [ ADAM INALTAT ], cum este inaltat? si cit de sus este inaltat ? citeste in 2 Tesalonoceni cap.2 vs.1 pina la 12. Dece este inaltat Adam? citeste Genesa cap.3 vs.4 si 5. Omul a intrat intrun sector pentru care nu a fost conceput – pregatit, CUNOSTINTA. Prin aceasta el Omul se transforma in Adam si in cele din urma uni devin Fiare, [aceste fiare exista de mult timp pe pamint cerceteaza 1Corinteni cap. 15, vs.32] incercind sa se inalte mai presus de Dumnezeu[*136] 55/10/1, Om[34] *16/7; ~!!! 1+2+…4 [=10] +5+…10 [=55] +11 [=66] + 12+…15 [=120] +*16= *136=Dumnezeu[*136], sau Dumnezeu[136] + Isus[81]= 217 , Om 7 x 31Z ceasul vremurilor = 217. Deci Sarpele a spus un adevar pe jumatate ca; „vi se vor deschide ochi si veti fi ca Dumnezeu” dar incapabili de a dirija cunostinta si ca urmare, consecinta moartea ramanind stapina peste Adam, mai corect spus Adam poseda lipsa de discernamint. Acest fapt este recunoscut si confirmat chiar de Dumnezeu  in Genesa cap.3, vs.22. De acea Creatorul a hotarit sai deie lui Adam BUSOLA [Biblia~poruncile-Cuvintul intrupat~calauzirea Duhului Sfint] aceasta aratinduti drumul in Efeseni cap.2, vs.10.  Dar sa folosesti aceasta busola, ai nevoiea sa o stii citi si sa ai o Tinta BINE POZITIONATA. Grea este lupta a celui ces croieste drum calauzit de busola si lupta sa ajunga la Piatra din capul unghiului, dar grea este si pentru cel ce sta in vale sis construieste corabia care va fi luata de apele cele mari si dusa pe virful muntelui.  Sa va prezint mai pe scurt, asa cum mia vorbit Tatal ceresc; cei decazuti sint Adam = 45 x 3 = 135 + 531 = 666, 135 x 3 = 405. Cei ce au primit  trecere prin 9 Isus, sint Noe = 72 x 3 = 216 + 9 Isus=225, cerceteaza Genesa cap.6, vs.8~22, aduna toate versetele = 225. [dece x 3 ? pentru ca avem 3 saptamini [3 veacuri] dela creerea pamantului si pina la sfirsit , 3 vremi dela nasterea lui Isus si pina la sfirsit, de 3 ori Sfint, …. ]. Sa adunam codurile de la primul rind din calculul fiarei de la fiecare nume fara codul lui Isus; [24] + [42] + [60] = 126 identic cu codul URÎCIUNEA = 126. Deci in acest final avem formate doua tabere; a Neamurilor 216 si Urîciuna Pustiirii 282. Dar ce Neam este acesta care formeaza codul 216? Este neamul cel RASCUMPARAT[159]51/6= 216.  Deci; o parte din Uriciunea 126 sa transformat in neamul Rascumparat 216, CUM?: cerceteaza Matei cap.26, vs.26 pina la 29 si Ioan cap.6, vs51 pina la 58; ~… MINCATI[87]33/6= 126, ei au mincat trupul si au baut singele lui Isus [in chip vrednic] pina lau terminat si astfel ei au ajuns sa se transforme in trupul lui Isus Hristos, cerceteaza Luca cap.17, vs.37 si Matei cap.24, vs.28, in zilele sfirsitului, vulturi[anticristi] se vor stringe in jurul acestui Trup[crestinii – biserica lui Isus Hristos, Efeseni cap.1, vs.22 si 23]  ~ TRUP[90]27/9= 126, Adam[24]15/6= 45 + Isus[81*]= 126+ 18*= 144+ 9*= 153 acest cod este al NEAMURILOR[153]54/9= 216 cele rascumparate, cerceteaza Apocalipsa cap.14, vs3 si cap.5, vs.9, Neamuri[99]36/9= 144. Sa nu intalegeti aceste numere in sens cantitativ in dimensiunile noastre, ele sint coduri de identificare, dar daca se cunoaste puterea fiecarei cifre, atunci se poate afla si cantitatea. Deci in 216, Creatorul are o categorie speciala de 144, cerceteaza Apocalipsa cap.7. vs.4. Acum cerceteaza Matei cap.1, vs.1 pina la vs.17 cu titlt Cartea neamului lui Isus Hristos: adunam toate vs. 1+2+..17= 153, [144+9=153], analiza; urmeaza nasterea lui Isus Hristos incepind cu versetul 18 codul lui Isus, de oarece 9 a intrat in 153, cu acest cod 18 intra Isus in planul de rascumparare a intregi omeniri, prelucrindo pina ajunge la codul 81. Codul 9 a lui Isus a complectat diferenta de la 144+9= 153,  codul 81 a lui Isus continua de la 153+81= 234, acst numar socotit in forma inversa; 234+432=666. Codul Neamurilor 216+Isus 18= 234 ordinea corecta a numerelor, care se vor atasa la Dumnezeu= 1. Deci 216 se va aduna cu 18 = 234 si acesta se va atasa la Dumnezeu 1= 1234. Codul 234 se inplineste IN; Apocalipsa cap. 13 x vs.18 = 234, sa adunam toate versetele de la 1 la 18= 171 aici se inplineste ordinea mult asteptata; cod. NUMARUL [123]42/6= 171 (real+), celor RASCUMPARATI[171]54/9= 234, dacaca ii inversam plii obtinrm; 9+45+171= 225. In versetul 17 se inplineste codul Neamurilor[153] adunind vers. de la 1 la 17 = 153. Cerceteaza in Ioan cap.1, vers. 1 pina la 18 cu titlu Intruparea Cuvintului, adunam toate versetele = 171. Deci este foarte clar; in Apocalipsa cap.13, vs.18 se inplineste tot Cuvintul [codurile aratate mai sus] existent in biblie pina la momentul aratari Mielului in apoc. cap. 14. Cea mai condamnabila forma de identitate pe care so atribuie Adam, este 99  insemnind; EU33 + EU33 + EU33 = 99. In aceasta forma Adam se crede drept Dumnezeu, el Adam este TOTUL, la trcut, prezent si viitor. In-trun cuvint spus, Adam se crede  CAPUL  [66]30/3= 99, cerceteaza Isaia cap.47, vs.8 si 10. Celui ce i-se cuvine aceste trei forme de timp; Apocalipsa cap.4, vs.8. Va prezint inca o lucrare care dovedeste caci acest cod al fiarei este real;

Diavol ↓                    Nume Fiara; ??????

[78]              +                      [ 60 ]     =    138        Mincinos[117!]45/9=171(- fals )

33                +                        33       =      66                        Ioan cap.8, vs.44

6                 +                          6        =      12

117 !            +                        99      =     216

Am aplicat aceas forma de calcul ca la prezentarea de sus cu cele trei nume si obtinem rezultatul identic 216. In acest cod este lupta finala; Cuvintul 8 sa intrupat in V27[ceasul vremurilor] dind nastere la Isus9 ~ noul testament 27 de carti x 8 = 216. Un mic calcul; 6x6x6= 216, Om7 x 31Z cv.= 217, Dumnezeu [136] + Isus [81] = 217. Diferenta doar de o unitate, la fel ca in prezentarea Taina Piramidei 666 ” 667. Multe din aceste rezultate sint identice cu rezultatele din postarile cu numele; Transformarea Cuvintului si postarea Ceasul Vremurilor. Nu este o gluma sau un joc aceasta forma de calcul al cuvintelor, trebuie sa luati in modul cel mai serios de oarece cuvintele se transforma in realitate, asa ne spune Creatorul in foarte multe locuri in Biblie si eu vad aceasta foarte clar. Ginditiva unpic la Avram [66] 21 / 3, de ce Creatorul ia schimbat numele ??? in AvrAAm [67] 22 / 4  ?? Ar trebui sa observati ca a avut codul identic cu al lui Satana [66] 21 / 3, sau de ce Isus a schimbat numele lui Chifa si la numit Petru [99] 36 /9 si in cele din urma Isus a afirmat referinduse la Petru ca pe aceasta PIATRA voi cladi biserica, sau de ce la intrebat Isus de TREI ori daca ma iubesti si in urma raspunsului lui Simon Petru, Isus ia dat de fiecare data slujbe cu identitati cu coduri diferite? Va atentionez ca Fiara nu va arata omeniri numarul 666, ea este lup inbracata in piele de oaie, ea poseda un semn la vedere opus numarului 666, dar in momentul SOCOTIRI semnului se da masca la oparte si se vede fata reala 666. Aceasta forma de lucru, Satana o foloseste din vremea lui Adam [ cei buni vor fi considerati rai si cei rai vor fi considerati buni ], adica falsificarea codurilor „in ochi omeniri”. Trebuie tinut minte ca asa cum exista numere; 1+, 2+ ….9+, tot asa exista si opusl, -1, -2…..- 6. Foarte multi oameni vad doar CIFRA, dar nu vad VALOAREA reala [+ ” -]. Sint foarte multe exemple considerate de noi marunte si ne insemnate, dar acestea scoate la lumina taine mari. Analizati cu atentie acesta prezentare;

Fiara nume: ??????     Noe.      Adam                      

.                     [60]    –   [42]    –   [24]  = -6                         

.                     33       –    24    –     15   = -6                           

.                       6       –      6     –      6    = -6

Deci acesta este adevaratul numar al fiarei, negativul – 666. Numerele pozitive [+] apartin Creatorului, tot la fel si El are codul + 666 care va ajunge pina la +777. Trebuie sa intelegeti ca, toata specia umana va trece prin codul 666, ± , dar uni vor raminea in -666. Eu in aceasta prezentare am postat citeva dovezi care consider ca sint pe intalesul majoritati Oamenilor. Este multa evidenta in dovedirea acestui cod ca este real. De vrei sa cunosti Adevarul; renunta la logica omenesca de cercetare, evadeaza din tiparul [matrita] omeneasca care a fost conceputa de liderii ~ reptilienii acestei lumi, punindule „ochelari” oamenilor pentru a vedea lumea sub o alta CULOARE DECIT CEA REALA. Exista o ” mina ” de oameni, EI se numesc „cetateni ai pamantului”[stapini], ei umbla si locuiesc cum vor si unde vor pe acest pamint,ei cunosc si tin secret tainele adinci ale adevarului ISTORIC, dar nul cunosc pe Creator si adevarul absolut, cerceteaza in Luca cap.11, vs. 52, si in Matei cap.23, vs.13. Nu doresc sa prezint lucrari care sint foarte greu de inteles, dar sper ca cu ajutorul Tatalui ceresc, omenirea va intelege ADEVARUL CUVINTELOR VII, cerceteaza in Evrei cap.4, vs.12.

   – Analiza codurilor in forma inversa;  –    scris in 15/10/2012. Teoria inversari polilor este reala ; Matei cap. 20, vs. 14…16.

Ecuatia G9;                    Isus[81]18/9=108.          Mielul[90]36/9=135

81+      18=   99                     81+  18=  99                     90+   09= 99

72+      27=   99                    18+  81=  99                      36+   63= 99

63+      36=   99                   9+    9=18[99]                    9+    9=18[99]

54+      45=   99 .           108   108  216[297].             135    81  216[297].

270126= 396+↓

90   +    09=    99     { 666 – Rascumparati 171 = 495 }, { 666 – 396 = 270 !}

36/Ø + 135 + 495  ↓ = 666.   →      { 360 – 135 = 225 + 171 = 396 }

    9 +     9  = 18[99]  

369  + 144=513[594]  →               obs. [513+315=828].

.

Ecuatia E7;                  Om[34]16/7=57.              Om [57] + 75 = 132

61+   16=    77               34+  43=  77                   Omul [75]30/3= 108

52+   25=   77                16+  61=   77             Omului [112]40/ 4= 156_ 

43+   34=   77               7+    7=14[77]                                              396

156+ 75 + 231.             57   111  168[231].

. 70+  07=   77

226+  82= 308    [+803=1’111]

  7 +   7 =  14[77]

233 + 89= 322[385].                                                                    .

                                                                ↓cuvintul                        SARPELE

Ecuatia   D6;     Adam[24]15/6=45.     Fiara[42]15/6=63.        [93]39/12/3=147.

51+   15=  66         24+ 42=  66             42+  24=   66             93+    39=  132

42+   24=  66        15+  51=  66             15+   51=   66              39+   93=  132

33+   33=  66          6+   6=12[66]          6+    6= 12[66]           12+   21=     33

126    72   198.      45    99  144[198].    63   75  144[198]        3+     3=    6[33]  ↓

< Constinta[141]51/6= 198 x 3 = 594 >                                    147   156   303[330] .

Satana[66]21/3=90.   S23 A1 S22 E7.     Sase[53]17/8=78.       Sase= 78 x3= 234

66+   66=    132              23x   3=  69           53+   35=   88              Semnul=  147+

21+     12=     33              1x    3=   3             17+   71=    88             Fiarei    =   87  ↓

  3+      3=    6[33]         22x   3=  66             8+    8= 16[88]                              234.

90      81   171[198] .        7x   3=  21 .          78    114  192[264].     Anticristul=234.

. Omega[51]33/6=90.       Omega 90+ 09= 99.                  Fiara 63+ 36= 99

51+     15=     66             Anticristul 234+ 432= 666          Mielul 135+ 531  =   666

33+    33=     66         Semnul Fiarei 234+ 432= 666      Cunostinta 234+432= 666

6+      6= 12[66]          Sarpele          147+  741= 888            Sfirsitu 147+ 741= 888

90    54    144[198]      Fiul Omului 246+ 642= 888

Tineti minte; fiecare cod are opusul lui pe care trebuie sal invinga, asa cum este 1+2+…, tot asa este si -1-2…. si cum vedeti, Fiul Omului ~ Mielul are de luptat cu cel mai inversunat si feroce cod, cerceteaza in Genesa cap.3, vs.15 si in Apocalipsa cap. 17, vs.13 si 14. Asa cum am mentionat in postarea nr.5, ecuatia nr.1; ordinea numerelor [valorilor] este data peste cap datorita lui Adam prin ne ascultarea de porunca Creatorului, introducind acel GOL [zero] intre 1 si 8, Isus=108 si a inceput numerotarea in forma inversa [negativa]; 0 -1-2-… . Acum cred ca se intelege dece Fiul Creatorului a trebuit sa poarte numele ISUS. Cit este de adevarata aceasta forma de calcul a cuvintelor o spune insas rezultatul calcului, sa analizam un exmplu; SASE [53]17/8=78 x 3 [666]= 234 + 432[forma de inversare] = 666, sau; SASE=78=15= 6, [78′156~78+156=234], tineti minte; sirul de cifrele se reduc la grupe de cite trei cifre. Asa cum se observa in ecuatia nr.7 la cuvintul Om socotit in forma inversa ajunge in categoria de coduri ale Sarpelui 132. Va dau un ex. mai simplu pentru a intelege cum sint inversate codurile; ZI[42]6= 48 + 84= 132, NOAPTE[86]41/5= 132.  Aceasta dezordine se remediaza prin Isus, care va incheia aceasta lucrare foarte curind, punind in ordinea normala TOATE VALORILE, restabilind LUMINA[86]32/5= 123 [lumina care a fost pusa in intunerec] asa cum au fost ea la inceput in ordinea crescatoare; 123 456 789.

¶   Analiza maduvei spinari a speciei umane :

.                                                Isus =↓                Satana[66]21/3= ↓

Adam  [24] 15 / 6 =  45 ↓→ +    108 = 153+↓.          Adam 45+  90+ ↓

Cain    [34] 16 / 7 =  57        +    108 = 165                Cain   57+ 90

Abel    [27] 18 / 9 =  54         +   108 = 162               Abel   54+ 90

Set      [53] 17 / 8 =  78         +   108 = 186                Set    78+  90  ↓

.  =                               ↓234 +  432 = 666 -↓                    234+360= 59454=540

Noe    [42] 24 / 6 =  72                       162 abel omorit

Sem   [45]  18 / 9 =  72                       504 ! +

Ham  [27]   0 / 9 =  36                          90                             Satana = ↓

Iafet  [51] 24 / 6 =  81                         594                        Adam 45 + [66]

.                                ↓    261                                               Cain   57 + [66]

.  =                                 495 +                                            abel    0   + [66]

Fiara [60] 33 / 6 =            99                                                  Set    78  + [66]      

.                                        594 -↓                                                    180 + 264 = 444

Abel  omorit                      54                                                    (180×3=540)

.                                         540+↓

Satana inlocuitorul           [66]    Oponentul lui Dumnezeu 606 {  }. Dar Mireasa 111 lui Isus Hristos formeaza cea de adoua tabara oponenta Fiarei, si rezulta; 495 + 111 = 606 {+}171=777, [495+171=666+111=777]. Codul fiarei; 60336:666=90.594594…

 ……, si Domnul Dumnezeul cerurilor si al pamîntului, dovedeste adevarul punîndul in stralucita Sa lumina a intelepciuni tainice. Lãudati si glorificati pe Creator, toate fapturile de sub Soarele neprihãnirii;

Α                                               Isus   [ 81 ]   ↓

Adam [ 24 ] + ↓  Noe  [ 42 ] + ↓  Matei   [ 59 ]

Cain   [ 34 ]  +    Sem  [45 ]  +     Marcu  [ 69 ]

Abel    [27 ]  +    Ham  [27 ]  +    Luca     [ 47 ]

Set      [53 ]   ↓    Iafet  [ 51 ]  ↓     Ioan     [ 47 ]  60

.                   30                      30    Fiara   [ 60

=       138          +         165         +          363 +↓    =  666, AMIN.

.                                   revenirea lui ISUS  [ 81 ]    

.                                                                   444  Ω

Scadem din 363 pe Isus 81 = 282 Uriciunea Pustiirii.  666 – fiara[60]=606 In momentul cind analizati aceste prezentari, este foarte important sa tinem cont de MAREA diferenta intre ADAM si OM, Genesa cap.5, vs.2.  Trebuie sa tineti minte caci pina la 495 a fost Adam IZGONIT [121]40/4= 165×3 = 495, pentru ca aici se gaseste borna CUVINT[111]39/12/3=165×3=495 si aici se sfirseste ALFABETUL[102]48/12/3=165×3= 495, [A1 ~ Ã2+… Z31=495] si asa cum vedeti, Satana inverseaza ordinea 594, pentru uni. Codul numelui Fiarei [60]33/6 + cuvintul Fiara [42]15/6= 102`492=594. De la 495 are loc marea transformare; INTRUPAT[144]45/9=198×3= 594. Codul 540, este nivelul la care vor ajunge Apele din Genesa cap.1, vs.6, pe perioada a celor 3 Veacuri ; Apelor 126 + Ape 54 = 180 x 3 = 540.  Asa cum vedeti, la acest nivel va ajunge si apele satanei 540, care au pornit din Urîciunea 126 ( 540+126=666).  Sa scadem din 540, suma valorilor Apelor de sus 45 [1+2+…9=45] = 495 nivelul apelor de jos.  De vrei sa cunosti dece ne intilnim atit de des cu coduri negative~satana,  asemanatoare cu coduri positive~Creatorului, cerceteaza ; Romani cap.7, vs.13. [codul negative se slujeste de cel pozitiv asemenea lui].

Adam    Isus    Noe     Isus           nr. Fiarei   #                         nr. Fiarei.

24 +      18+    42+    18 +            60  =  162                             60+ 06= 66

15 +        9+     24+      9 +            33  =  90                               33+ 33= 66  

6 +                    6+                           6  =  18                               6  +  6=12[66]  

=             =          =        =                =         =    #                          99.  45. 144.[198]

45 +      27+     72+    27 +           99  =  270 #            Negativ[96]42/6= 144!

54           72        27      72           !198!    #                  Macrocip[96]42/6=144

=           =          =        =                 #                                Memorie [96]42/6=144

99+    99+     99+    99 =396  #                       Pozitiv[141]42/6= 189

Odihna[63]27/9= 99                                  Luceafarul[126]54/9= 189

99 x 27 cv. = 2673.    99 x 30 cv. = 2970. Cine este Luceafarul? cerceteaza Apocalipsa cap.22, vs.16. O alta forma de analiza; cerceteaza Ioan cap.1, vs.29 pina la 34 cu titlu Mielul lui Dumnezeu, adunam toate versetele = 189. Acum cerceteaza Luca cap. 22, vs.24 pina la 30 cu titlu Care este cel mai mare, adunam versetele = 189. De ce este acesta cel mai mare? pentru ca a fost RASTIGNIT[141]42/6= 189, pentru omenirea pacatoasa. Deci cod. 297 din ecuatia G9 Isus + 99= 396 codul final # [396+693= 1089], sau; 297 + 792 = 1089, acum deschide Biblia, in traducerea Cornilescu, la pagina 666, adunam toate versetele existente pe acea pagina = 466 + capitolul 29 = 495, aplicam aceas formula de calcul inversind codul; 495 + 594 = 1089. Capitolul 29 + 92 = 121 = cod.Sfirsit [121] si in acest eveniment cred ca realizati ce se intimpla cu acel zero din numarul 1089, el este inlocuit cu 7 reprezentind omul reabilitat~rascumparat, formind 1789. Dar in 466, acel 4 [foc=4] va fi inlocuit cu 6 formind 666. Interpretare gresita a lui zero=nimic, el zero reprezinta un LOC bine limitat pregatit pentru o anumita valoare care ii va lua locul,  ce „exista”~ [nu exista] in afara cifrelor inseamna nimic. Trebuie sa abservati ca avem format codul complect de la ecuatia G9 ~396~270[396+270=666]  si codul Tainic 198[tot Cuvintul sa INTRUPAT[144]45/9= 198], care socotit in forma inversa; 198+891= 1089, existent in multe ecuati de sus. Deci sa ISPRAVIT taina speciei umane. Poate uni dintre voi considerati ca am mers prea departe cu aceste calcule, punindul pe Noe in loc gresit, totusi voi va puteti opri la acel GOL[42]24/6=72 x 3 veacuri in care se va umplea =  216, gol ce la produus Adam, si inlocuitil pe Noe cu Gol. Dar durere mre… caci omul Adam a produs acel GOL si eu si tu ne muncim toata viata sal umplem, dar uni ADAMII il umple acel GOL[42]24/6= 72 cu [regula inversari] LOG[42]24/6= 72 si spre finalul existentei speciei umane va fi inversat coplect si codul acestui cuvint, GOL [ va sugerez sal socotiti si sal analizati personal], 72×3= 216. Cred ca toti cei ce folosesc internetul stiu ce inseamna LOG. In vremea sfirsitului, Adam insas [personal] va fi transformat in LOG si in el va fi logat diavolul~satana~sarpele. Actul de identitate [C.N.P.] si cardurile cu CIP in ele, precum si codul de bare si ziua a Saptea, ar fi multe de dovedit si de APPLE [ marul MUSCAT], etc. ele sint doar canalele ~ tacimurile prin care satana opereaza pri cel ce va fi in final insemnat cu microcip pe frunte sau pe mina dreapta, aceasta va fi identitatea serverului de logare directa a satanei. Priviti mai adinc aceasta taina. Doresc in orice moment sa fiu dezintegrat in milioane de particule daca as sti ca aceasta var face pe voi sa intelegeti cea ce eu nu pot sa explic in cuvinte dar eu vad si inteleg. Minunile Creatorului nu se pot explica in cuvinte omenesti. – OBSERVATII: Negativ = 144, Memorie = 144, Macrocip = 144, Infinit = 144, aceasta este momentul de trecere intro lume a infinitului [ – ” +] in alta dimensiune decit cea pe care o cunoaste omul. In infinit sint DOUA planuri; circular~in Lumina si linear~in intunerec. Pamintul in preuna cu omenirea a fot desprins de planul circular si a intrat in cel linear pina va ajunge la MIEZUL NOPTII. Cod socotit in forma inversa a lui Adam = 144, Fiara = 144, Omega = 144, etc. Cercetati numarul Pi, suma primelor 144 de cifre = 666 , si 144:666=0.216216216216….. . Deci matematicieni pot sa ia cuvintul si…. Este greu chiar foarte greu sal identifici pe Satana mascat inpreuna cu slujitori lui si dupa aceia sa le tragi masca de pe fata. In aceasta lupta de identificare a acestei OSTI DEMONICE, punctul de pornire este bine definit in Matei cap.5, vs.37 si Ioan cap.8, vs.44. Stiu ca uni dintre voi veti raminea confiuzi in urma cercetari acestui mesaj, dar Lumina, Adevarul si Dreptatea are biruita Amin. <Cel intelept sa socoteasca si Tatal ceresc sai dea intelepciune sa si gindeasca > :

DUMNEZEU [136] 55 /10/1 = 202.      202 x 3 = *606, [de 3 ori sfint].

1 3 6  +    6 3 1   =       7 6 7                   OM[34]16/7=57 x 3 =171+*606= 777    

5 5  +       5 5   =       1 1 0   

1 0  +       0 1   =           1 1      

1   +          1   =       2 [11]    

=               =                  =

202   +    6 8 8  +  890+[899] =1780 [1789]

202    +   688    +  890+899   = 2679   #   666 x 4 = 2664, [4 fete ale piramidei].

–    !   Omenirea este formata din; Lumina {Cuvintul Sfint transformat in cei alesi}, ! [deci nu Iluminatii, ei find copie a Luminii], Apa ~ Mãri {religile care cred in-trun Creator}, PamÂnt {puterea de stat ~ justitia, adamii care ei se cred Dumnezeii}. Fiara cu numarul sase sute sase zeci si sase se ridica din Mare ~ Apa!. A doua Fiara cea cu putere, o va ocroti pe cea cu numarul 666, si se ridica din PamÂnt. !….. si Dumnezeu a zis; sa se deie apele la oparte si sa se arate Pamintul, …… si sa despartit puterea de stat de religie, formând in final o treime din 99dar pastrind in secret un legamint….., pentru a distruge [stinge] LUMINA[   ]. ….. si culmile muntilor acestui pamÂnt  ajung  in stapinirea uriciunei pustiiri si se inalta mai presus de tot ce este Sfint, proclamind; Toti sintem o apa si un pamânt [justificindusi identitatea, invocind unitatea], totul este relativ, este bine si placut in intunerec caci poti sa traieste in libertate, ne vazut de moralitate si creatorul este bunatate aceptindui pe toti in unitate fara moralitate ,…… urmind stingerea luminilor, rind pe rind….., jale, chin si durere mare [  ]. Din oastea 126, imparatul satana 66 a trimes in Infinit 3 demoni [S22, S22, S22= 66] sa cerceteze daca exista dumnezeu; Primul demon a aterizat in Lumina, el umbra find sa dizolvat. Al doillea demon a aterizat in Foc (inima pamintului), el ciara find sa topit pe loc si al treilea demon a patruns in adincul 60 apelor din infinit constatind nimic, dar fara dorinta de intoarcere in timp si spatiu in imparatia lui satanel. Toti 3 au trimis imparatului lor mesjele cu constatarea lor, insotite de S.O.S.[2222dizolvatde18], adunat si bisectat; 2222×3=6666 si necunoscuta 18×3=54. Satanel a constatat mesajul bine codat; doi serpisori de S22, S22 loviti de O destinatie, iar cel de-al treilea sâsâit disparut in Infinit ~ O ?,  si  constatare O , mesaj confirmat in unitate = SOS la puterea 3 = 665`466 . Luindui pe rind si punindui in ecuatie, avem o ilustratie; 2222:18=123.4444…., Lumina=123 este cea care domneste, iar focul=4 este cel ce stapineste. Socotiti la patrat 6666 : {bisectati de} 54 obtinem acelas rezultat = 123.4444…. Doi SâSâiti sint justificati, dar al treilea nea tradat absorbit in adinc de infinit. In conferinta de presa satanel a facut de cunoscut constatarea delegatiei, Uniunea SîSîitilor [U.S.S ]: ! dumnezeu nu EXISTA, totul este relativ; cind lumina, cind foc sau nimic, dar pentru a elimina divergenta din mesajul constatarii, putem constata EXISTENTA confirmari SS44 „ei sint lumina ei sint focul”. Misiune bine indeplinita……., alungati in infinit neam eliberat de lumina si foc, acum putm sarbatorii in unbra intunerecului. Totusi sa ne umplem GOLUL hai sa facem ocolul si sa facem numaratoarea pecetluita cu insemnarea,  adunindune la UN LOC [sub un nume], dar ce nume? un nume codat sa poata fi interpretat; { O18Ø216Ø216O tinta cu Ø Necunoscuta care absoarbe Ø Unitate, astfel am obtinut codarea cu incriptarea O.N.U.61, traind in unitate fara moralitate, nascind o Natiune Anticristica Totalitara Omeneasca ~ N.A.T.O.60 [steaua in 4 colturi rasare incet dar sigur], intronÂnd un dumnezeu, purtindui identitatea si autoritatea. Insemnarea sa se faca cu ceva MIC si CIP, crezind ca doare doar un PIC, dar sai facem legatura, trebuie sa cercetam LITERATURA, literatura ROmÂneasca incepind cu inceputul ei; RO, si am facut legatura celui ce domneste in centrul Rom  niei, unindule la un loc, il obtinem pe cel ce ne da mult noroc; MICROCIP, pe mina celor ce neau dat mina si pe fruntea celor ce neau fost in frunte, inpacindul pe fiecare programindul pentru o mai buna stare. Microcip 156 cu Uriciunea [126] se uneste = 282 Uriciunea Pustiirii. Microcip 156 calculat si bisectat cu necunoscuta 18, obtinem 8.6666…., doi de zero calariti urmati de sase ingramaditi, aceasta este dizolvare resturilor din linearul ( – ) infinit ∞ 8, unitatile ramanind in infinitul circular ( + ) O18. In voturi cu alegeri democrate sub protectia ochiului magic, sa ales invingator; 60 pentru, 33 abtineri, 6 inpotriva = 99 siau dat votul, nici unul na ezita, in reguli democrate sa ales Ø unitate formind 100% zerourile sa ales Ø unitate numindul SuperMan~dumnezeu incununat de culmile pamÂntului si a apelor cel scalda in bai de singe. Acest 60/33/6 din adincul apelor sa ridicat find acel demon alungat. Dar de satan este recuperat pentru a fi intronat si de adam glorificat. El apele lea intoxicat si ele tresti au rodit invalindul pe acest demon, focului sortit {fiara din trestii…Ps. 68 cu 30}. Mila in mila se copleseste indurare nascind, trestia frinta vindecind, Matei cap.12, vs.20. Acest demon~fiara se va intoarce inpotriva celor dintre care se ridica-inalta Ieremia cap.51. vs.32. Socotit in unitate; 60, 33, 6, reprezinta 666 acestea sint zerourile codate cu a lor cozi bine inodate, de satanel a fost forma si de cei trei demoni repetat, rezultind in infinit 2664 de trepte in inaltimi, formind a 4 scara, ridicindul pe om in slava, in culmea culmilor pe cel ce cere slava si inchinare, si incearca sa se ridice mai presus de Dumnezeu [  ]. Deodata o raza de lumina, Luceafarul ! {nu lucifer, el este copie a Luceafarului} ca un Fulger a patruns in acest abis, in tunet proclamind EU SINT….., Alfa si Omega, Aleluia, Amin. Apele se Infioara Muntii se sfarÂma, culmile se darÂma, oastea Ânsemnata alearga disperata cerind pamÂntului sai inghita, pentru a scapa de groaza cea cuplita a Fiului de Inparat ce cu foc e incununat Psalmii 97/3. Cind va hotari Tatal Ceresc voi aduce talmacire [explicate] acestui mesaj, daca imi va vorbi.

.                                       INTREBARE :

Vrillon [124] 43/7=  174   SAU ?  Vrillion [ 126 ] 45/9= 180

Ashtar [80] 17/8= 105     SAU ?   Asahtar [ 81 ] 18/9  = 108

-Pentru inteleptii veacului acesta, o intrebare; Cu ce mininci supa ? cu lingurita ? cu lingura ? cu polonicul ? cu lopata ? cu cupa dela escavator ?…., pentru acelas motiv se folosesc si aceste coduri in forma respectiva, [ Cuvint ~ Cuvintu ~ Cuvintul >< Sfirsit ~ Sfirsitu ~ Sfirsitul, etc. ] . Cei ce cerceteaza in mod serios aceasta descoperire a codurilor, in final va observa caci multe din codurile importante ale cuvintelor socotite in forma inversa se grupeaza cite trei cifre de aceas valoare, ex; 111, 222,….. Atentie; Iata numarul hotarit de Creator pentru inplinirea vremurilor a celor CINCI veacuri: 111’222’333’444’555′665999’999’999 si in final + *9Ω pentru EL [imagineazati un chilometraj la bordul unei masini care se invirte pina formeaza acest numar]. Analiza: *111+222+^333=666, 444+555+`666=1665 [ce sa intimplat in anul 1665? eu iti dau doar un punct; Londra],  777+888+*999= ! 2664 ce sa intimplat ~ se va intimpla in anul 2664? eu iti dau doar un punct; apocalipsa cp.13, vs.16~17 # 666+1665+2664= *^`4995, dar Adam~Satana a schimbat regula [socoteala ~ formula]  Luca 7, vs.30, in felul urmator; 333+444+555= ^1332+`666= ^`1998 dar a fost ~ este inpiedecat de 222 si 777 care nui apartin lui satana si ii incilceste socotelile ~ planurile. 222+333+444=999,  555+666+777= 1998 # 999+1998= *^`2997, scoatem din calcul [-] pe 222 find Duhul [harul dela neamuri se va lua si va fi revarsat din abundenta peste ISRAEL] = 2775 si urmeaza uplerea acelui GOL ce se sfirseste in Y30 cv. , de aceasta umplere beneficiaza 222 DUHUL si OMUL 777 =*999 find upluti de 888+999+*111= *1998 +*999= *2997. Cind Fiul Creatorului va veni sasi ia MOSTENIREA il va lua pe 222 si pe 777=*999, ramanind la Satana 333+444+555+666= ^1998 [666×3 veacuri=1998]. In vremea sfirsitului, ostirea intunerecului se va lupta  in potriva ostiri Creatorului, numind LUPTA INPOTRIVA EXTRATERESTRILOR. Da, extraterestri pentru cei ce nu cunosc lucrarea Creatorului. EI nu sint terestri, Apocalipsa cap.19 vs.11 pina la 21. Dar nu uitati ca si oastea demonica este extraterestra find rupta 33% din imparatia creatorului, dar acestia in final vor fi intrupati in fii intunerecului, avind fiecare demon cite un trup de Adam si nu vor mai fi aglomerati ca in Marcu cap.5, vs.9 # Cerceteaza: 69+96=165×3=495 ~ 165×4= 660. Tineti minte; codul negativ [-] 666 nu va rausi sa se inplineasca, el va fi distrus in momentul cind va ajunge la ! 665.999999999*9Ω # Amin. 11+22+33=66+44+55=165+66=231+77+88=396+99=495[…]+111= *606+222+333+ 444+555=2160 […] + 666= 2826 miezul nopti, [Isus revine pe pamint de la DREAPTA Tatalui; 2826+6282=9108]# 2826-2664= 162# 2775111= 2664 # 2826- 2775= 51 [51+111= 162]#  *2997-2826=171. [666×4=2664]. 2664-2160= 504+162= ^666 […] 495+171= *666+*111= *777 slava si glorie Creatorului universului, amin. < 6 sa ispravit>< 7 cel ce va birui, va mosteni> Apocalipsa cap. 21, vs. 6/7. Cel intelept va intelege. Si va fi o mare sarbatoare. Va avea loc nunta Fiului de Imparat cu MIREASA cea RÃScumpãratã cu pret de sînge. Dumnezeu va sarbatorii, si sa ODIHNIT[97]34/7= 138 [97’347 ~ 347+97= ^4^4^4 ]. Cind Creatorul se odihneste are loc potop – dezastru – sfirsitul unui VEAC si urmind Iazul de foc pentru cei ce nu au drept sa intre in ODIHNA[63]27/9= 99 LUI. Da, la incheierea acestui veac va avea loc distrugerea acestui sistem de vietuire a-lui adam – satana. Aceast sistem va ajunge la o cunostinta foarte avansata incercind Sal elimin si Sal inlocuiasaca pe Creator in toate domenile posibile. Trebuie sa intalegeti ca toate aceste socoteli stau la baza instaorari inparatiei FIULUI CREATORULUI, Psalmii, cap.110, vs.1: Domnul a zis Domnului meu: „Sezi la dreapta Mea, pina voi pune pe vrasmasii Tai supt piciarele Tale” # Creatorul are inparatia lui bine inchegata (1289), dar continua sa lucreze pentru a inchega si inparatia Fiului SAU, Amin.  Majoritatea oamenilor Nul vede si El totusi este.  Creatorul Domnul Dumnezeu este real si este vazut de cei ce au ochi spirituali deschisi! – Oameni buni si rai, opritiva din alergarea oarba pe acest Pamint, deschidetiva ochii si mintea si inima, lasati intelepciunea Sfinta sa vorbeasca. Aceasta intelepciune izvoreste dintro INIMA schimbata, acesta este locul adevaratei intelepciuni, cerceteaza 1Imparati cap.3, vs.12. Aceasta inima se obtine daca cunoastem Psalmii cap.90, vs.12, si cap.111, vs.10. Trebuie sa vedem si sa intelegem ca o mare parte din specia umana sint infiati [inselati] si posedati de un Tata Vitreg ce se numeste SATANA. Acceptati sa fie platit pretul rascumparari [singele Fiului Tatalui ce nea creat]~Apocalipsa cap.5, vs.9~.  Acesta este drumul de unire cu {Trinitatea} cei TREI~IERT {iertarii}. EL este Tatal Creatorul nostru de drept si adevara. Imi suspina sufletul pentru voi, nu adamii ci pentru sufletele pe care le tineti inrobite si sclave in Adam. Eu nu sint mai bun decit Iona, ce am eu cu voi fii ai intunrerecului, dar fac cea ce trebuie sa fac, pentru ca imi cunosc identitatea. Cei cel cunoasteti pe Creator nu va pierdeti vremea pentru a afla amanunte despre taina fiarei,[nu este treba voastra] voi priviti si mergeti inaite spre tinta voastra caci MARE rasplata va asteapta si Creatorul are un mesaj pt. voi; Efeseni cap.6, vs.10 pina la 20 inclusiv.  Amanuntele sinmt pentru „Toma”, pentru cei din intunerec care nus cunosc tinta si nici nu vad ce se intimpla in jurul lor si pt. voi Creatorul va trimite mesajul din Faptele Apostolilor cap. 17, vs.30 si 31. DUMNEZEU VORBESTE SI NU TACE. – Acum tu inteleptule, ateule, crestinule sau oricare altul ai fi tu si te afli la poalele muntelui inpreuna cu toata specia umana, nu pretinde si nu inpune celor din jur sa iti asculte sfatul cum sa ajunga la PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI [muntelui] crezind ca tu cunosti perfect drumul intracolo. Drumul este simplu si smerit, cerceteaza; Matei cap.22, vs. 36 pina la 40, in Ioan cap.14, vs.6 si in Matei cap.11, vs.29. Tu si eu cunoastem doar o parte in parte o farima din Adevar, 1Corinteni cap.13, vs;9,10. Cuvintul Creatorului este ADEVARUL [ Ioan cap.1, vs14 si cap.14, vs.6 si cap.17, vs.17 ] si este descoperit fiecaruia ATÎT cit are putere sa duca, Matei cap.25, vs.15. Luptate lupta ce buna si vei primi cununa vieti vesnice; Icov cap.2, vs.17… 20, Amin. Toti care cititi aceste postari, postate pe acest site, va salut in numele Creatorului nostru, cu mesajul ce se gaseste in 1Corinteni cap.1, vs.17 pina la 31#

– Forma binara a codului 666+/- ;  1010011010 + copia {-}(privit in oglinda) 0101100101 = 1’111’111’111

–   ¶          O privire in Gematrie;

A=  ↓    9.   B=  18.  C=  27.   D=  36.  E= 45.   F= 54

G=  ↓ 63.   H=  72.  I=  81.    J=  90.  K= 99.   L=108

M=  ↓117.  N=126.  O=135.   P=144. Q=153.  R=162

S=   ↓ 171.  T=180.  U=189.  V=198.  W=207.  X=216

=    ⇓ 360   + 396   +   432   +  468   +   504  +   540 +

+Y=  225 +Z=234 = 3’159 ~ [159+3=162]

=      585        630 .              [Y225 + Z234= 459].  La rezultatul 630 se mai aduna valorile celorlalte cifre ce sint pina la 9 [1+2+…8= 36 ], deci; 630 + 36 = 666 urmind + 9*. Eu sint intristat si dezamagit de voi lideri religiosi care va tocati gura folosind cuvinte repetate si nu doriti sa intrati mai adinc in subiectele tainice si divine ale Creatorului nostru, caci El nea cerut sa socotim si sa fim intelepti ca serpii […] !, dar cu dezamagire a spus El ca fiii veacului ACESTA sint mai intelepti decit fiii Luminii. Ajutane si dane intelepciune si pricepere Tata sfint din Ceruri, Amin! – Toate articolele [ postarile ] de pe acest Website, pot fi copiate specificind pe ele adresa de site; https://gavrilamesager.wordpress.com  . Cel ce copiaza articolul ii este interziz sa isi atribuie dreptul de autor si sa modifice continutul ~ formatul. Este interzis, ca aceaste informati sa fie publicate si distribuite contra cost. Ne respectarea acestei mentiuni va fi pedepsita conform legilor Divine, nationale si internationale in vigoare. Pentru binele acestei omenirii, insist sa dati mai departe aceste postarii ! ––––-Va continua cu explicati la diferite aliniate–––-  Contact;gavrilacinci@yahoo.com

Taina Piramidei 666 ” 667

16 aug.

  Postare nr.6  GAVRILA.     Cel ce a format piramida, tot El ne da si formula pentru a o intelege.

– Se insereaza, fiarele se inmultesc cu repeziciune, nu mai e mult pina la MIEZUL NOPTI, si sufletul imi suspina, dar Creatorul meu este sfint drept si adevarat, El imi invioreaza duhul si imi da bucuria mintuiri, El imi spune ca TIMPUL este cel ce o descopera pe FIARA, ea va fi cunoscuta de Omenire, deacea Omule decidete cui vrei sai slujesti si sa i te inchini, poate la noapte vremea ta ti se va incheia…UNDE VEI PLECA ?

Iti sugeres inainte de a cerceta aceasta postare, sa cercetezi postarile anteriooare pentru a putea intelege TAINA decodari cuvintelor si cum se formeaza codul lor.  https://gavrilamesager.wordpress.com/

Piramida 1. Piramida este formata din cifrele care stau la baza fiecarei litere din alfabetul limbi Romane. Aceasta piramida reprezinta legamintul lui Dumnezeu [136] 55 = 10 = 1 cu cele 12 sementii ale lui ISRAEL 77;

          [ 111 ]   ~~~     10    11    = 21      [21 de vremuri ]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6      7     8     9      = 30    [ 30X, c.v. ]
31     1      2     3     4      5     = 46
23   24   25   26   27   28   29   30    = 212
13   14    15   16    17    18   19    20   21    22    = 175
1      2     3     4      5     6     7     8       9   10     11   12    = 78

Adunam rezultatul rindurilor acestei piramide = 562.
Adunam ultimile nr, din-naintea lui egal cu exceptia lui 12; 11+9+5+30+22 = 77, cod Israel = 77.
Adunam nr. din ultimul rind de jos cu exceptia lui 12; 1+2+3+…11 = 66 [vechiul testament ne spune ceva ?], cercetati si voi informatile Divine lasate pe Pamint pentru omenire, nu asteptati sa vi se puna totu ca pe tava. Atentie; am zis cercetati ci nu gustati tot ce luati in mina, fii intelept si nu te otravi singur 1Tesaloniceni cap.5, vs.21 si 22. Toti sintem cu greseli si de acea se poate strecura informati false [neghina] in publicatii, datoria omului ii sa cerceteze si sa descopera ADEVARUL si ce ti se pare ca nu este de la Creator , nu primi, dar pune Cuvintul [ informatia] la incercare, caci DUMNEZEU SPUNE; punetima la incercare. Deci fii intelept si pune informatia in filtrul; Galateni cap.1, vs.8, Amin. Asa vei putea afla adevarulsi el iti va da libertatea. Da, Creatorul striga cu putere pe rotogolul pamintului si te cheama inainte lui pentru a te invata si a te calauzi. Dar cine aude glasul Lui ? Adame ridicate in DOUA picioare si vino inaintea Creatorului tau, nu te mai comporta ca un animal ~ maimuta !!! Fati un Turn de Veghe si vegheaza in el calauzit de Busola Sfintului Creator, pina te vei desprinde de tot ce te inconjoara ~  si atunci vei intra pe fregventa  de comunicare a Creatorului nostru. Asa cum vedeti eu public acest mesaj fara prea multe explicati, dar Creatorul mia inprimat in creierul meu multe conexiuni referitoare la profetiile Lui, dar imi  sint greu sa le explic in cuvinte [limba Romana am cam uitoto si pe cea straina nu am prea invatato ~ filozofia si cultura acestei lumi nu prea are influenta~putere asupra mea]. Toate au vremea lor.
Asa cum vedeti, acestei piramide ii lipseste VIRFUL [PIATRA DIN CAPUL UNGHIULUI], aceasta o gasim in Biblie la Efeseni cap.2, vs.20, Matei cap.  21,  vs.  42   [o mica observatie; 2+1+4+2= 9 Isus, sau 21 de vremi ultimul 4+2= 6], citeste si in Faptele apostolilor capitolul 4, versetul 11. Sa incercam Cuvintul Creatorului „pentu cei ce nu cred” sa vedem daca este adevarat : Valorile [rezultatul ] piramidei este  562 .   Dumnezeu [136] + Cuvintul [152] + Hristos [128] + Isus [81] + Duhul [83] =  580 .   # 580 – 562 = *18= ISUS [81] *18/9. Deci cele 12 semintii ale lui Israel nu il au pe ISUS*18, dar vine vremea cind il vor chema din TOATA INIMA si El va veni si va domni peste ei si peste toata omenirea.  – Ada Doamne ziua aceia mai curind mai curind, cind vom pleca cu toti de pe pamint……..slava si inchinare lui Dumnezeu Creatorul maret al acestui univers.

Piramida 2. Legamintul Creatorului facut prin ISUS 18, cu toata omenirea; Israel 12 semintii + Neamurile 1 = 13 [cod; neamurile = 13]. 13 semintii ale Creatorului, pe acest pamint. Citeste in Matei capitolul 26 vers. 28 si Ioan cap.10, vs.16 . Şiîn final casa lui Dumnezeu ia forma PIRAMIDEI prezentata mai jos, şi tot odata este codata in Biblie, în Marcu cap.11,vs.17; casa Mea se va chema o casa de rugăciune pentru [448]196/16/7=667.

                      667 =======           *1          = *1 [ Dumnezeu (136) 55=10= *1 ]
666 =====         4      3     2        = 9 [ Isus(81)18= 9 ]
9      8     7     6      5       = 35
16   15    14    13   12     11   10    = 91
25   26   27   28   29   30    31   18   17    = 231
14   15    16   17    18    19    20   21    22   23  24    = 209
1     2     3     4     5      6      7      8     9    10   11   12   13    = 91

 Adunam rezultatul de la fiecare rind; 91+209+231+91+35+9 = 666 + *1 = 667.
Adunam IDENTITATEA de la ultimele doua rinduri de sus; Isus 81 + Dumnezeu 136 = 217, Capul 66 + Unghiului 151 = 217. Nu acea piatra cu un ochi din capul unghiului ce se gaseste pe dolarul American. Acea este o COPIE. O mica observatie; rezultatul primei piramide est 562 + cod; piramida 86 [sau piramidã 87] + Isus 18 = 666 sau [667]. !! Urmariti cu mare atentie aceasta prezentare; rezultatul acestei piramide este 667. Adunam urmatoarele coduri: A) Dumnezeu [136] + Cuvintul [152] + Isus [81] + Hristos [128] + Duhul [83] = 580 + Piramidã [87] = 667 rezultatul existent in piramida.B) Diavolul [119] + Anticristul [177] + Prorocul [143] + mincinos [117] + Adam [24] = 580 + Piramida 86 = 666. Aceasta piramida este formata din 4 fete; 666 x 4 = 2664. Pentru punctul B, citeste in Apocalipsa cap. 20 vers. 10 si 15. Urmariti aceasta analiza; adunam ultimile trei rezultate 91+209+231= 531 +”135= 666, adunam primele 4 rezultate; 91+35=126+9=!135+1= *136,[!135+ 531=666] Nu va grabiti, sa dati raspunsul la urmatoarele Observatii; Piramida[86] 32/5= 123, Piramidã[87]33/6= 126, Uriciunea[126]45/9=18 0, trebuie sa observam caci prin *18 se poate EVADA din URICIUNE. Piramidã[87]+ Isus 18= 105. Piatra[77]23/5= 105, Piatrã[78]24/6= 108, Israel[77]23/5= 105, Zero[77]23/5= 105. Piatra 105 + Isus *18= 123= Piramida 123, cerceteaza Genesa cap.1, vs.2, Numarul[123]42/6= 171, Lumina[86]32/5= 123. Piatrã108+Isus 18= 126= Uriciunea[126], Isus[81]18/9= 108 acest cod apare in Marcu cap.12, vs. 35, 36, 37 cu titlu al cui fiu este Hristosul 35+36+37=108, Crestin[108]36/9, Porunca[108]45/9= 162, Sfirsitul[162]45/9= !216 vezi calculul fiarei postarea nr.7. Ce legatura are Isus cu Uriciunea, am explicat foarte clar in postarea nr.5, ecuatia nr.4. DECI; cind pacatul va ajunge la culme[69]33/6= 108 se va ispravi taina cinei cea de TAINA, Matei cap.26, vs.26…29, gindeste; adunam versetele 26+27+28+29+ capitolul 26= 136= Dumnezeu[136] si cind se umple Biserica[82]28/10/1= 121= Sfirsit[121], sa inplit numarul NEAMURILOR[153]54/9= 216!!! cerceteaza in Romani cap.11, vs.25, este foarte simplu de inteles; fiecare cuvint [eveniment] inplinit da nastere unui nou cuvint [eveniment], culme 69’336 ~ 336+69= 405 [69336+108= 69’444] si asa cum cu toti stim dupa culme urmeaza culmea[70]34/7= *111, nu mai repet ce inseamna acest cod 111, dar glorie si slava este acelui A*1 care este totul in toti … acelor cel recunosc sil accept Amin. 216 + *1 =217.  Ceva vrea sa ne spuna si citirea cuvintelor in forma inversa; Zero~Orez, Card~Drac, Gol~Log, USA~ASU, usor~rosu, luna~anul, una~anu, UNU ≈ UNU… . Am mentionat in celelalte prezentari si mentionez din nou ; Satana face copi dupa planul Creatorului si cu aceste copi ii insala pe oameni, el nu poate sa creeze, dar poate cu permisiunea lui Adam sa insele si sa schimbe codurile valorilor create de Creator si sa distruga. EXISTA O FORMULA  A LUI SATANA pentru INVERSAREA CODURILOR. Aceasta este TAINA TAINELOR a celor doua inparatii de pe pamint in care SATANA inpreuna cu ADAM se lupta sas instaoreze inparatia [ steaua in patru colturi, „inca o taina„], dar la sfirsitul vremurilor va fi pusa piatra din CAPUL UNGHIULUI. Asa cum ati observat in piramida, dupa 31 am continua cu 18 de oarece cu aceasta valoare a intrat Isus= 18 in planul rascumparari Omului [ adam ], citeste in Matei capitolul 1 vers.  18 si 21 , asa cum vedeti chiar si nr. versetului ne spune acelas lucru. El sa nascut in TRUP= 27 [ 27 V , vezi fig.4 ceasul vremurilor ] . Cuvintele mele sint prea sarace , sa explice TAINA lui DUMNEZEU. Ar trebui sa va ginditi PUTIN si la piramidele [altarele] din Egipt, ele au o LEGE sigura. Dar oameni le privesc ca pe niste pietre [ MATERIE ], GRESITA interpretare.[  ] Cind va fi pusa piatra in capul unghiului ??? In vremea cind se va inplini numarul neamurilor, celor alesi, rascumparati [adica a celor de 7 ]… om7 x 31 Z cv. =217 = capul unghiului 217, in acest cod se inplineste cea mai mare porunca, cerceteaza Marcu cap.12 incepind cu vs. 28 pina la 34, sa adunam toate vs. 28+29+….34= 217. Acum hai sa verificam aceasta informative a Piramidei, punindo in Cuvintul Creatorului ce se gaseste la paginile: 666, 667, 668, 669, adunind toate numerele.
Analiza1) pag.666+cap.29+vs.466=1161+pag.667+cap.30+vs.357=2’215=217, (sirul de cifre se reducela grupa de 3 cifre).
Analiza 2) pag.668+cap.31+vs.676+pag.669+vs.171=2’215=217

!! Evenimentu care va avea loc in momentul puneri Pietrei din Capul Unghiului : Citeste in Matei cap. 25 vers. 31 [31Z, cv.] pina la 46. Sa analizam versetul  33 ; Oile[51]24/6= 81 la DREAPTA [ 79 ]  34/7= 120, Omul Adam  readus prin Isus[81], la codul lui original OM=34=7, el va fi inpreuna cu Isus 9, adica  7cu9, in Inparatia Creatorului 120, cerceteaza ceasul vremurilor fig.2 ; valorile care formeaza o imparatie sint 120, In aceasta inparatie nu vor putea intra decit cei ce vor avea PECETEA[70]43/7= 120 pe frunte, cerceteaza Apocalipsa cap.7, vs.2 si 3. Caprele[75]39/12/3= 129 la STINGA = 31 = 4  [vezi postarea CEASUL VREMURILOR  31Z = 4,  FOC = 4 ]. Chiar si numarul versetului 31, ne spune acelas lucru, dar sa analizam tot codul; Stinga[85]31/4= 120, asa cum vedeti si acestia merg in-tro imparatie, a aceluia carui ia slujit. Analiza codului Caprele[75]+39+12= 126`+3= 129, Moartea= 129, Sarpele[93] 39/12/3. Deci este foarte CLAR, Uriciunea[126`] este formata din Oile[51] + Caprele[75] = 126Uriciunea. Cerceteaza si Gindeste cu atentie marita urmatoarea informatie; Energie[79]45/7= 129 caprele= 129, asa cum bine stim in acest univers exista DOUA feluri de ENERGII, asa ca iazul de foc va fi umplut cu toata „energia” negativa existenta in acest univers. Deci, la 31Z,cv. se intilneste Alfa[25]16/7= 48 + Omega[51]33/6= 90, Alfa 48 + Omega 90 =! 138 ~ JUDECATÃ[84]39/12/3= ! 138. Alfa 48 x Omega 90 = 432 0 – 36 0= 396 0, [432+234=666].  Am zis; se intilneste Alfa cu Omega, adica acea bara[linie, pirga creatiei] a energiilor positive [valorilor] formeaza un CERC 360°, …. noi avem 366° gr. deoarece in prezent este cerc deschis cu o deschidere de 6, deci 366 in interiorul lui 396 care are o deschidere de 36. Deci 366  [396] + Trinitatea 300= 666, [696]  rezultat care va fi dovedit. 396 – 366 = 30Y vreme in care are loc inchiderea cercului, Efeseni cap.1, vs.9,10. Deci;  396 – 360= 36 , vezi postarea nr. 4, fig.1A, ceasul vremurilor. Cine cunoaste gometrie ~ geometrie sa o inbine cu GEMATRIE si va zari o raza de lumina.
#
– In casa Tatalui meu sint multe locasuri, Ioan cp.14,vs.2. Scris in; 2/iunie/2013.

1A  +  2à   + 3   + 4B  +  5C + 6D  +7E    =28  =10
8F  +  G9  + 10H +  11  +  12  + 13   +  14   = 77  =14
15   +  16    + 17    + 18   + 19  + 20   + 21   =126 =9
22  +  23    + 24   +2+ 26  + 27   +  28  =175 =13
29  +  30Y + 31Z + 18  + 17   + 16   +  15   =156=12
14  +  13    + 12    +  11   +  10  + 9    +  8     =77  =14
E7  +  6     +  5     +   4   +  3     +  2   +  A1  =28  =10
=_________________________________
96  + 99   + 102   +   91  + 92 +  93  +  94     =667 ! =19= 1
15   + 18   +  3       +  10  + 11  +   12  +  13      =  82    =10= 1
6     +   9   + 3       +    1    +  2  +    3   +   4      =  28   =10=  1
↓=_________________ = 666_______
117 +126  +108 ! +102   +105 +108 ! +111    =777 ! =21=3 [ 21 de vremi ]
9     +  9    + 9      +3       +6     +    9     +   3    =48              [ 108+108=216]
=__________________________
126 +135  + 117 + 105  +  111  +  117   + 114
9     +   9   +    9  +   6    +   3    +    9    +    6
=__________________________
135 + 144 + 126  + 111  +  114  + 126  + 120
9     +   9   +    9    +  3   +     6   +   9    +   3
=__________________________
144 + 153 + 135  +  114 +  120 + 135  + 123
9      +  9    +  9    +    6   +   3    +   9    +  6
=__________________________
153  + 162 + 144 + 120  + 123  + 144 + 129
9      +   9    +  9    +   3    +  6     +  9    +  12
=_____________________              3_
162  +  171 + 153 + 123  +  129  + 153 + 144
9      +   9    +   9   +   6    +   12   +   9   +  9
=______________           3_________
171  + 180  + 162 + 129  + 144   + 162 + 153
9      +    9   +    9  +   12   +    9    +  9    +   9
 =                                 3_____________ 
180  + 189 + 171  + 144   + 153   +  171 + 162
9      +  18   +   9    +    9   +    9    +    9   +   9
=           9  _______________________
189      216     180     153      Ω162    180      171  [153+162+180=495+171=666]
18           9         9         9             9         9          9
9
=_______________________________________         
216       225     189     162        171     189    180   =   1332 : 2 = 666
{………………1332 x 2 = 2664……………………..}  (666 +) + ( 666 ) = 1332
Cerceteaza; Daniel cap. 12, vs.12: ……. 1335 + 5331 = 6666 continua si cerceteaza ~ socoteste acest COD.
* 1.8.’9.27.’36.4’5.63.'[51].7’2.81.'[90].1’08.[3].’216
^       000003.6.1’1.24.’31.6’6.13’2.13’5.19’8.[60]

Pe parcursul  timpului voi aduce explicati la diferite aliniate in postarile afisate pe acest site ………….Va urma………….. Contact; gavrilacinci@yahoo.com

Transformarea Cuvintului

23 iun.

Postare nr. 5                         Transformarea Cuvintului                     GAVRILA Inainte de a citi aceasta prezentare, pentru a fi inteleasa de cei ce nu cunosc cum se formeaza codurile cuvintelor, este necesar sa citeasca postarea Nr.1  cu titlu formarea unui cod, existena pe http://gavrilamesager.worldpress.com Aceasta este o documentatie decodificata din Biblia ; traducerea Cornilescu, inceputul Creatiei si sfirsitul  pamintului cu specia lui umana. Inceputul; cerceteaza in Ioan capitolul 1 si Genesa [ facerea ] capitolul 1. Perioada; Matei cap.12, vs.36 si 37. Sfirsitul; Apocalipsa capitolul 13 si capitolul 20. Este indicat; aceasta lucrare trebuie cercetata in paralel cu lucrarea Ceasul Vremurilor. Amindoua inpreuna dau un inteles mai clar a continutului Tainic a acestor informati. Imi cer scuze pt. greselile gramaticale.

Ecuatia Nr.1 Cod Cuvintul = 8F

    A                    F     G       D                     W       X         Y
a. 1                 x 8   + 1   = 9
b. 12               x 8   + 2   = 98               = 17   = 8
c. 123             x 8   + 3   = 987             = 24   = 6
d. 1234           x 8   + 4   = 9876           = 30   = 3
e. 12345         x 8   + 5   = 98765         = 35   = 8
f.  123456       x 8   + 6   = 987654       = 39   = 12   = 3
g. 1234567     x 8   + 7   = 9876543     = 42   = 6
h. 12345678   x 8   + 8   = 98765432   = 44   = 8
 i. 123456789 x 8   + 9   = 987654321 = 45   = 9

Rezultatele numerelor adunate din coloanele de mai sus;

                               A =     137174205     = 30    = 3 [Trinitatea]
                               F =                  72        = 9
                                G =                45         = 9
                                D =    1097393685  = 51     = 6*
                               W =                 276     = 15     = 6*
                                X =                  60       = 6*
                                Y =                  3

Adunam rezultul A 137174205 + rez.D 1097393685 = 1234567890 deci sa refacut ordinea corecta [ crescatoare ] a cifrelor ce au fost luate din coloana A. Mai clar spus, Adam este readus prin Isus, la forma [valoarea] lui normala de OM, eliminind acel GOL [ 0 ] ce la produs Adam prin ne ascultarea porunci, Genesa cap.2, vs.17, ~ Efeseni; cap.2, vs.10 si cap.4, vs.13. Socotiti si cercetati; 137174205 x 9 = 1’234’567’845.  Rezultatul A 13+717+425= 1’155+5511= 6666. Adunam al doilea rezultat de la A, D ;  30 + 51 = 81, cod Isus [81] 18 = 9, asa cum vedeti la D avem 51, Pacat[51]24/6= 81= Isus[81] acesta este tratamentul [formula] pt. aducerea codului Adam 6, la ordinea corecta [crescatoare], cerceteaza Ioan cap.6, vs. 51. Deci numai prin 81 Isus poti sa evadezi din pacat. Adunam nr. din col. A rind i 123456789 + D, i 987654321 = 111  111  *111* 0 = 9 . Tineti minte ultima grupare de *111*0. Adunam al doilea rezulta de la A,F,G,D,W,X; 30+9+9+51+15+6= 120. Toate unitatile [masurile] care formeaza saptamina creatiei [steaua] sint 120. O zi are 2o unitati [masuri] x 6 = 120. Vezi fig.2 din postarea Ceasul Vremurilor. Luam numarul din rindul i coloana D 987654321, il divizav in trei grupe 987. 654. 321. adunam cifrele din fiecare grupa; 9+8+7 = 24 = 6.  6+5+4 = 15 = 6.  3+2+1 = 6, rezultatul dela cele trei grupe este 666. Acum sa impartim la Isus 9, acele 3 grupe; 987:9= 109.66..; 654:9=72.66…; 321:9=35.66…, adunam rezultatul numerelor intregi: 109+72+35=216= cu rezult. cod. de la cuvintul Sfirsitul[162]+45+9= !216 acest cod ne apare in postarea nr.7 in rezultatul final la socotirea semnului fiarei. Sint foarte multe indici care ne arata ca acest numar trebuie divizat in trei grupe. Trebuie sa spun ca in urma multor altor cercetari pe care leam mai facut pe aceste numere, imi arata ca numarul din coloana D rindul i   [987654321] divizat = 666, acest numar ne apare si in schita rezultatelor de la D, W, X, este un numar [ COD ] de oameni care trebuie sa se inplineasca la finalul existentei acestei creati si tot odata el indica si trecerea vremurilor. In acest numar va aparea o identitate a unei autoritati care va fi identificata cu acel cod si aceasta autoritate va avea un conducator, ei find una, ei infaptuind codul fiarei. Aceste evenimente se vor intimpla foarte sigur. Ultima grupa 321= 6 [321+123= 444] ~ apartine vremurilor noastre si VREMEA in TIMPUL nustru se gaseste in cifra 2 care se incheie in X29 anul 2014 pe ceasul vremurilor [ 2012 calendarul omenilor] si urmeaza cifra 3 care se incheie in Y30 anul 3028. Trebuie sa intelegem caci traim in-tro lume a cuvintelor vii care se inplinesc cu noi si prin noi. Omenirea din aceasta vreme face parte din aceasta grupare 321 care reprezinta Cuvintul Sfint intrupat; CUVINTUL[152]53/8= 213 + ISUS[81]18/9= 108 < 213+108=321 >  Acesta grupa de 321 se raporteaza la grupa *111*0 , 789, 123. In timpul formari cifrei 3 se „inplineste”- formeaza si ultima cifra [ 6 ] din codul 666, timp in care va fi venirea lui Isus si urmind domnia de 1000 de ani, adica prezenta lui 9 ISUS [ vezi rezultatul de la rindul i col. X ]. Din textele bibliei; Daniel cap. 12 vs. 7,8 si 9, si la  Luca cap. 13, vs. 32 si 33, trebuie sa intelegem ca aceste TREI cifre 3,2,1 din ecuatie, reprezinta TREI ZILE [ vremi ] de la nasterea lui ISUS si pina la venirea Sa, dar venirea Sa va fi in atreia zi la MIEZUL NOPTI citeste Luca cap. 17, vs.34, in 1 Tesaloniceni cap. 5, vs.2 si in 2 Petru cap.3, vs. 5 pina la 10 inclusiv.  [ CIND ESTE NOAPTEA VREMI??? ]. Daca ai inteles prezentarea CEASUL VREMURILOR figura 4, atunci poti sa iti dai seama cind este MIEZUL NOPTI. Coloana  A reprezinta valorile [ 123456789 = 45 = 9 ] cu care Creatorul a format creatia, 45 x 9 = 405. Cerceteaza fig.4 din postarea ceasul vremurilor si aduna toate numerele de la 14K pina la 31Z = 405. Col. F reprezinta Cuvintul viu al Creatorului, care este intro continua lucrare [transformare]. Tineti minte; toate cuvintele pronuntate si de oameni in acest univers pe parcursul timpului si in timp, se transforma in realitate. Cuvintul pronuntat ramine vibrind in memoria timpului, atasinduise forta si vibrati de fregvente tot mai mari si cind ii soseste vremea el se transforma in realitate. Puterea de inplinire [transformare] a cuvintului consta in CREDINTA [convingerea] CU CARE IL PRONUNTI si a staruintei asupra lui, acestea grabeste sau intirzie inplinirea cuvintului. Cuvintul nu se sterge din memoria timpului, daca cel ce la pronuntat moare. Coloana G, repr. Identitatea fiecarei valori cu care sa lucrat in vremea respectiva si a fost luat din coloana A. Col. D, reprezinta coduri de identitati ale creatiei aparute, [ printer ele find si omenirea ] Col. W. X. Y. vom afla intro anumita masura in cercetarea in curs [este V27 atasat cu copile lui facute de satana] , dar sa adunam rezultatul din coloana X60 + Y3 = 63 tineti minte acest cod caci este foarte important in momentul cercetari codului 666. – Asa cum am abservat din analiza Ceasul Vremurilor, se intalege ca in ziua intii a fost pus 8 [ codul de la Cuvintul este 8 ]. Trebuie sa mentionez si insist ca cei ce cerceteaza aceasta prezentare, trebuie sa o analizeze in paralel cu prezentarea CEASUL VREMURILOR fig. 4, deoarece amindoua inpreuna dau un inteles mai clar si sint strins legate intre ele si tot odata trebe sa cunoastem rezultatul codurilor de la cuvintele importante. Cind vedem cifra 8 sau 1 sau 7 sa stim ce cuvinte poarta acest cod. Deci toata creatia a inceput prin acest COD 8 CUVINTUL. De acea toate valorile [numerele ] din ecuatia prezentata se inmultesc cu 8. Ziua intii avem 8 si 1.  8 +1 = 9 ,deci sa nascut 9 si el este pus in ziua a DOUA. Ziua a doua avem [ 9 ] 8 si 2.  8 + 2 = 10 si el este pus in ziua TREIA. Ziua a treia avem [ 10 ] 8 si 3.  8 + 3 = 11 si el este pus in ziua a PATRA. Ziua a patra avem [11 ] etc. Semnificatia acestor CIFRE [ CODURI ] ; prezint rezultatul codului de la urmatoarele cuvinte: CUVINTUL = 8 , DUMNEZEU = 1, DUHUL = 2, LUCIFER = 3 si el se transforma in SARPELE = 3 si ne apare cu codul lui in rindul f cu coloana W, X, Y, SARPELE = 39 = 12 = 3 in ziua a sasea a creatiei, sau Satana [66] 21 = 3 , ISUS = 9.

Ecuatia Nr.2

E           F           G          A              Z

9       x 9        = 81      =9

8       x 8       = 64      = 10

7       x 7      = 49      = 13       =    4

6        x 6      = 36      = 9

5       x 5      = 25       = 7

4      x 4      = 16       = 7  

3      x 3      = 9               

2      x 2      = 4             

1       x  1      = 1              

     

   In momentul cercetarilor mai adinci trebuie sa tinem cont de rezultatul codurilor adunate si in forma normala [cu zeci] si acest rezultat este notat intodeauna in paranteza.

Adunam numerele din coloana G = 285 + 7 [cod om 7] = 292. Adunam urmatoarele coduri; Isus  [81], + Hristos  [128] + Duhul  [83]  = 292 sa comparam acest rezultat cu codul 666 [semnul Fiarei]; Rezultatul codului adunat in forma normala [ cu zeci] ; sase [53] + sute [79] + sase [53] + zeci [54] + sase [53] = 292. Trebuie sa spun ca am fost foarte surprins cind am observat aceasta asemanare a codurilor de la 666 si cel de la derularea lucrari Creatorului din ecu. Nr. 2 col. G. + om7 avem 292 . Tineti minte; trinitatea lui satana este compusa din: Satana, Fiara si Prorocul mincinos. Deci sa nu ne fie de mirare pe viitor cint vom mai observa asemanar de acest fel. SECRETUL este; cind se intilnesc doua coduri asemanatoare are loc SFIRSITUL acelui cod care a fost COPIE [ FALS ] Trebuie sa stim din Cuvintul Creatorului ca Satana face in continu copi dupa lucrarea Creatorului si cu aceste copi [falsuri] ii INSALA pe Oameni. Cei ce nu sint calauziti de Duhul Creatorului, sint foarte usor inselati. De acea omenirea este atit de confiuza in cunoasterea adevarului. Coloana Z = 4, cod Sfirsit = 31 = 4. Acest cod la fel se loveste de codul 666; Numerele care formeaza rezultatul codului, adunate: sase 231227 + sute 2226247 + sase 231227 + zeci 317511 + sase 231227 = 3237439 = 31 = 4 [in fig.4 ceasul vremurilor avem Z 31 = 4] Coloana A = 55, cod Dumnezeu = 55 = 10 = 1.
Ecuatia Nr. 3

A      E        F       G
9    x 9    = 81   = 9
9    x 8    = 72   = 9         ↓
9    x 7    = 63   = 9       216
9    x 6    = 54   = 9       270                      F = 405 -↓
 9    x 5    = 45   = 9     ÷  ¤ raza cercului  45 [1+2+….9=45.0], diametru 90+*10
9    x 4    = 36   = 9                                                  36ø
9    x 3    = 27  = 9
9    x 2    = 18  = 9                                       450:2=225
9    x 1     = 9                                         [216+144=360]

  Adunam nr. din col.; F = 405, daca cercetzi informatia din ceasul vremurilor fig.4 , aduna toate cifrele de la 14K + 15L + 16M +….pina la 31Z = 405. Am zis dela 14K de oarece din aceasta vreme Creatorul a indepartat pamintul cu omul, formind al treilea cerc [ spirala 1 ]. Atit este viata pamintului care sa derulat in cele trei etape ale lui, decind a fost indepartat de Creator ; PAMINT[90]36/9=135×3= 405 + 135 o etapa inainte de a fi indepartat = 540. Adam 45 x 9 Isus = 405. Vei spune ca am scris gresit cuvintul pamÎnt, ha ha ha, iata ca este prins si scos la iveala satana Â3, cu o metoda [ecuatie] din formula lui de falsificare….., socoteste tu, inlocuindul pe Î cu  si vei obtine in loc de 540 ~ 504 si cerceteaza in continuare. Pentru cei din intunerec este PÃMÂNT = 126 x4= 504! dar in acest intunerec, sint citiva fii ai Lumini. Fii intelept si cerceteaza acest Adevar [   ]. Va atentionez sa nu acceptati tiparirea lui  in Sfinta Biblie, locul lui nu este in ea! Ultimile trei rinduri din ecuati reprezinta ultimile 3 vremi; adica de la nasterea lui Isus si pina la VENIREA SA. Asa cum am mai specificat, o vreme este de la o axa la alta [fig.4] la 27 V, a avut loc nasterea lui Isus [2+7=9], daca verifici ecuatia nr.3 col.F gasesti acest nr.27 si dupa el mai urmeaza 18 si 9. Trebuie sa observam ca la ultimul rind [ a treia vreme], 9 din col. G apare in col. F si se icheie cu el. Deci in a treia vreme apare 9, Isus = 9. Ecuatia Nr. 4, reprezinta coduri de identitati si ani. Va atentionez sa nu indrazniti sa faceti profetii sau preziceri pe aceste numere cu referire la timp – vremuri – ani ai sfirsitului, cu exceptia daca Creatorul iti porunceste sau imi porunceste sa spui profetie referitor la aceste numere indicind vremea. In caz contrar vei suferi sau voi suferi consecintele. TATAL ceresc care nea creat il rog sa ne deie intelepciune, sa intelegem voia Lui. Citeste in Genesa cap. 5, vers.  31 , toate zilele lui Lameh au fost de  777 , acesta a fost CODUL [ semnul ] cu care sa incheiat lumea din naintea lui NOE.  CODUL  666 va incheia lumea noastra, dar cei rascumparati va inplini codul 777.

CITESTE   SI  GINDESTE ;

G 999,    F 888,    E 777     !~!     D 666,     Â 333,     A 111 .

Calcul;    a).  999 + 111 = 1110,    888 + 333 = 1221,    777 + 666 = 1443 .

b).  999 + 111 = 1110 + 888 = 1998 + 333 = 2331 + 777 = 3108 + 666 = 3774.

c ). 999 + 888 + 777 = 2664   + 666 + 333 + 111 = 3774  

d).  2331 – 1998 =  *333          2664 – 2331  =  *333    

f).  3774 –  2664  =  *111*0 . ! 333* + 333* = 666 + *111 =777.

g). 5??    h). 4??   i). 2??. Atentie: piramida din care face parte omenirea este formata din 4 fete…. 666 x 4 = 2’664~ [664+2= 666], [2’775~ 775+ 2= 777 <> 3’774 ~ 774+3= 777].

Dumnezeu = A 1,    Satana~sarpele = Â3,    Adam = D6,    Om = E7,     Cuvintul = F8, Isus = G9 :

A1 + H 10 + P 19 = 30 , Â3 + Î12 + R 21 + [Y 30 = 66] , D 6 + L 15 + T 24 = 45 

 E 7 + M 16 + T 25 = 48 ,   F8 + N 17 + U 26 = 51 ,  G9 + O 18 + V 27 = 54 ,

!!  A’2 + I 11 + X 29 (11) = 42 (53) ,  B 4 + J13 + S 22 + Z 31 = 70,

adunam rezultatele  30 + 66 + 45 + 48 + 51 + 54 + 42 + 70 = 406* analizeaza acest cod in raport cu codul 405* din c.v . [  ] Cred ca ati observat ca primul numar se repeta de 3 ori la toate adunarile din aceste calcule, ex; 9+18[1+8=9] +…., cu exceptia lui Y30= 66 si Z31= 70 {66+70=136 Dumnezeu [136] }, vezi fig.4 ceasul vremurilor, in aceasta vreme a lui Y, satana 66 va fi legat „izolat” pina in vremea lui Z 31= 70] citeste in apocalipsa capitolul 20 vers. 2. Este important sa stim ce se intimpla in vremea lui Y30 si Z31, cercetati cu atentie; Â3Î12R21Y3/0 + B4J13S22Z31 = 4’444′444. Ultima pagina a bibliei in traducerea Cornilescu, este 1223 + 3221= 4’444. Dece calculam in forma inversa? scoateti literele dela calculul anterior si veti intelege, ex; 312 213. Sint foarte multe dovezi care ne arata ca trebuie lua in calcul si forma inversa.[  ] Acum cred ca se incelege din ce motiv in calculul a, b, c, d, avem de trei ori aceas cifra. Creotorul ne spune de multe ori in Cuvintul Lui ce se gaseste in biblie, ca El este Sfint de TREI ORI SFINT, deci de 3 ORI [x] sfint  + El SFINT, afirmatie exacta ca in expresia; Isus din El prin El si pentru El. Analizati cu atentie urmatoarea prezentare;  Hristos =29=11=2,  Duhul =29=11=2, Sfint =29=11=2, coduri identice. Ar trebui sa ne intrebam de ce este necesar sa fie sfint chiar de trei ori? Ce rost are sa repeti de 3 ori acelas cuvint? Creatorul isi pierde sfintenia ? Cerceteaza in Luca cap.11 vs.2 spune; …. Tatal nostrum care esti in ceruri ! Sfinteasca-se Numele Tau ;. Retineti ; Creatorul nusi pierde Sfintenia si nici nu sio regenereaza, Sfintenia Lui este in expansiune, numele Lui se mareste si in todeauna El se prezinta EU SINT…. . Fii ai Diavolului sint cei ce spun ca Creatorul se schimba. Numele Diavolului se SCHIMBA si iti ride in spate striginduti EXIST dar nu se identifica,[    ]. Daca intrati mai adinc in cercetarea codurilor veti descoperi caci aceasta afirmatie de 3 ori sfint inseamna un lucru maret care ne cuprinde si pe noi. Va dau exemplu; sa inmultim Sfint de 3 ori, Sfint = 42 x 3 = 126= codul uriciunea= 126 insemnind omenirea pacatoasa [Adamii lipsiti de slava si prezenta Creatorului], mai direct spus Materie[87]33/6= 126. Isus sa nascut in TRUP[90]27/9= 126. Cerceteaza Matei cap.12 vs.15 pina la 21; adunam versetele= 126. Deci Sfintirea a coborit in Uricune~materie pt. a o readuce la valoarea ei normala de Om7. Analizeaza  Matei cap. 16 [om 16] vs.18 [Isus 18] si vs.23, este socant ce citim; analiza: Piatra’ [78]24/6=108+ versetul 18 [Isus18]=126 Acest cod 126 apare in postarea ce am prezentato cu  nr.7 in forma de decodare a nr. fiarei. Revin asupra afirmatiei Sfintirea coborita in Uriciune; Sfintul Cuvint sa intrupat { 27V } in Materie Pura, prin Fecioara Maria, astfel Cuvintul a purtat Trupul [materia] PURA numita ISUS pina in momentul Rastigniri Materiei pe Cruce. Materia a ramas Rastignita adica moarta 3 zile in mormint pecetluit de satana 66 punindusi pecetea lui 66 pe mormint, cerceteaza in Matei cap.27, vs.66. Dupa acea  Sfintirea cu materia PURA sa inaltat in inparatia Sa trimitind in locul ei Duhul Sfint [energia pozitiva] care nu poate fi inteles si primita decit de cei ce INTELEG si TRAIESC  IN CUVINTUL ce a fost INTRUPAT si dupa acea are loc Sfintirea si partasia in Duhul Sfint care te tine intro legatura directa cu Creatorul Sursa de energie pozitiva, Ioan cap.16, vs.13. Exact aceas procedura se aplica la toti cei ce cred in Creator – Isus – Duhul Sfint; ei trebuie sasi rastigneasca materia [poftele si instinctele trupesti] pentru o perioada de trei VREMI [zile CV.] timp in care are loc transformarea materiei prin Duhul Sfint, dindui o noua forma, cerceteaza; Efeseni cap.4, vs.22,23,24 si in a treia vreme la miezul nopti 1Coreinteni cap.15, vs.51 si 52. Dar trebuie sa tinem cont caci zilele Creatorului incepe cu SEARA. Deci in Uriciunea[126] are loc o separare [imparteala]; Oile[51] + Capprele[75] = 126 Uriciunea. 126+ 18Isus= Neamuri[99]36/9=144. In momentul in care nu mai traiesti IN acel Cuvint ce a fost intrupat, Duhul Sfint nu mai poate locui in acea materie deoarece el este SFINT si el exista numai in acel loc [materie] pe care Cuvintul o transforma in Sfintenie.  Deci este foarte clar de inteles caci Creatorul, prin 18 a descoperito {DESCOPERIRE[144]63/9= 216} si a scoso la lumina pe uriciunea, facindo neam cu FII Imparatiei, inplinind NUMARUL[123]42/6, NEAMURILOR[153]54/9= 216 dar El are pregatit exact atita spatiu in Sfintire, adica de 3 ori sfint cit cuprinde toata uriciunea, pt. a fi salvata [curatita], si acceptind aceasta transformare [curatire, sfintire], in final are loc urmatoarea formula, mentionata in Matei cap.16, vs.18;….. Piatra’ 108 + Trinitatea [Dumnezeu Isus Duhul] 3 = *111. Mireasa[79]25/7= *111. Decizia apartine ficarui Adam in parte. Dar cea-lalta parte de Adami care nu a accepta aceasta transformare, fac parte din tabara Fiarei sub denumirea Uriciunea[126] PUSTIIRII [!156]=282, prin simplul fapt refuzind Cuvintul Sfint si acceptind urmatoarea formula; MICROCIP[106]43/7= !156. Dai slava Creatorului ca tea lasat independent sa alegi, dar nu repeta alegerea pe care a facuto primul Adam. El nu este dictator si nu a creat ROBOTI. Cerceteaza Matei cap.22, vs.36 pina la 40! Creatorul~Isus~Hristos este dragoste si vrea sa fie iubit si sa iubim [ fiarele nu pot fi iubite!!!,<>animalele se pot dresa-domestici si pot fi iubite], Adam poate [sar putea si ar putea….] fi iubut si poate iubi, ajungind la statura plinatati de OM7. In momentul cind iubesti nu mai ai nici o lege de respectat, deoarece tot ce faci, faci din dragoste pe placul celui Iubit sa Il bucuri, Romani cap.10, vs.4. Ooo adevarata  adorata slavita contopire eu in El si El in mine, nu mai traiesc eu ci traieste El in mine [ nu ma fortez sa fiu si sa fac lumina ARTIFICIALA ci reflect lumina PURA ]. Invata-I LIMBA pentru a putea comunica cu EL si ai intelege iubirea, regleazati fregventa de comunicare si inchinare adevarata care se face cu INIMA IN DUH SI ADEVAR. Dar tot El este in FINAL si OMEGA, un FOC mistuitor care ii va proteja pe cei cel Iubesc si ii va nimici pe cei ce nu doresc Sal recunoasca ca Creator si unicul Domnul Dumnezeu. Aceasta este adevarata religie si armonie intre Creator si creatie. Putini sint cei ce o inteleg, 1Corinteni cap.13, vs;8,9,10. Dar fii atent ca in iubirea ta sa nu te duci pina in extrema sa ajungi sal iubesti si pe satana si fii lui. La fel si in dragoste ~ bunatate, nu te condamna singur  incercind sa iti fie mila si drag, exersind bunatate si pentru satana si fii lui. Nu toti cei ce cer; ajutor ~intind mina sint in nevoie. De ii vei da un deget, el iti va prinde toata mina si iti va sari in git luinduti toata rasuflarea~energia, NU UITA ACEST MESAJ. Nu pune piinea ta pe masa celui ce are miini si un cap GOL, Matei cap.25, vs.8 si 9, ci aratai drumul spre Intelepciune si punei scula [unealta de lucru] in mina. Nui da putere satanei si fiilor lui, acestia sint tarina care trebuie framintata de Creator. Asa ca nu te opune lucrari OLARULUI cint pune tarina in foc. Fii intelept si nu depasi aceasta linie rosie marcata cu singele Fiului Creatorului. Trebuia sai fiie mila lui Isus, de satana cind ia propus sa se inchine lui pe muntele ispitiri ? si sai accepta propunerea ? Caci satana cauta si inca mai cauta disperat un LIDER pentru atita omenire naiva. In curind il va gasi. Poti sa torni in acelas pahar si flacara focului si apa ? Este plina lumea de RELIGIOSI fanatici, ii compatimesc. Pentru voi o intrebare; ! Isus este din saminta lui David? sau din saminta lui Fecioara Maria? ficaa lui…? El este Hristosul fiul lui Dumnezeu, [???], Isus Fiul omului. ! Ateii sau nascut din cei religiosi, datorita faptului incompetentei:…., Ioan cap.1, vs.6~8 si cap.5, vs.35, Crestinul isi pune palma peste ochi si isi baga degetele in urechi si alearga [   ]. Revin asupra afirmatiei; MILA si IUBIRE: Mila apartine categoriei de sus si se atribuie~ofera pentru categoria de jos, care este in drumul ei (milei), Iubirea apartine categoriiei de jos si se atribuie~ofera categoriei de sus EA FIND APROAPELE, cerceteaza Luca cap.10, vs.25…37. Creatorul ne spune ca ziua a saptea este sfinta [ ziua Domnului ], cerceteaza; SAPTE = 29 = 11 = 2. Revin asupra afirmatiei; CERCETEAZA. Aceasta afirmatie este foarte inportanta de oare ce Cuvintul Creatorului existent in Biblie, trebuie CERCETAT si nu memorat sau citit ca o carte de informati sau povesti. Cine cunoaste cu adevarat definitia cuvintului CERCETA, acela va putea sa ajunga mai usor sa inteleaga mesajul existent in Biblie. Acest sfat nil da chiar ISUS in Ioan cap.5,vs.39. De vei cerceta cu atentie Cuvintul  Creatorului, vei descoperi ca El intodeauna da posibilitatea  Omului – Adam sa aleaga directia incotro vrea sa mearga si tot odata ii face de cunoscut si consecintele. Dar in finalul deciziiei si la capatul drumului, Creatorul are ULTIMUL CUVINT, cerceteaa Genesa cap.6, vs.5,6,7. Ar trebui sa observati si evenimentul nasteri lui Isus Hristos. El a venit cu un scop bine determinat  ca Mintuitor si Rascumparator de a prelua conducerea acestei lumi cu ACCEPTUL omuluiadam, dar acestia majoritatea au refuzat autoritatea si conducerea Lui la fel cum a refuzat si instructiunile si indrumarile lui botezatorul IOAN ~ ILIE prorocul, care a incerca sai convinga pe oameni-adami sa inteleaga planul maret al Creatorului. Adamii au omorit trupurile acestor doi, dar trebuie sa fii orb si naiv sa nu vezi si sa nu intalegi caci Duhul lor lucreaza cu o mare putere si va lucra pina va inplini numarul celori alesi. Imi pare rau pentru voi adamii, dar sa stiti ca ne apropiem de capatul drumului ales si vom ajunge in fata Acelui ce are ultimul Cuvint. Nu vei mai avea obtiunea de A ALEGE ci El va fi in calitate de JUDECATOR si pentru minoritate MINTUITOR ~ DOMN cu o autoritte suprema pe vecie acordata de Creator, Amin. Nu fiti naivi crezind tot felul de invataturi false care vin de la satana. In momentul cercetari trebuie sa GINDITI si sa cereti de la Creator, intelepciune sfinta. Trebuie sa intelegeti caci chiar si planul de Mintuire prin Isus, nu a fost un plan DICTATORIAL creat de Creator cerceteaza apoc. cap.5. Acest plan este un plan OBTIONAL ales de Fiul Creatorului sa se dea El ca Jertfa, cerceteaza Ioan cap.10, vs.17 si 18, si Matei cap.4[PATRU] vs.1…11, si Luca cap.4, vs.1…13.  Deci este foarte LIMPEDE. Vati intrebat vreodata ce sar fi intimplata daca Isus ar fi acceptata propunerea diavolului~satana ??? Aceas propunere a fost pusa de satana si la Napoleon, Hitler, tie si mie si in final va fi acceptata de FIARA. Est foarte simplu si clar Cuvintul Creatorului, daca doresti cu adevarat sal intelegi. Cei ce cercetati aceasta carte Sfinta Biblia, va atentionz sa aveti grija sa nu cadeti in EXTREMA, ca de exemplu; in vechime omenirea aducea  zeului jertfe de oameni punindui pe altar si scotindule inima din piept, pe care o ridica in sus daruindo zeului lor. Da! asa au inteles ei Cuvuntul Dumne zeului lor care lea cerut si ne cere si noua INIMA inaintea vorbelor si faptelor si atunci Creatorul iti va da intelepciune [o inima noua inteleapta 1Imparati cap.3, vs12] sa intalegi ca nu tot ce zboara se maninca si ca ruda nu este doar ruda de lemn ci ea este si ruda de neam si neam nu este doar neam de rudenie ci este si neam deschis inima Cuvintului Creatorului si El nea invrednicit sa fim fii de neam mare ~ eram Inparatesc, infaptuind voia Lui. O arma de foc o poti folosi in scopuri diferite, cuvintul il poti folosi in scopuri diferite AI ALEGEREA, si totusi Adam se judeca cu Creaturul lui Acuzindul de toate dezastrele si nenorocirile care exista pe acest pamant……., VAI, VAI, VAI. Acum cred ca teai trezit si intelegi dece avem coduri identice si totusi sint opuse [la fel ca si cuvintele]. Ohhhh Adame trezestete! priveste in interiorul tau si scoatel pe satana 66 si punel in lumina sa se dizolve. Chiar nu pricepi ? tu adame 6, esti muschiul satanei 66, inpreuna facind 666. Justitia Adamilor este sala de culturism a satanei 66. Chiar nu mai vezi deloc Adame, cum prin tot felul de legi esti dirijat~controlat si in final INSEMNAT cu microcip ca un animal? Muschi tai Adame a ales capitanul 66. De ce te minti tu pe tine? Recunoaste adevarul si vei intelege dece este omenirea in pragul distrugeri. Cine face durere pe pamant? uitate in tine si recunoaste cita durere ai facut in jurul tau, uitate la oameni legii, doctori, avocati, lideri religiosi, infractori……, citi si cit de corupti sint si cum stoarce omenirea de tot ce este posibil si benefic, supuninduva la tat felul de legi si TAXE-IMPOZITE care favorizeaza pe liderii vostri pentru as putea croii drum si a zidi locasuri intre stele, si in adincul marilor, cu scop de a „purifica” acest pamint~omenire, dupa care sa revina ei din nou pe pamint,[turnul Babel este real].  Acestia nu rezolva problemele, ei mai rau le incilcesc caci au nevoie de clientela naiva, caci din asta traiesc. Daca ar fi toti oameni corecti, ce clientela ar mai avea acesti vampiri demonici enumerati mai sus [cu mici excepti]? Tu care zici ca nu ai facut rau ~ pacat, cerceteaza Iacov cap.4, vs.17, acum daca ai inteles, cerceteaza 1Ioan cap.3, vs.8. Fii intelept Adame si foloseste filtru Matei cap.7, vs.12. Tu Adame te poti zidi si a te naste in imparatia lui satan sau in imparatia lui Isus Hristos, aceasta este PUTEREA ta; DE A DECIDE SI A TE ZIDI IN UNA DIN ACESTE IMPARATII. Cu durere trebuie sa spun ca RomÂnia este un focar de pui demonicii ai satanei, este aproape inposibil sa treca ~ 4 ~ si sa nu fie inbratisat satana si iubit dind nastere la alti pui de demon care in final vã va poseda. Dar constat uimit ca Creatorul, chiar voua va deschis aceasta usa pe care vo prezint eu in aceste postarii. Mare pace si fericire ati avea de lati alunga pe Â3 , care este imparatul vostru asa cum si vedeti el find la centru; Rom  nia. Acum voi care va iubiti copii si nepotii~stranepotii va sfatuiesc in numele Creatorului nostru sa copiati si sa pastrati toate aceste postari, caci ce este scris se va inplini, caci gura Creatorului nostrum a vorbit vorbeste si va vorbi. Dar vine ziua cind satana se va minia foarte rau si va interzice aceste postari sa mai fie publicate.

¶         Ecuatia; 31 Z. Scris in 6 iunie 2013. – Despartirea APELOR de sus de apele de jos ~ transferul apelor [curate] de jos in apele du sus [pure]. 1A=Dumnezeu, 2Ã=Duhul, 3Â=Lucifer~Satana, 4B=Sfirsit, 5C=?, 6D=Adam, 7E=Om, 8F=Cuvintul, 9G=Isus.

1A)  1A +2Ã+3  +4B#+5C+6D+7E+8F+9G=       45+   54=   99        45+↓

1D) 11I+12Π+13#+14   +15+ 16 +17 +18 +19 =     135+ 531= 666     135+    135+↓

1E)  21+22#+23  +24  +25 +26 +27+28+29 =     225+ 522= 747      225       225

1Z) 31#+32 +33  +34 +35 +36 +37+38+39 =       315+ 513= 828      405      360

1Â) 41  +42 +43  +44 +45  +46 +47+48+49 =  ^ 405+ 504= 909

1G) 51  + 52 +53 +54  +55  +56 +57+58+59 = * 495+ 594= 1089

10+20+30= 60 si fac parte din adinc.

– Acum ascultati Cuvintul Celui ce va creat, voi toti din prezent si din viitor; Acum se insereaza, in miezul noptii va fi icheiata ziua Mea ce vam daruito; DIMINEATà [96]42/6=144, ZI [42]0/6=48, SEARà [53]17/8=78, NOAPTEA [87]42/6=135144+48+78+135= 405 Amin. Da! in acea NOAPTE va veni A find Dumnezeu si astfel se incheie NOAPTE A. Citeva explicatii; Rezultatul de la rindul 1A) 45~99 sint apele de sus cu care Creatorul a creat creatia . Ape[27]18/9=54+45=99, [1+2+… 9=45]. Cerceteaza; 2Petru cap.3, vs.5, Apocalipsa cap.21, vs.6, si cap.22 vs.1, in Ieremia cap.2, vs.13.[ ] Aceste ape sau tulburat de 3 este LUCIFER[93]39/12/3 FOST cel mai mare intre ingeri, care a dorit sa se inalte ma presus de Creator in vremea lui 4B#[razvratire ~ potop] si din acest motiv a fost aruncat inpreuna cu 0 treime de ingeri, cu destinatia pamint in 10H[ziua 3 in care sa facut pamintul ssi asezat in 10H, vezi figura ceasul vremurilor]. In 11I el primeste numele de SARPELE ~ SATANA[66]21/3, [1+2+…+11I= 66 si incepe sa domneasca din 12Î, Ioan cap.14, vs. 30. Sarpele ajuns pe pamint a cautat sas mareasca „imparatia”, inselindul pe OM. In 13J# a fost cucertit OMUL [si a murit] a avut loc potop [13=4], pamintul inpreuna cu ADAM a fost izgonit din prezenta Creatorului, izgonindul spre 14K in intunerec, numita de oameni de stiinta, ERA INTUNERECULUI de 10.800 ani, sau noaptea galactica, [vezi fig. ceasul vremurilor]. In 22 S [22=4] a avut loc potopul lui „Noe”, insist sa tineti minte urmatarea afirmatie; uni oameni in cercetarea lor in cronologia omenirii, au constatat ca in S22 a fost creat Omu, eu nu contrazic aceasta cercetare a lor dar continu si afirm: continua Omul in forma speciei noastre actuale, Om creat a fost si inainte de S22 [  ]. In 31Z [31=4] are loc potopul Fiarei~Adam~Prorocul mincinos~Satana~Pamintul. Rindul 1D) si 1E) sint apele de jos. Cerceteaza Apocalipsa cap.17, vs.15 Rezultatul de la rindul 1D) 135~666 este codul final al oastei inparatiei lui Satan. ADAM[24]15/6=45×3= 135+531=666. Rezultatul de la rindul 1E) 225~747 este codul final al celor biruitori, acelor care au urmat calea Soarelui neprihanirii [Maleahi cap.4, vs.2], dela ;

RÃSÃRIT [ 103 ] 22 /4 = 129

APUS        [ 68 ]  23 / 5 =  96 

.                  171.  45.   9.   225

Da! startul sa dat la Rasarit, Genesa cap.3, vs.24 si cap.4, vs.16. si se va incheia la Apus in Miezul Nopti. Acestia nu sau abatut pe calea lor, mergind inspre miaza-zi sau miaza-noapte, ei au mers drep, chiar daca au mai cazut in laturi, dar in final au ajuns la Matei cap.8, vs.11 si 12, [8+11+12= 31Z]. Cercetati cu atentie urmatoarea analiza; ISUS[81]18/9=108,~81+Adam45=126+18=144+  Noe72=216+9=225. Cei 144 este cel din tîi rod, cei 216 este cel deal doilea rod [neamurile]. Deci;144+216= 360 de grade, cerc inchis. In momentul inpliniri codului 225, are loc prima ÎNVIEREA, cerceteaza Apocalipsa cap.20, vs.4 si 5, si in Marcu cap. 12 începînd cu vs. 18 pînã la 27, cu titlu despre înviere; adunam toate versetele = 225. Sa adunam versetele dela ultima pagina a Bibliei = 225. Dar cei din rindul 1D) Adamii lau scos pe 81 din calcul, amintitiva de acea formula; Isus din El prin El si pentru El. Adam45+Noe72=117+Fiara99=216. 216 – 81=135+531=666. In final pot sa spun ca se intilnesc doua coduri de 216, unul [ – ] si unul [ + ], 216 x 2 =432 + 234 = 666. La cel de aldoilea cod 216[fals] se aduna Satana [66] rezultind 282 find URICIUNEA PUSTIIRII =282.  ADAM[24]15/6=45 ~ 24×15=360×6=2160, este incheiat cercul de 360 de grade si urmeaza perioada de 2160 de ani de trecere prin centura fotonica, timp in care se RUP PECETILE, se deschid cartile se fac SOCOTELILE si are loc TRANSFERUL prin foc find scos de partea cealalta doar aurul curat cu cel ce a adus ROD[45]18/9= *99, 1Corinteni cap.3, vs.13, Amin. Da este hotarit de trei ori hotarit si nu mai este nici o zabava ! Rindul 1Z). reprezinta vremea limpeziri a apelor si a masurari lor urmind despartirea pentru vesnicie [∞ infinit]. Rindul 1Â) si 1G) arata urmatoarea destinatie a celor doua categorii de ape. Rezultatele de la rindurile; 1Z), 1Â) si 1G) fac parte  din SFERA INFINITULUI si ele sin explicate intro anumita masura in postarile actuale. Pentru 1G) va sugerez sa aveti in calcul acel numar ce lam numit numarul izgoniri~usa inparatiei Creatorului 14.2857. – Trebuie sa intelegem caci aceasta carte Sfinta Biblia este scrisa in coduri si este inteleasa prin credinta doar de cei ce o cred cu adevarat si aceasta credinta le va descoperi formula de intelegere. Este minunata aceasta tehnica. Este foarte important; in atacul unei forte armate, sa nu fie descoperit si divulgat tehnica de lupta si a armei ce va fi folosita in potriva inamicului Astfel inamicul va fi luat prin surprindera si demonii inpreuna cu oastea intunerecului vor cadea in adincul infocat, asa cum cade grindina {ploaia de gheata}. Ei acum rid de fii luminii considerindui fanatici si rataciti, caci uni cinta alti pling alti se roaga la peretii~vorbesc singuri, dar in ziua inplinirii codului, acesti fanatici, prin tehnica lor de lupta vor darma zidul demonic format de-din fii intunerecului.
¶   Mesaj primit de la Creatorul acestui univers in data; 16/10/2013.  ora 12 am.
El mia dictat si eu am scris;
COD:
*  1.8.’9.27.’36.4’5.63.'[51].7’2.81.'[9Ø].1′Ø8.[3].’216
^       00000.3.6.1’1.24.’31.6’6.13’2.13’5.19’8.[6Ø]
socotestel si gindeste.

Pe parcursul timpului voi mai aduce explicati la diferite aliniate din aceasta si celelalte postari……………….va urma……………….

Dati acest mesaj mai departe. Contact; gavrilacinci@yahoo.com   

Ceasul Vremurilor 666 ” 667

23 iun.

Ceasul Vremurilor

CEASUL VREMURILOR explicatii:

–         La baza formari acestor prezentari, sint textele decodificate din biblia traducerea Cornilescu, reprezentind Cuvintul Creatorului.

–         Imi cer scuze pentru greselile gramaticale. Pentru a intelege cum se afla [formeaza] aceste coduri va sugerez web. https://gavrilamesager.wordpress.com   sa cititi postarea nr.1 cu titlu FORMAREA UNUI COD.

Iata taina figurilor prezentate mai sus: Cuvintul este cel ce neo descopera, cerceteaza in Coloseni cp.1, vs. 15 pina la 20 si in Romani capitolul 11 vers.  36 , [tine minte acet numar 36 ].Isus din El, prin El, si pentru El sint toate lucrurile. A Lui sa fie slava in veci !  Amin.

–  FIG. 1 din documentul atasat se numste PIRGA CREATIEI si are valorile; 1___8, 8___1, 18, 81, ~ „108, 801”, acestea se schimba [in ochi nostri] in functie de unghiul din care intri in contact cu ele [privite si cunoscute~intales adevarul]. Toate aceaste numere [VALORI] sint cuprinse si subordonate in Cuvintul PORUNCÃ=[108]. Cerceteaza Genesa cap.2, vs. 7 [om=7], TÃRÎNA[78]24/6= 108, acest cod este in curs de developare, datorita faptului ca intre 1 si 8 exista acel GOL [0]conceput~creat de Adam prin ne ascultare. Deci copozitia [valoarea] din care a fost creat omul este identica [de aceas natura] cu compozitia [valoarea ] existenta pe pirga creatiei, dar zero reprezinta lipsa Duhului de Viatã, [adica Ã2 ]. TÃRÎNÃ[79] 25/7= 111. Acel zero trebuie inlocuit cu Trinitatea; Dumnezeu 1+ Isus 9+ Duhul 2= 12= 3, [108+3= *111], cerceteaza la Apocalipsa cap. 21, vs.9;… Mireasa[79]25/7= *111. Trebuie sa cercetati cu o atentie maxima dualitatea intre Tãrînã si Mireasa. Din Tãrina se naste prin Duhul, Mireasa, avind formula; Tãrîna+ ~,[palaria lui ã find Duhul]. Deci este foarte clar; de nu accepti transformarea Trinitati 3, vei ramine tãrinã si te vei intoarce in tãrinã find hrana SARPELUI. Este minunata Intelepciunea Tatalui ceresc, cerceteaza; Genesa cap.2, vs.7 si cap. 3, vs.14, si vs.19. Pe acest cod 108 este intemeiata [zidita] biserica [imparatia] lui Isus, cerceteaza Matei cap.16 [om16], vs.18 [Isus18];…Piatrã[78]24/6=108. Acum cred ca se intelege dece Isus Ia zis lui Petru ; inapoia mea Satano. Biserica trebuie sa fie subordonata acestei Trinitati cerceteaza Coloseni cp.1 vs.18, sa il inlocuiasca pe acel zero cu 3 Trinitatea. Cerceteaza la Ioan cap.13 vers.19: ……. Eu [33] + Sint [75 ] = 108 . Isus [81] 18*=9, sau {81+18+9= 108}. Uauu, Uauu, Uauu, Isus 108 la fel ca Omul care nu a ascultat porunca Creatorului !???  Da, cereteaza 2Corinteni cap.5, vs.21 se aplica aceasta formula; Pacat[51]24/6= 81=Isus[81],  Isaia cap.53, vs.6, 9, si 12. Tineti minte; aceasta identitate de nume Isus[81]18/9= 108, este atribuita pt. planul creatiei si al rascumparari lui Adam, dar acest Isus este HRISTOS[128]29/11/2= 170 ce sa pogorit din imparatia Creatorului,cerceteaza in Luca cap.20. vs.41 pina la 44, cu titlu al cui fiu este Hristosul, adunam versetele= 170 Hristos. Sa revenim la cdoul lui Isus; !!!18*+Din [34] + El [22] + Prin [68] + El [22] + Pentru [114] + El 22 = *300 .  Dumnezeu [136] + Isus [81] + Duhul [83] = *300 .  Dar DURERE MARE ; Adam a renuntat la acel 18*Isus  de la inceputul acestei definiti, asa cum am aratat si in postarea nr.1 facerea omuli si analizati rezultatul:   

din +    el + prin +     el  +pentru +   el .

34 +   ↓       68    +     ↓          114         ↓     =   216= cod Sfirsitul  

          22      +            22      +              22    =   [66]= codu Satana

Sa adunam rezultatele; 216 + 66 = 282. Uriciunea [126] + Pustiirii [156] = 282.   Sfirsitul[162] 45 / 9 = 216. Isus intra in ecuatie de trei ori plus El. Citeste in Ioan cap.1. Deci cerceteaza; 123+456+78= 657 si cuvintul 8 sa facut trup; (o taina 27=9), 657+9= 666(+) ≈ 123+456+789= 1368, DUMNEZEU[136] 55/10/1. Obs.; [1368+8631=9999].

Toate cele 4 schite din fig. 1, 1G ne arata ce a EXISTAT LA INCEPUT [ valori notificate in coduri ].Cine este intelept sa cerceteze in ce domeni aceste 3 numere [36,  9,  45] tine rolul major si va intelege mai usor ce incerc eu sa explic. [ 36 + 9 = 45 x 9 = 405 ] Prezint citeva rezultate de coduri:  Dumnezeu = 1, Cuvintul = 8,  Isus = 9 si el apare individual in ziua a doua a creatiei in Inparatia creatorului si pe pamint apare [se naste] in 27V ceasul vrmurilor, purtind autoritatea si identitatea acestor trei; Dumnezeu 1 + Cuvintul 8 + Isus 9 = 18. Codul complect al lui Isus[81]18/9= 108. Dar dupa inaltarea la cer a lui Isus, el a Trimis Duhul Sfint la cei cel slujesc. Duhul = 2, „Lucifer” = 3[lucifer…] el se transforma in Sarpele = 3 adica Satana = [66] 21 = 3. Trebuie sa tineti minte acest COD 66 al lui Satana, deoarece la el se mai adauga codul ADAM = 6 inpreuna facind 666 . Deci  la inceput este 1><8 amindoi find capeti de bara si tot odata ei formeaza bara, asa ca Ioan nea spus un adevar foarte mare. 1 are spatiul pina la 2 si in acel punct este format 2 si 2 are spatiu pina la 3 ……, in doi exista doi de 1, in trei exista trei de 1, …  adunam in aceasta forma toate unitatile pina la opt si obtinem rezultatul 36, cod; infinit 36/ 9, Dumnezeu [1 36]55/10/1, Inceputu[136]55/10/1, cine este acest Dumnezeu[136]??? ~ Imparatul[136]. Trebuie sa tinem minte de aceasta mentiune ce am facuto referitoare la SPATIU, deoarece este foarte importanta in momentul cind sa format SAPTAMINA CREATIEI , acel spatiu este un MISTER foarte mare in inbinarea zilei a sasea cu ziua intii. La fel si fig. 1G, trebuie tinuta minte deoarece cu acest cod [45=9] se incheie prezentarea ce am facuto in lucrarea cu numele de Transformarea  Cuvintului, ecuatia nr. 1 rind i.

– Fig.1A, din doc. atasat. Avem valorile din care sa creat universul cu tot ce este. Dar ele sint identificate personal incepind din prima zi a creatiei. Pina in prima zi a creatiei a fost identificat personal doar 1 si 8 [si chiar 1 in 8,∞], toate celelalte cifre [valori] erau in aceste doua valor 1 si 8. Ahhhh. de ce va este atit de greu sa Il intalegeti pe Creatorul nostru? Priveste si cerceteaza familia speciei umane cum se multiplica. Noi am fost creati dupa chipul si asemanarea Lui 1_8 !  Fiecare cifra este insotita cu litera din pozitia respectiva a alfabetului. In  prima zi [vezi fig.1B] a creatiei a fost luat 8 din linia continua [ramanind 7] si asezat la o distanta de 8 masuri [spati] de la 7 si 6 masuri de la 1 formind prima zi in forma de triunghi in care sa facut Lumina.

– Fig.1B, 1C, din doc. atasat. Citeste Genesa capitolul 1 versetul 2 pina la 5 [daca nu citesti unde iti dau trimitere nu poti sa intelegi acest mesaj] Coduri;  2A find Duhul 2, misca = 20, seara = 8, dimineata = 6, zi = 6. Deci seara , dimineata si zi sint componentele zilei. Adunam codurile acestor cuvinte; 8 + 6 + 6 =  20 find egal cu suprafata de miscare a duhului [ misca = 20 ] acesta find totalul lungimilor laturilor [ 2 laturi de 6 si una de 8]. Conform citatului, aceasta miscare sa facut pe desupra APELOR =cod 36 totalul valorilor existente in pirga creatiei [fig.1g], cerceteaza 2Petru cap.3, vs.5, 6 si 7, ce fel de ape? a cuvintuli ape inteles de noi literalmente sau a cuvintului ape inteles de noi in forma codurilor? care eu intaleg ca inseamna pe deasupra energiilor POZITIVE [valorilor] existente in pirga Creatiei, indepartinduse de pirga creatie pe deasupra apelor din ADINC [„energie” negativa] si cu apele pozitive a format materia. Textul din versetul 2 ne spune ca peste fata ADINCULUI de ape era INTUNEREC[136]55/10/1= 202 ~ Dumnezeu[136]55/10/1= 202, da, exact asa cum vedeti; intunerec ~ Dumnezeu cu coduri identice, de oarece lumina este inconjurata de intunerec, el find invalitoarea Creatorului [Psalmii 18, vs.11]. Oare haina ta nuti poarta forma trupului tau ? Lumina de acea este lumina, sa fie in intunerec si sa lumineze […]. Ape[27]18/9= 54, Adinc[41]23/5= 69 ~ Ape54+ Adinc69= 123, Lumina[86]32/5= 123, Energie[79]43/9= 129, 129-126= 3 ~ Apelor[81]36/9= 126, Materie[87]33/6= 126 ~ Uriciunea[126]45/9= 180, deci putem observa foarte simplu caci din acel cod al [energiilor pozitive], cu 3 sa facut [3 a lucrat pt. a crea materia] si materia sa transformat in uriciune si din uriciune se evadeaza prin~in 18, intrid in napoi in 18 codul inceputului. Acel trei reprezinta Trinitatea; Dumnezeu 1 + Duhul 2 + Isus 9 = 12= 3. Aceasta Trinitate se identifica prin Cuvint dind nastere lui Isus lumina lumi. Lumina[86]32/5= 123 guverneaza aceasta compozitie a Apelor. Cerceteaza in Iov cap.26, vs.10. Deci LuminA 123 a facut [luminat]  LuminÃ[87]33/6= 126 si astfel sa ajuns la codul 126. Tot odata trebuie observat codul final la Lumina 123 existind in ordinea corecta crescatoare. Aceasta ordine a codurilor a fost incîlcita de Adam [satana] asa cum vom observa pe parcursul acestor prezentari, rezultind 132. Informatia de sus trebuie sa vo prezin in alta forma chiar daca nu va fi inteleasa ACUM : Energia Pozitiva [apele de sus] se misca peste fata apelor [„energiilor” negative]  din adinc care se gaseau in intunerecImparatia Creatorului sint apele de sus Lumina, Omenirea cu toata materia si energia negativa formeaza apele de JOS Intunerecul  din adinc care se gasesc sub domnia lui Satana 66, Ioan cap.14, vs.30,=44, dar peste aceasta domnie stapineste si domneste apele de SUS ~ ISUS LUMINA LUMII. Apele  de sus sint pozitive [+] VII, apele de jos sint negative [-]  Moarte. Toata specia umana, supravietuieste pe aceste doua faze energetice [pozitiva si negativa]. Nu exista a treia faza, cea de mijloc. De vei incerca sa supravietuiesti in viata umblind pe amindoua faze, vei fi electrocutat [curentat]. Cerceteaza cu atentie marita Cuvintul Creatorului ce se gasaste in biblie si vei gasi multe confirmari ce sustin informatia de sus. Este gresita expresia „energie” negativa, negativul [-] nu are putere, tine firul de curent [-] in mina si vei vedea ca nu ti-se intimpla nimic. Dar omul a fost creat pe firul de curent [+] si in acest caz cind te atingi de firul [-] vei ARDE cind va intra curentul [+] pe fir. [   ] Deci avem  formata prima zi punind lumina [ Cuvintul = 8 ] in intunerec pe axa creatiei a acelei zile si astfel sa facut DIMINEATA, citeste in Apocalipsa capitolu 22 vers.16; cod LUCEAFARUL = 81, adica Cuvintul 8 si Dumnezeu 1, acestea dau nastere la 9 ISUS = cod [81],18, 9, si el se identifica in ziua 2= Duhul. Cuvintul Creatorului este Lumina, deoarece in multe texte aflate in biblie ne spune acest lucru. De retinut ca zilele creatiei nu au noapte, doar seara, dimineata si zi. Noaptea apartine diavolului – satana si inacesta noapte a fost izgonit Adam inpreuna cu pamantul. Lumina a fost despartita de intunerec. Astfel avem formata ziua intii cu dimensiunile mai sus aratate, compusa din 3 laturi, 3 colturi si 3 cifre. Latura de la baza de lungime 6 unitati [ masuri ] reprezentind cuvintul ZI = 6 find  EGAL cu cod VREME = 6 si el contine restul valorilor ale Creatorului. Latura de 8 masuri reprezentind cuvintul seara = 8 si latura verticala de 6 masuri reprezentind cuvintul dimineata = 6. Cele 3 cifre din colturi; 1A cod Dumnezeu = 1,  7E cod timp = 7,  8F cod Cuvintul = 8 find asezat pe axa ca Lumina din acea zi. Aceasta Lumina are puterea de a vindeca [transforma] si transfera apele de JOS in apele de SUS. Atrag din nou atentia asupra masuri [spatiului] de la 7E din fig.1 C. In zia 2 = Duhul 2,  pe axa creatiei avem 9G Isus si in aceasta zi Creatorul a facut cer. In ziua 3 = Lucifer 3 si se transforma in Sarpele = 3 find Satana = [66] 21 = 3, in aceasta zi sa facut pamintul asezindul pe axa creatiei la punctual 10 H. In ziua  4 sa facut luminatori si au fost asezati pe AXA la puctul 11 I. Ar trebui sa ne intrebam ; ce luminatori mai trebuia daca lumina exista din prima zi si a despartit atunci lumina de intunerec. Cei ce doresc cu adevarat sa cunoasca si aceasta TAINA, Creatorul le poate sa o descopera. In aceasta forma creatorul continua creatia asa cum ne este prezentata in Genesa cap. 1 pina la versetul 31. RETINETI 1 pina la 31,  aceste numere [text] formeaza CEASUL VREMURILOR la 31 este SFIRSITUL universului nostru si a speciei umane. 3+1 = 4, codul la cuvintul SFIRSIT = 31 = 4, fig. 4 ceasul vremurilor se termina cu  31 Z = 4 = SFIRSIT, mai multe dovezi pe acest cod vor vi prezentate in explicatile de la fig. 4.

– Fig. 2, din doc. atasat. In aceasta figura este prezentata o creatie perfecta, care se manifesta in norme perfecte ; Deci  Creatorul a CREAT SASE ZILE. Citeste in Genesa cap.1 vers. 31. si cap.2 vers.1 pina la 3. ne arata  foarte clar ca Creatorul a facut SASE zile, a SAPTEA zi a fost si este inaintea zilei intii, ea este ziua Creatorului, ea este o parte, din EL care este infinit [ vezi fig.1], dar in urma formari saptamini , aceasta a dat o noua forma cu noi dimensiuni zilei a saptea.  Ea se gaseste in INTERIORUL [ mijlocul ] stelei CREATIEI. Tot odata in aceasta zi nu a mai fost seara si dimineata. Este o ZI continua, aceasta este ZIUA CREATORULUI, Deci codul 7; Timp = 7, Odihnit = 7, CREATOR = 7. Ziua a saptea este formata [inconjurata] din cele 36 de unitati [ valori ] ce au existat pe PIRGA CREATIEI. Aduna toate punctele de la baza fiecarei zi din stea; 6 x 6 = 36.    [ 36 + 9 = 45  x 9 = 405 inplinirea vremurilor ] , cerceteaza fig.4 si aduna toate numerele de la 14K pina la 31Z = 405. Satana[66]21/3= 90×3= ^270, Adam[24]15/6= 45×3= ^135 ~ Satana 270^+ Adam135^= 405, [dece inmultim cu 3 ? explicatia concreta o gasiti in postarile actuale]. Cine este acest 135 ? El este cel ce nu sa supus legilor Creatorului, ne acceptind transformarea si in final incheie ramanind unealta [slujitorul] lui Satana 90+  Adam45= 135,[135+531= 666]. AMIN [ 45 ] 18 = 9 . Masura totala a Saptamini Creatiei [stelei] este de 120 de masuri [valori], fiecare zi are [6+6+8= 20] x 6 zile= 120. Acum cred ca se intelege de ce ziua 6 se uneste cu ziua 1. Dar 7 care a existat la acel capat de bara [ vezi fig.1C ] isi ia locul in centrul creatiei. Astfel virfurile stelei formeaza un CERC perfect si Pamintul [ Tera ] are o rotatie FIXA in jurul Creatorului. NU STIM cite vremi [ ani ] pamintul a urmat aceasta rotatie FIXA. In momentul in care Omul nu a mai respectat poruncile Creatorului, pamintul a fost indepartat de Creator.

– Fig. 3, din doc. atasat. In aceasta figura este prezentat cum a fost indepartat pamintul de Creator; Observam ca in ziua 1 la capatul barei apare 7. Deci Creatorul a pus o unitate [ masura ] din 7, intre ziua 6 si ziua 1 si apare acel SPATIU [ masura de 100 ani ] care schimba traiectoria pamintului indepartindul de Creator. Acum in interiorul creatiei ramine 6. Cuvintul Creatorului ne spune in biblie la 2Petru cap.3 vers. 8; ca o zi = 6 de a Lui esta ca o mie de ani [ ai nostri existenti pe al cincelea cerc, tinind cont de vremea cind a fost pronuntat aceasta mesaj], trebuie sa observam in figura la baza fiecarei zi exista 6 masuri. Acestea sint 600 de ani la fiecare zi, dar eu inclin sa intaleg ca acestia nu sint ani terestri pe primul si al doilea cerc. Sa revenim la acel spatiu intre ziua 1 si 6. Acesta a facut ca pamintul sa se indeparteze de Creator si la fiecare rotatie de 7 zile in jurul Creatorului se mai adauga 100 ani [masura]. Acesti 100 de ani [ masura ] apar in continu datorita faptului ca pamintul se INDEPARTEAZA continu [expansiunea universului] si la fiecare rotatie cercul [spirala] se mareste cu 100 ani [masura ] si tot odata CRESTE si VITEZA de ROTATIE in jurul Creatorului. Aceasta masura de 100 este exact cum este cordonul de alimentatie la bebelasul care sa gaseste in burta mamici. Acest univrs este alimentat cu acea masura de 100 pina ajunge in starea necesara pentru inplinirea NUMARULUI celor alesi [nascuti din nou] si atunci va aparea lumea Rascumparatilor [mintuitilor] cu Domnul lor Mielul Hristosul lui Dumnezeu. Deci in interiorul stelei  CERCUL 1  la baza zilei avem cite 600 ani [masuri], in virfurile stelei  CERCUL 2  avem 700 ani la fiecare zi, CERCUL 3 [SPIRALA] avem 814.2857…. ani la fiecare zi a creatiei, etc. Cercul 3 porneste de la K14 si se termina la R 21.  Cercul 4 se termina laW 28. Fiecare cerc [spirala] incepe si se sfirseste in bratul lui 7, formind saptamina CREATIEI de 7 zile. Nu indraznesc sa spun cit de batrina este creatia pamintului deoarece nu stim cite vremi [ mii – milioane de ani  ] sa rotat pamintul pe CERCUL 2 PERFECT, timpul petrecut de pamint pe acest cerc POATE fi de mi – zeci de mi – milioane de ani, [ADAM este categoria de oameni decazuti] . Se poate afla cite vremi [ ani ] sint decind Creatorul a indepartat pamintul inpreuna cu ADAM si pina in prezent. Cind mentionez cuvintul zi sa nu o confundam cu o zi de anoastra de 24 ore. Este vorba de o zi a creatiei si o saptamina a creatiei cu dimensiunile mai sus aratate.

– Fig. 4, din doc. atasat; Aceasta fig. Este foarte bogata in informatii. Ghid; STEAUA; Este IMPARATIA Creatorului sau putem spune Saptamina Creatiei cu valorile Creatorului. Centrul Ei este centrul Universului. AXA; este linia dreapta ce porneste din virfurile stelei si ea ne arata exact cind porneste o zi [vreme ] si cind se sfirseste acea zi [vreme ]. CERC; [ Spirala ] reprezinta Cerurile si arata de cite ori sa rotit saptamina Creatiei, tragind cu Bratele dupa ea toate galaxiile si planetele. De ce exista acest cerc? Citeste in biblie la Isaia capitolul 40 versetele 21, 22 si 26. BRAT;  Liniute intrerupte in ordine [dimensiune] crescatoare ce da forma de semi cerc si ne arata directia de indepartare pe care a parcurso si o parcurge planetele de pe bratul respectiv de la punctul Creatiei. Putem numi aceste brate; BRATELE CREATORULUI. Trebuie observat ca intre doua axe exista  SAPTE LINIUTE reprezentint cele sapte zile ale saptamini. De retinut minte; cind saptamina Creatiei a focut o rotatie complecta, planeta a parcurs distanta de la o AXA la alta pe cercul urmator. Deci planeta parcurge spirala rotatiei de 7 AXE si se indeparteaza de centrul Creatiei ajungind pe Cercul [spirala] urmatoare la punctual de pe axa urmatoare. Bratul pamintului [tera ] este de la; 10H, 17N, 24T, 31Z. Cred ca nu gresesc daca afirm ca acest brat oameni il numeste CALEA LACTEE, cu sistemul nostru solar [ ??? ] CIFRELE cu literele sint coduri [valori] ale Creatorului care detin rolul major in vremurile respective. De ce avem cifre? Citeste in Isaia cap. 40 vs. 26. Fiecare cifra este insotita de litera respectiva din ORDINEA alfabetica. Aceasta ORDINE da nastere CODURILOR CUVINTELOR. SPIRALA mica 3Â …. 31Z; Este zona de actiune intense a lui 3Â adica Sarpele 3, Satana 3. Asa cum vedem in schita, el este intre Creator si Bratul pe care se afla pamintul, formint un zid de despartire intre Creator si omenire [ acest zid este format din; faptele, vorbirea, gindirea….. negativa a oamenilor [adamii] ]. Deci omenirea [adamii] il hraneste pe satana si astfel el se dezvolta si acumuleaza putere incercind sa izoleze complect omenirea de Creator si sa isi INSTAOREZE DOMNIA PE PAMINT COMPUSA DIN ADAMI sub steagul „666” ACEASTA ESTE TAINA STELEI IN 4 COLTURI. [Stea in 4 colturi??? cere intelepciune Celui ce tea creat si cerceteaza acest mister] .Trebuie sa mentionez caci din multe texte existente in biblie, stim ca din momentul rastigniri lui Isus Hristos si invieri Lui, acel 3Â Satana a fost aruncat pe pamint si nu mai are acces in acel loc in Inparatia Creatorului. Adica in ziua 3 Â, a saptamini. De tinut minte; Un VEAC este o perioada de timp, compus din un numar de vremi si se incheie cu un POTOP – dezastru – foc, avind ca cod; 4, 44, 444,[444+444=888], [4 +44+444=492+ 3 ? Â sau 3 ? Trinitatea = 495]. Specia umana are parte de TREI VEACURI [trei fete ale piramidei care provin din prima fata].

Sase   Sute   Sase   Zeci   Sase

[53]+ [79]+ [53]+ [54]+ [53]= 292= 13=  4

17    + 25   +  17   +  18  +  17   =  94 = 13=  4

8      + 7     +   8   +    9  +   8   =  40 =  ~     4

Tema de casa: Aflati cui apartine codul, sute [79]25/7=111 si codul zeci [54]18/9=81. Restul = ? si separatil in calcul. Pentru o adinca cercetare. Codul 111 este al Miresei unita cu Trinitatea, codul 81 este alui Isus prin care a fost rascumparata Mireasa ♦! , codul celor trei de sase = 234 pe care la inversat satana si rezulta 234+432= 666 reprezinta Adamii care nu au acceptat Jertfa rascumpararii. In fig. 4  sint trei prezentari suprapuse;

1.      Elementele creatiei sau valorile creatiei [notate in coduri, cifre si litere].

2.       Masuri in timp.

3.       Traiectoria parcursa de planete. Asa cum am mai facut de cunoscut si in prezentarile anterioare, doresc sa reamintesc citeva coduri; Dumnezeu 1,  Duhul 2, Lucifer 3 [ Sarpele 3, Satana (66)  21=3 ], Cuvintul 8, Isus 9. In ziua 3 la punctual 10H sa facut Pamintul [tera]. In ziua 4 la punctul 11I sa facut Luminatori ca sa lumineze pamintul si sa ne ARATE VREMURILE, Citeste in Genesa capitolu 1 vs. 14. Retineti aceasta afirmatie de oarece pe cercul [ spirala ] 5 ne intilnim cu aceasta AXA la punctual X29 anul 2014 in ceasul vremurilor [c.v],  [ 2012 calendarul oamenilor , c.o.]. Noi Oameni avem un Creator minunat: El face o exceptie pentru cei ce nu pot trai prin CREDINTA,  ATEI~necredinciosi~Toma si le permite sa cerceteze vremurile si sa le cunoasca, Luca cap.19, vs.44. Deci in 2014 c.v. [ 2012 c.o.] ne vom afla exact pe axa pe care sa facut luminatori mai sus mentionati si astfel se formeaza o ALINIERE a planetelor cu centrul creatiei. Acest fapt este dovedit si de oameni de stiinta si dovada lor confirma ca aceata prezentare pe care vo prezint este adevarata si nu este nascocirea a unui om cu idei. Aceasta nu inseamna ca aici se sfirseste lumea. Eu nu am nici o informatie care sami spuna asa ceva. Dar RETINETI ca intram in ATREIA ZI si conform Cuvintului existent in biblie, in A TREIA ZI LA MIEZUL NOPTI va veni ISUS. Tot odata nu uitati ca zilele Creatorului incepe cu SEARA. In atreia zi [seara] omenirea va avea parte te toate plagile si urgiile pregatite pentru vremea sfirsitului, care ne sint prezentate in Apocalipsa. Deci intram intro zi [vreme] a distrugeri unei mari parti a pamintului si a Omeniri [Apocalipsa], LUPTA FINALA INTRE CELE DOUA INPARATII; IMPARATIA INTUNERECULUI „666” SI INPARATIA LUI HRISTOS „CEI RASCUMPARATI”. Dupa acea va avea loc domnia da 1000 ani. Dar dupa domnia de 1000 de ani pamintul va disparea [va fi pulverizat] si va aparea un pamint nou. Cercetati cu mare atentie si veti constata ce mari distrugeri va produce aceste doua mari forte [666 si plagile sau pedepsele Creatorului] . Cerceteaza: Daniel cap.12, vs.11 si 12, …. zilele sfirsitului 1290 + 0921= 2211 dela nasterea lui Isus, urmind evenimentele relatate in apocalipsa [pedepsele] cap.6, vs.4, 1209 pagina bibliei in trad. Cornilescu. Daniel cap.12, vs.12; ferice de cine va astepta si va ajunge pina la 1335 + 5331 = 6666 de ani dela potopul lui Noe  pina la Ω.♦ Deci; 6666 : 2.5 [Daniel cap.12, vs.7] = 2’666.4. Acum fii intelept si cerceteaza urmatoarea informatie, am zis cerceteaza si nu crede ORBESTE ce citesti; ultima pagina din biblie are numarul 1223, reversul ei este GOL avind numarul invizibil 1’224 [224+1=225], acest gol este rezervat pentru MIREASA [79]25/7= 111 care va intra in 1224, deci 111 + 1224 = 1335 ziua fericirii profetita de Daniel aratata mai sus. Aceasta taina este reala si Divina si vazuta si inteleasa de cei alesi, asa cum voi toti vedeti si cititi textul depe prima pagina a Bibliei si totusi ea nu are numar 1, dar ea este reala.  Gindeste; 1335 – 1290=45  , 111- 45= 66 . Pagina 1223 +3221= 4444. Apocalipsa are 404 versete + 22 capitol + 18 pagini intregi = 444 Amin. In ziua 6 punctul 13 J a fost facut OMU. Ziua 7 este in interiorul sau centrul Creatiei [stelei]. Asa cum am mai zis mai sus, in momentul cind Creatorul a hotarit sa indeparteze pamintul cu omul existent pe el, a pus acea masura de 100 intre ziua 1 si ziua 6. Aceasta a produs indepartarea pamintului formind SPIRALA ajungind pe cercul Trei la punctual 14 K si incepe [ masura 814.2857…..] de la o axa la alta. Acea masura de 100 [pusa intre ziua 1 si 7] se imparte la cele 7 zile [vremi] ale saptamini Creatiei. Distantele dela o axa la alta; Cercul 1 din interiorul stelei are 600, cercul 2 are 700, cercul 3 are 814.2857…, cercul 4 are 914.2857…, cercul 5 are 1014.2857… de la o axa la alta. Cercurile incepe si se termina in Bratul lui 7 [7E, 14K, 21R, 28W = 70]. Inpartim acea masura 100 la 7 zile,vremi [saptamina creatiei] = 14.2857142857142857142857142857142857, acesta este numarul stabilir de Creator pentru indepartarea pamintului si al omului pina la ziua sfirsitului, formind un cerc spiritual. [ 142857×6=857’142 ~ 142+857= 999 ]. Deci Pamintul a fost creat in 10H ~ Z31 – H10= 21 de ZILE creatoare x 142857 = 2’999’997, [ 997+999+2 = 1998, ! 2’999’997 : 2’997= 1001 + 1’998= *2’999]. Sa adunam cifrele care formeaza numar 142875= 27.Veti spune ca este o nebunie ce prezin eu, dar Creatorul meu este Viu si nu TACE. Pitagora ne spune si el ceva cu; 3,142857 ?. Tot odata acel nr. ne arata expansiunea universului pe durata unei vremi sau putem spune zile [a creatiei]. Eu numesc acest numar, NUMARUL  IZGONIRI , care iasa din POARTA  IMPARATIIEI CREATORULUI, acum deschide biblia in trad. Cornilescu si citeste la Matei cap.7 vs13 si 14 cu titlu POARTA CEA STRIMTA, adunam versetele 13+ 14= 27 analizeaza acest cod cu codul de mai sus 2‘999’997. Asa cum vedeti, stilpi porti sint 2 si 7, in interior avind 99999 = 45+2+7 = 54. Noul testament contine 27 de carti. Sa aflam largimea porti; 3+4+5+618, Isus=18, sa adunam si stilpi porti; 18+2+7= 27, [2+7=9]. Deci aceasta masura 18 ~ 27 ~ 9  se afla in interiorul acelei masuri de 1oo dintre ziua 1 si ziua 6 si ea este POARTA IMPARATIEI si va fi deschisa pina cind se va inplini NUMARUL celor ALESI rascumparati [mintuiti], citeste in Romani capitolul 11 vers.25 si in Isaia cap. 53 vs.12, dupa aceia se va ichide acea USA citeste in biblie la Luca capitolu 13 versetul 24 si 25, Matei cap.25 vs.10, Iacov cap.5 vs.9. Acest numar inseamna foarte mult in momentul cercetari si el ne da informati indicind vremea sfirsitului. Sugerez celor ce cerceteaza notiunea timpului sa ieie in calcul acest numar; 14.2857, care este inteles 142+857= *999, sirul de cifre A~Z~INFINIT se reduce la grupe de cite trei cifre. Apocalipsa cap.13 are pagina 1’215 ~ 215+1 = 216[vezi analiza codului fiarei]. Acum cred ca se intelege dece a existat si exista atitea probleme cu fixarea calendarului….~…. deoarece universul este in expansiune.   – *** Intrarea lui Isus in planul de mintuire [ Salvare ] a intregi omeniri  [adamii], care il accepta. Citeste in Matei cap.1 vers. 20 si 21.  ….ce sa zamislit in ea este dela Duhul Sfint. Ea…. FIU…numele ISUS….El va MINTUI…. .Vezi si la Ioan cap.1 vers 14; Cuvintul sa facut Trup. Cerceteaza urmatoarea analiza , in paralel cu fig.4 ceasul vremurilor: Duhul=29=11=2, Fiu=18=9, Isus=18=9, Mintui=34=7, Cuvintul=53=8, Trup= 27. Priveste fig.4 si sa punem in cuvinte aceste coduri: Duhul din ziua 2 a luat Cuvintul si a zamislit in Maria un Fiu Isus intrind in V27=9 [Trup=27] pentru a readuce pe ADAM la valoarea lui de Om 34 = 7. Aceasta este una dintre dovezile ce ne arata ca vremea nasteri lui Isus a avut loc in V 27 ceasul vremurilor. O alta dovada este ca Isus sa pogorit in APELE DE JOS, cod APE[27]18/9= 54, [ 54 x 4 fete ale piramidei = 216 ], [54 x 3 = 162 ], 3 fete ale piramidei in care supravietuieste Adam, 3 vremi, 3 zile, de 3 ori Sfint. trebuie sa tineti minte aceste coduri; 216 si 162 inclusiv codul complect al cuvintului APE 27’189 ~ 189+27= 216. Fiecare zi a saptamini [creatiei] are 20 de masuri, adica; 2 laturi cu cite 6 masuri si una de 8 = 20. Adunam cifrele din interiorul stelei de la baza fiecarei zi; 1+2+3+4+5+6=21 [21 vremi]. Din informatile ce leam prezenta pina in prezent ne arata ca in fig. 4 la  punctul 30Y se inplinesc acele 20 de masuri [vremi] si pina la punctual 31Z mai este o masura [vreme] in total find 21. Aceasta informatie ne spune ca pina in 30Y [anul 3028] sau folosit toate masurile [20] ce compun FORMAREA UNEI ZILE [formarea unei inparatii] si urmeaza prezenta lui 9Isus urmind sas instaoreze domnia de 1000 de ani dupa care va avea loc JUDECATA. Trebuie sa tinem cont de ce scrie in Apocalipsa 20 vers. 7 pina la 9, acest text ne face sa intelegem ca dupa domnia de 1000 de ani, diavolul cu slujitori lui vor mai incerca odata sa lupte  inpotriva lui Hristos si rascumparati Lui, deci va mai fi UN CEAAS al razbunari. Asta ne da de inteles ca domnia de 1000 ani incepe cu putin timp inainte de Y30 si se incheie inainte de Z31 facind loc in final acelui CEAS al razbunari. Asa cum ne arata codurile, la Z31 este sfirsitul tuturor evenimentelor [vremurilor]. Fii intelept si cerceteaza aceasta informatie, vremea din X 29 = 11 = 2, Hristos = 29 = 11 = 2 ,  AMIN [45] 18 = 9,  Isus [81]  18 = 9, SFIRSIT=31=4, ceasul vremurilor se incheie cu Z31=4. Mentionez si accentuez urmatoarele; Cuvintul Creatoruluiprezentat in biblie ne spune de mai multe ori caci zilele din urma vor fi scurtate pentrul motivul ca daca nu ar fi scurtate, NU AR MAI RAMINEA NIMENI IN VIATA  si alta exemple de acest fel. Deci acest fapt ne arata ca toate aceste date referitoare la sfirsit au fost stabilite de Creator, dar hotarirea Lui este sa sfirseasca aceasta  lucrare mai REPEDE decit a fost planuita. Aceste evenimente se vor intimpla inainte de a se inplini datele (anii) ce le prezint eu in aceasta lucrare. Numai El stie cu cit va fi mai repede incheierea acestui PLAN ~ VEAC si nici nu trebuie sa ne intereseze sa stim exact cid va veni El. Pentru mine sau pt. tine poate sa fie chiar la noapte. Nu sti cind ti se va lua sufletul din trup si vei muri. Ori cum pt. mine aceasta este dorinta cea mai mare, de sar intimpla in noaptea aceasta as fi FERICIT. Trebuie sa observam pe bratul 10H locul unde a fost asezat pamintulu pina la punctual 31Z avem 21 de liniute, adica 21 de vremi,  20 pina la 30Y venirea lui 9Isus + 1vreme = 31Z domnia de 1000 de ani in total de la locul unde a fost asezat pamintultul si pina la sfirsit find 3 SAPTAMINI [pamintul sa aratat in ziua trei]. Daca vei numara intervalele intre axe de la 10H pe spirala pina la 31Z vei avea 21 de vremi [zile]. Retinet: Omul-Adam are de suprvietuit pe pamant 21 de vremi; 31- 6 ziua in care a fost facut omul=25 – zilele de odihna, care apartin Creatorului [a saptea] 4 = 21 de vremi. Asa cum am aratat  mai sus la fiecare vreme [zi] a fost adaugat acel NUMAR al IZGONIRI 14.2857…, el find luat din acea masura de 100. Noi avem 3 SAPTAMINI [ in TERMENI de timp ai grilei creatiei numarind pe spirala ] de la 10H pina la 31Z. Pentru fiecare saptamina sa folosit 100. Inmultim acel numar al izgoniri cu 21 de vremi [zile] si obtinem masura 300. Ex; 14.28571428…. x 21 = 300. Dumnezeu [136] + Isus [81] + Duhul [83] = 300 Deci acel Numar al Izgoniri se multiplica in Timp, Timpul este inpartit in Vremuri si vremurile se inplinesc in 300 find “ TRINITATE “ Creatorului, ce se gaseste in cei alesi. Trinitate??? Dumnezeu 1 + Duhul  2 + Isus 9 = 12 = 3, deci TREI in UNU in forma de 3. Vad ca au dreptate cei ce sustin ca Dumnezeu Duhul si Fiul sint 1 si tot odata 3. Intelepciunea noastra a oamenilor este foarte inapoi fata de intelepciunea Creatorului, dar intelepciunea Creatorului este o NEBUNIE pentru fii veacului acesta, citeste in 1Corinteni capitolul 1 incepind cu versetul 17 pina la 31. Din nou ne apare nr.31 si cu el se SFIRSESTE aceasta mareata prezentare din 1Corinteni.

– Trebuie sa specific o observatie foarte importanta care mia atras atentia pe tot parcursul acestor cercetari; Foarte multe texte existente in biblie la diferite Capitole si Versete notate in CIFRE, codul acestor cifre de la capitol si verset ne arata acelas lucru la care face referire textul. De exemplu; Apocalipsa ultimul capitol este 22= 4 = SFIRSIT 4. Daca analizam si ultimul verset 21= 3 [noi avem 21 de vremi, find 3 saptamini] dar mai urmeaza un cuvint dupa acest verset si el este SFIRSIT = 31 = 4. Codul la cuvintul Apocalipsa = 4. Creatorul a sfirsit creatia in Genesa 1 versetul 31 = 4. Genesa cap. 2 vs. 7 ne spune cum a fost facut Omul, codul OM = 7. Capitolul 3 apare Sarpele = 3, in vers.6 Omul calca porunca Creatorului si astfel se transforma in Adam = 6. In Gen. Cap 7 vs.1 pina la 10 ne este prezentata aceasta cifra 7 de citeva ori, dar esenta mesajului este ca mai 7 zile vor fi pina la pornirea Potopului. La vers. 22 = 4 Sfirsit, ne este prezentat ce sa intimplat la acest COD 4. In Faptele Apostolilor cap.2 pogorirea Duhului Sfint, Duhul = 2 si ne este prezentat in 21 de versete, care pt. omenire sint 21 de vremi. Sint foarte multe exemple de acest fel. Cei ce cerceteaza Cuvintul Creatorui ce se gaseste in biblie, ar trebui sa observe cu o atentie marita felul cum sint compuse aceste texte, chiar si forma cuvintelor si a cifrelor, la mijlocul propozitiei ne intilnim cu un nou verset (cifra), verset care se incheie fara nici un semn de punctuatie, versete care incepe cu litere mici, cuvinte cuprinse intre ghilimele, spati intre cuvinte si versete bine calculate si masurate pentru a cuprinde toata suprafata de pagina, chiar si forma gramaticala a unor versete ne arata „GRESALA” dar aceasta gresala a fost facuta in mod deliberat, cum ar fi in Apac. cap.12, vs.14:… o vreme, vremi si jumatatea unei VREMEI,…, sau cuvintul sase sute sase zeci si sase, dar in alte parti este scris in alta forma cu referire la alt subiect. Dece aceste „greseli”? pentru a putea obtine un anume cod in ecuatie. Nu trebuie sa fii intelept sa vezi si sa observi ca in biblie, cifrele versetelor si a capitolelor au fost introduse in mod deliberat continind un MESAJ TAINIC. Cine au fost membri consiliului dela NICEA??? Dece au hotarit ei sa aibe ACEST FORMAT Biblia ??? Sa nu va lasati inselati crezind ca Biblia este falsa, EA nu este falsa, EA este Sfinta si Adevarata, dar ginditiva unpic; daca dintrun volum de 9000 de carti alegi doar 66 de carti cu 1189 capitole si le cuprinzi intro singura carte punindule  in ordinea cum doresti, obtii un inteles al textului cum doresti ! sa fiu mai clar: avem cifre grupate dela 1 la 9000, alegi din 9000 doar 1189 de cifre si le asezi in ordine cum doresti tu si vei observa ca imaginea este diferita, dar totusi poti sa obtii acelas rezultat in momentul cind calculezi cifrele, aceasta este Taina Sfintei Intelepciuni a Creatorului nostru. Pot sa va spun ca Masoretii siau facut treba foarte bine, punind pirga cunoasteri in  mina si gura Scribului. Va mai dau o obs.; Citeste in Genesa capitolul 1 pina la cap. 3 inclusive, veti observa ca in tot capitolul 1 si pina in cap 2 vs.3 este mentionata denumirea Creatorului in forma; DUMNEZEU. Dar incepind din cap. 2 vs.4 denumirea Creatorului este mentionata IN CONTINU in forma; DOMNUL DUMNEZEU. In cap. 3, sarpele exprima cuvintul DUMNEZEU [ nu Domnul Dumnezeu], dupa acea se continua textul exprimind cuvintul Domnul Dumneze pina la sfirsitul capitolului 3. De ce ?? Mativul este urmatorul: In capitolul 1 Creatorul este prezentat ca Dumneze facindusi IMPARATIA timp de o saptamina. In momentul inceperi noi saptamini Creatorul incepe sa DOMNEASCA peste ce a creat si astfel din cap. 2 vs.5 apare incontinu DOMNUL Dumnezeu. Interesant este cap.3 cind sarpele se exprima cu cuvintul Dumnezeu. El nu vrea sal recunoasca pe Creator ca Domn. Dupa acea se continua cu aceas expresie Domnul Dumnezeu. Sensul cuvintelor si al cifrelor au o importanta majora, multi oameni folosesc cuvinte si nici nu inteleg cu adevarat semnifictia lor; cum ar fi cuvintul AMIN pronuntat si majoritatea nici nu stiu ce inseamna , AMIN=ISUS Ap.cap.3, vs.14. Privesc in mintile celor ce ma inconjoara si constat cu dezamagire, falsa imagine tiparita de satana in creierul lor cu privire la motivul si scopul creeri Omului; Omul nu a fost creat sa fie un bibelou ~ ornament in Gradina ~ Edenului [atentie; Gradina nu se numeste Eden si ele nu sint Raiul Creatorului]. Deci, el Omul a fost creat cu un scop bine determinat, si anume; sa lucreze si sa pazeasca gradina ~ Edenului. Deci sa lucreze in mod moderat fara transpiratie si de placer, asa cum ai numara tu 3 milioane de $ de cite 1 cent, pe care ii primesti cadou, si sa o pazeasca gradina, de sarpele demonic zburator cu oastea lu; -3^-4-5-6, care dadea tircoale sa intre in gradina Edenului. Dar asa cum vedem omul nu a pazit gradina si sarpele  a rausit sa intre in ea si a inceput guvernarea stint la tratat cu femeia pe care a cistigato si in final si pe barbatul ei care a urmato ca BOUL [regula demonica], urmind corcire a rasei Umane, modificind astfel compozitia Omului, care a fost creat dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu, Genesa cap.6, vs.2 si Iuda vs.6, Genesa cap.1, vs.27 si are loc un transfer imens de CUNOSTINTA pina va naste doi gemeni; neurogrid ~ chip, dar tot odata Creatorul Omului intervine sii ofera Omului DISCERNAMINT. [ Cercetind filozofia acestei lumi, eu inclin sa intaleg ca acel OM creat dupa chipul si asemanarea Creatorului, datorita ne ascultari de Creatorul  lui a ajuns sa se transforme in „maimuta” si cu ajutorul sarpelui prin transferul de cunostinta, aceasta „maimuta” se catara si incearca sa se ridice mai presus de Creatorul ei]. Atentie!; Omul a fast creat dupa chipul si asemanarea Membrilor unitari~Dumnezeu, care au participat la creere Genesa cap.1, vs.26, 27, dar in momentul mincari din pomul cunostintei, omul a ajuns ca UNUL dintre acei Membri unitary Genesa cap.3, vs.22. Consecinta ; Omul~Adam va trudi ~ transpira toata viata si rezultat va obtine moartea, Femeia~Eva va naste cu durere, dorintele tale se vor tinea dupa barbatul tau iar el va stapini peste tine [chiar nu va spune nimic, emanciparea femei si drepturile egale intre barbat si femeie? acestia find pasi catre distrugerea rasei umane si casatorii intre personae de acelas sex, urmind casatorii cu animalele ( pet ) ele find~sint considerate member ale familiei, urmind copii facuti la comanda in laboratoare, modificind compozitia naturala a oricarui fat „uman”, ajungind pina acolo ca se va naste o finta cu o compozitie foarte mica~tehnic naturala si o compozitie foarte mare~tehnic robot programat~dirijat si controlat, aceasta este un capitol din agenda satanica pt. zilele sfirsitului]. Aceasta este cea mai puternica strategie de lupta; sati neutralizezi [izolezi] tinta si dupa aceia sai dai „oferta” ta. De retinut minte, ca daca femeia este supusa barbatului, asta nu inseamna ca este mai inferioara. Acel barbat care nui este drag si nu stie ingriji o floare, este bine sa steie ne casatorit. Acea femeie care nu simte nevoia sa sara in sprijinul barbatului care se cocosaza sub povara, este bine sa steie ne maritata. In final femeia va fi rasplatita de sarpele cu o moarte GOALA,[sarpele zdrobindui calciiul samintei femei, pentru a schiopata pe calea neprihaniri, Genesa cap.3. vs.15, acest calcii infectat de sarpele sa ridicat inpotriva Rascumparatorului~Mintuitorului Isus~Hristos, Ioan cap.13, vs.18=31]. Dusmanie intre saminta femei si sarpele, sarpele zburator sa se tirasca pe pintece [trnsforminduse in reptila] toata viata lui si sa se hraneasca cu tarina cu cei pe care rauseste sai insele si in final verdictul Creatorului, ca saminta femeii va zdrobi capul sarpelui, creind prin Isus ~ Pomul vietii Hristos, o intoarcere in timp punind la locul lor toate lucrurile asa cum au fost ele la inceput. Deci Adame, daca ai mincat din pomul cunostintei, acum Creatorul tau te invita sa te lupti sa ajungi sa maninci si din pomul Vietii ~ gustati si vedeti ce bun este Domnul !  Trebuie sa observati ca Creatorul a aplicat mai multe planuri pentru reabilitarea omului;

1) El Creatorul sa ales un popor [Israel], care nu a fost asa de afectat de aceasta corcire, ales pentru a nimici toti reptilieni depe fata pamantului Ieremia cap.51, vs.20…23, dar acest Israel nu sa indeplinit misiunea, au renuntat la Capetenia ostirilor si au strigat in gura mare; vrem un imparat, 1Samuel cap.8 si cap.10 vs.17~20 si pentru acest motiv, Creatorul ia VINDUT, Deotronom cap.32, vs.30, Psalmii cap.44, vs.12, Zaharia cap.11, vs.5 – 17, Ioan cap.10, vs.16, { ar trebui sa observati in Biblie, ce mare accent se pune pe interzicerea corciri~incrucisari semintiilor }

2) El Creatorul a trimis diferiti profeti pentru a calauzi omenirea spre maturitate de OM mare, dar acesti profeti au fost ignorati si chiar ucisi de omenire, Evrei cap.1, vs.1 si 2.

3) Creatorul la trimis pe Fiul sau Isus Hristos intre oameni, pentru ai calauzi spre maturitate de Om mare, dar El a fost respins [vindut] si Rastignit, Efeseni cap.1, vs.9,10. si Luca cap.7, vs.30.

4) Creatorul a trimis Duhul Sfint si a formt o Biserica~popor ales dintre toate neamurile din aceasta omenire, scriindule numele in Cartea Vietii, pecetluindui cu Duhul Sfint, [in cartea vieti se scriu nume si se sterg nume], Ioan cap.14, vs.15, 16, 17.

In toate aceste 4 planuri au fost si sint insotite de Cuvintul Sfint care este Incriptat sub diferite forme.   Aceasta a fost ALEGEREA Femeii ~ Omului cistigat de sarpele dindule un nou nume; ADAM si EVA in inparatia sarpelui ~ satana. Care este alegerea ta ?? Care iti este identitatea ? Unde iti este inscrisa identitatea? in Microcip sau in inparatia Creatorului in Cartea VIETI? ce pecete porti? Iti vei cunoaste pecetea cind ti-se va cere identitatea. Amin. Ahhh Tata sfint din ceruri priveste cu mila si indurare spre creatura miinilor Tale……., din minunata si fericita partasie a Ta am ajuns niste alergatori in intunerec si alergam pina ajungem roboti si in final roboti trecuti la casare pentru TOPITORIE. Trezeste aceasta Omenire~Adam, Sfinte Creatorul meu, Amin. Trebuie sa recunoastem ca aceasta carte Sfinta Biblia este compusa in forma unui compiuter VIU al universului cu o perfectiune la care omul nu poate sa ajunga si nici so inteleaga pe deplin, eu si tu find o piesa din acest computer. Acesta este Cuvintul lui Dumnezeu care este Viu si Lucrator. Au mai ramas putine Cuvinte care trebuie sa se transforme si sa se inplineasca. Daca omul ar cauta Adevarul, lumea ar fi cu totul alta. Daca sint OM si nu animal ~ FIARA, trebui sa am raspunsul la TREI  intrebari;

1.      DE CE EXIST ? ~ CINE SINT ? ~ Descoperati identitatea.

2.      DE UNDE VIN ? ~ CINE MA TRIMIS ? ~ Indeplinesteti mandatul.

3.      UNDE MA DUC ? ~ CINE MA CHEAMA ? Acelui ii apartin.

Si totusi uni se cred animale evoluate [ teoria Darwin ] incercind sa va convinga si pe voi, si atit de evaluate sint ca multi ajung sa se transforme in FIARE. Asculta un adevar; Am avut un conflict aprins in U.S.A. cu niste Africani Americani……., in final acestia mau citat in tribunal in Ilinois, acuzinduma ca leam zis ca sint maimute din Africa si sa mearga inapoi acolo. [ ultima specie evoluata ? ]. Interesant este ca tribunalul ma gasit vinovat fara probe si dovezi si am fost amendat cu o suma de $ pe ca trebuia sa o trimit la o anumita organizatie de Africani Americani. Acum va intreb pe voi; cit de adevarata este teoria lui Darwin ? deci este clar caci omenire este manipulata, oameni legi au dovedit aceasta. OAMENII SE NASC EGALI ≈ ADICA GOL IN PUNCTUL ZERO ≈ CREDINTA SI SLUJIREA II DIFERENTIAZA SI SEPARA.

– Concluzie; Fiecare vreme in timp are un numar de ordine si in acest numar este introdus ~ insotit de un CUVINT ~ NUME ~ COD, si astfel tu si eu si fiara i-se descopera identitatea, dind nastere evenimentului , care este ecoul realitati. Timpul cu spatiu sint gemeni~siamezi in expansiune care este fragmentat de vremi.

1. Timpul 7 infinit face parte din componenta celor 7 Duhuri ale Creatorului citeste in Apocalipsa capitolu 1 vers.4, cap.3  vs.1, cap.5vs.6 si in Zaharia cap. 4 vs.10.

2. Timpul intra in contact cu Cuvintul Creatorului dind nastere VREMI acelui eveniment si apare materia.

3. Materia intra in contact cu legile Creatorului si este incarcata cu prezenta Creatorului dindui diferite valori [forme, coduri din PIRGA creatiei, vezi fig.1C] pentru dezvoltare si transformare in Energie + {in sens spiritual vorbind}

4.      Energia [1+…7] la o vreme hotarita de Creator intra  in Ziua 7 care se gaseste in centrul Creatiei , ziua de odihnit = 7 [vezi fig.4], iar restul energiilor si materie care nu sau supus legilor Creatorului [0, -1…-6] este IZGONIT = 4 aruncata in FOC = 4. Sa nu interpretati gresit imagininduva cuvintul Foc ca find un Foc pe care il cunoastem noi cind aprinzi o luminare. Acest Foc este un Foc spiritual nesfirsit al Sufletelor si sufletul nu poate sa moara deoarece este luat din Creator.

5.      Omul fara Creator este materie = 6, Adam = 6,sau ma bine zis materie energie [-] 0, -1…-6. Omul cu Creator este [+]energie = 7, Om = 7 in curs de dezvoltare energetic [ SPIRITUAL], pornind dela [ – 0 +] , 1+ pina la 7 .

In continuare prezint cele cinci puncte, in forma de formule; Numarul din paranteza este rezultatul cifrelor ce formeaza codul, adunat in forma normala cu zeci.

Coduri: Timp = [70] 7, Cuvintul = [152] 53=8, Materie = [87] 33=6, Dumnezeu = [136] 55=10=1, Energie = [79] 43=7, Ziua 7 Odihnit = [97] 34 = 7. Formula; Timp 7 + Cuvintul 8 = 15 = 6 find Materie = 6 + Dumnezeu 1 = 7 find Energie = 7, acest 7 la o vreme hotarita de Creator intra in ziua de Odihnit 7. Sa nu interpretati GRESIT imagininduva ca se produce o rotatie la nesfirsit. Din textele la care am facut trimiterea in Apacalipsa, putem intelege ca in acea zi a saptea exista 7 masuri [unitati in diferite forme] ele sint cele SAPTE DUHURI ale lui DUMNEZEU, ele find; un Duh 7 este Timp, al doilea Duh 7 este Energie POZITIVA, al treilea Duh 7 este Odihnit, al patruea este Dh. Sfint 2, …. Asa ca energia care sa format pe parcursul timpului nu mai intra in acel 7 timp, ea intra in 7 odihnit. Tineti minte; Timpul este MEMORIE a acestui univers. Toate faptele, vorbirea, gindirea, evenimentele….. ce se petrec in timp, ramin imprimate pe memoria timpului si imtro zi ne vom intilni cu ele si vor fi puse pe CUMPANA DREPTATI si ele ne vor judeca  transformindune in rezultatul ei; + sau , Matei cap. 12, vs.36 si 37.

– Atita cit imi va da Creatorul intelepciune, voi continua si voi aduce explicati [talmacire] acestui mesaj ce este postat pe acest website, mesaj ce lam primit de la Creatorul acestui univers. Trebuie sa marturisesc caci in momentul cind mi se dictat sa scriu ESENTA acestui mesaj, nu am inteles prea multe, [nu facea sens ce scriam] dar AM SCRIS. Am avut si eu multe intrebari la mesajul primit.  OMULE!!! Lumina se VEDE….. si nu te lasa tras de tot felul de sectanti, nu cauta nume de; secte, culte, biserici, partide, acestea toate sint MASTI, fata reala se va vedea cind se va arata SURSA DE LUMINA.   Creatorul tia dat un creier…. cerei intelepcine~discernamint, cerceteaza Cuvintul Lui si vei vedea Lumina [ADEVARUL], fara sa traga cineva de tine si sa fii dus in ratacire, acest ADEVAR te va calauzi in directia pozitiva, Amin! Intalegeti mesaju! aceasta lume este UN BAL MASCAT. Aceasta mascare prin falsificarea adevarului va ajunge pina in; Ioan cap.16, vs.2, si patronul balului se lupta sa puna masca chiar si pe Creatorul universului Matei cap.24, vs.24, dar glorie lui Dumnezeu ca Oile cunosc glasul Pastorului si nu trebuie sai priveasca fata. Cum de-I cunosc glasul ??? Cerceteaza in Ioan cap. 10, cap.14 vs.23-24, si Apocalipsa cap.3, vs. 20-21. Da, aceste oi au fost sensibile la bataia din usa inimi lor si au deschis usa primind pe acel MINUNAT POSTOR, inaugirind intilnirea stind la MASA CUVINTULUISFINT ascultindui cu mult drag GLASUL, incheind UN LEGAMINT in numele TATALUI-FIULUI-DUHULUI SFIN care va birui pe patronul balului mascat si boldul mortii, 1Corinteni cap.15, vs54 si 55. Sa nu ma intelegeti gresit, eu nu sint inpotriva celor ce se string la un LOC pentru inchinare si glorificarea Creatorului. Din potriva eu incurajez stringerea la un loc pentru inchinare, caci Creatorul nea promis ca acolo unde se stringe doi sau trei IN NUMELE MEU, voi fi si EU acolo, dar atentie la Iuda care EXISTA printre voi, caci el Iuda ete delegatul lui satana identificat cu codul ADUI=IUDA! In-trun spital ce fel de oameni gasesti ?? Eu nu intentionez sa te scot de acolo, unde esti pus de Creator, chiar si in valea umbrelor mortii de ai fi. Eu sint cel ce striga in intunerec; DESTEPTARE!!! punetiva ulei in candele sa LUMINATI acolo unde sinteti plantati sau altoiti de Creator, lumina isi indeplineste rolul in intunerec. Nu este timpul si nu sint eu Cel ce va stringe la un loc toate cele 777 de lumini. Da, eu trebuie sa putrezesc si aceasta imi este marea dorinta, caci trupul omenesc este infectat cu virusul sarpelui, intepindui calciiul si de acea carnea si singele nu poate mosteni Inparatia cerurilor. Oare, este greu sa intelegi ce se intimpla cu un bob de OREZ ~ ZERO, de griu  cind este pus in pamint si ploile Divine il umezeste ? Dar nu pot putrezi pina nu imi indeplinesc mandatul de a publica taina vremurilor, pentru caci deacea am fost TRIMIS pe acest pamânt care miroase chiar pute foarte~foarte rau a reptile inputite. As putea? sa intorc spatele mandatului meu si sa imi traiesc viata in „placeri si satisfactii”, caci am posibilitatea financiara si libertatea documentara pe care putini o au pe acest pamÂnt. Cindva am inchis ochii si incercam sa iubesc viata, dar am vazut si am simtit cum adevarata Viata din mine se stinge si alergarea mea prin acest univers se intuneca pierzindumi chiar si identitatea, fapt care iti pierde Destinatia scopului pentru care ai fost trimis. Acum de incerc sa mai inchid ochii nu se intimpla nimic, caci nu pot sa-mi inched ochii MINTII. Cum as putea sa iubesc viata daca am cu adevart o Inima si Ochi deschisi ??? Am alergat sa aflu un raspuns in univers, dela X29 la V27 si dela V27 la A1 si lam gasit pe Expeditorul meu si El mia zis; bun venit acasa fiule. Nu pot sa uit ce mia zis Tatal meu Ceresc; prietenia lumi este vrasmasie cu Mine, cine isi iubeste viata, o va pierde [    ]. Dar aceasta oferta demonica de asavura prezentul, nu va avea loc in viata mea caci il cunosc pe cel ce mio da si am baut adinc cindva din paharul lui si chiar am fost premiat si gradat in regatul lui, dar Cel ce ma creat mia iesit inainte, in alergarea mea prin univers in valea umbrelor mortii si sa identificat spunindumi EU SINT, tu esti prezentindumi identitatea si mandatul, care intrunesc destinatia, intelegind ca eu trebuie sa savurez si sa traiesc viitorul care este inafara timpului si spatiu [  ]. Acum vei zice; daca exista un cod al bibliei el trebuie interpretat prin alfabetul Evreilor. Cine te crezi tu, sal consideri FINIT pe Creatorul universului, pretinzind sa comunice cu creatia Lui in forma cum iti spune filozofia ta. Tu crezi ca Creatorul iti va vorbi in limba satanica ??? Tu esti cel ce trebuie sa-I inveti Limba~Cuvintul Creatorului.  Cuvintul Creatorului ~ cartea Apocalipsa este scrisa pentru OMUL CREAT DE CREATOR si nu doar pt. poporul Evreu. De acea eu nu caut pe Dumnezeul Evreilor in teologia si filozofia lor, nu am nevoie de intermediari. Eu comunic si slujesc Creatorului ce a creat Omul si nul caut pe cel ce la FORMAT pe Adam. Nul baga pe Creator in sablonul tau. Cei ce gindesc in acest fel va sugeres sa cercetati Numerei cap.22, vs.21 pina la 35 si Matei cap.5, vs.20. Cum poti sa fii atit de naiv si sa crezi ca daca arabi si chinezi, etc, nu au pe busola scrise literele N, S, E, V, nu vor putea gasi aceleas puncte cardinal ca ale tale ROMÂN ??? Chiar nu vedeti si nu intalegeti caci aceasta omenire este dirijata si manevrata de un numar restrins de Filozofi, Teologi, „Oameni de stiinta” care va modeleaza asa cum vor ei pentru ca voi sinteti LENESI si nu vreti sa GINDITI, va multumiti sa traiti ca un animal. Sti cit la % din capacitatea creierului Omului este folosita ? Mai este foarte mult loc, tu si eu vom da socoteala pentru acel loc GOL din creier. La fel si genele omului; stii dor cite sint folasite de corpul nostru ? Foarte putine. Pentru ce este RESTUL ? Instinctul Omului ii sa fie comod si sa actioneze inpulsionat de instinct [animalica procedura] si nu doreste sa puna un pic de efort sa UMPLE acel GOl din creier, astfel sa ajunga sa cunoasca Adevarul si sa traiasca in Adevar pina in ziua cind va fi transformat in Adevar pentru as putea folosi toate genele ce le detine. Creierul omului contine informatia INTREGULUI UNIVERS dar in cea mai mare parte este in stare latenta [ne activata].

Omul este universul, in Infinitul Creator ce poseda o energie (+) si inteligenta proprie, care inparte infinitul in timpuri in veacuri in vremuri si ele se inplinesc in OM si invers, de TREI ORI plus UNU care au pornit din UNU in forma 9 NOUA [  ].

Un Om sanatos cu doua miini si zece degete, toata viata a lucrat cu un deget si o gura plina de inselaciune… Intrebare; de vor face toti ca el unde va ajunge Omenirea???. Voi stiti ca mincarea de ghiveci vegetale~legume, este foarte importanta si sanatoasa? Multi veti spune ca ce am prezentat eu aici este un ghiveci.  Dar cei ce se hraneste cu acest ghiveci vor ajunge sa cunoasca ADEVARUL.

– Identitatea Creatorului meu, este Domnul Dumnezeu, avind numele; EU SINT [exod cap.3, vs. 14 si Ioan cap13, vs.19]. Eu ma identific prin Fiul Sau Isus Hristos ca copil al LUI. Un strigat puternic se aude pe pamint…. EXIST… si in scurta vreme se va intrupa in fiii intunerecului, luptind sa supuna toata omenirea facindo dependenta de el. Dar o saminta sfinta incolteste din omenire…., un neam inparatesc, ea isi cunoaste identitatea si proclama EU SINT un copil al CREATORULUI  rascumparat prin single fiului sau ISUS HRISTOS pecetluit cu Duhul Sfint, dumnezeii Dumnezeului, care nici odata nu vor spune ca ei sint Dumnezeu cu D mare ~Ioan cap.10, vs.34 ~ Psalmii cap.82, vs.6, Amin. Aceasta este lucrarea Creatorului meu, numita de atei; Big Bang ~ Super Nova = din NIMIC apare CEVA ??? vai,vai, vai de voi intunecatilor. Dati acest mesaj mai departe. Contact; gavrilacinci@yahoo.com